Kalender

juni 2020

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 3 juni

Stockholm
Arvsfondsdelagationen sammanträder och beslutar om stöd på årets tredje delegationssammanträde.

september 2020

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 16 september

Stockholm
Arvsfondsdelagationen sammanträder och beslutar om stöd på årets fjärde delegationssammanträde.

oktober 2020

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 21 oktober

Stockholm
Arvsfondsdelagationen sammanträder och beslutar om stöd på årets femte delegationssammanträde.

november 2020

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 11 november

Stockholm
Kallelse med anmälningslänk skickas direkt till berörda projekt.
 

december 2020

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 9 december

Stockholm
Arvsfondsdelagationen sammanträder och beslutar om stöd på årets sjätte och sista delegationssammanträde.