Kalender

september 2019

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 18 september

Stockholm
Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets fjärde delegationssammanträde.

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 25 september

Stockholm
Kallelse med anmälningslänk skickas direkt till berörda projekt

oktober 2019

Informationskväll för föreningslivet i Södermanland

Datum: 1 oktober Tid: 17:30

Eskilstuna
Lokomotivet, Verkstadsgatan 8
Klockan 18.00 - 20.30 (smörgås från klockan 17.30)
Länk till anmälan publiceras i augusti.

Informationsträff för kommuntjänstemän i Södermanland

Datum: 2 oktober Tid: 8:30

Eskilstuna
Lokomotivet, Verkstadsgatan 8
Klockan 09.00-12.00 (smörgås från klockan 8.30)
Länk till anmälan publiceras i augusti.

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 23 oktober

Stockholm
Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets femte delegationssammanträde.

december 2019

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 11 december

Stockholm
Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets sjätte och sista delegationssammanträde.

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 17 december

Stockholm
Kallelse med anmälningslänk skickas direkt till berörda projekt