Kalender

september 2018

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 12 september

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets fjärde delegationssammanträde.

Informationsträff för föreningar i Västerbotten

Datum: 17 september Tid:
18:30-21:00

Infomationsträff i Skellefteå för dig som har en nyskapande idé eller är engagerad i en förening i Västerbotten.

Anmäl senast 10 september

Informationsträff för tjänstemän i Västerbotten

Datum: 18 september Tid:
9:30-12:00

Infomationsträff i Skellefteå för tjänstemän som arbetar med att ge stöd till föreningar i Västerbotten.

Anmäl senast 10 september

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 19 september

Introduktionsdag för nya projekt. Kallelse skickas direkt till berörda projekt.

oktober 2018

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 17 oktober

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets femte delegationssammanträde.

november 2018

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 29 november

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets sjätte och sista delegationssammanträde.

december 2018

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 5 december

Introduktionsdag för nya projekt. Kallelse skickas direkt till berörda projekt.