Kalender

juli 2019

Arvsfonden i Almedalen

Datum:
1 juli-4 juli

Arvsfonden finns på plats på Almedalsveckan i Visby med eget tält nere i hamnen på Hamnplan H212 den 1 - 4 juli.

september 2019

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 18 september

Stockholm
Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets fjärde delegationssammanträde.

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 25 september

Stockholm
Kallelse med anmälningslänk skickas direkt till berörda projekt

oktober 2019

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 23 oktober

Stockholm
Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets femte delegationssammanträde.

december 2019

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 11 december

Stockholm
Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets sjätte och sista delegationssammanträde.

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 17 december

Stockholm
Kallelse med anmälningslänk skickas direkt till berörda projekt