Kalender

februari 2019

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 13 februari

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets första delegationssammanträde.

april 2019

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 4 april

Stockholm
Kallelse med anmälningslänk skickas direkt till berörda projekt

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 10 april

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets andra delegationssammanträde.

juni 2019

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 5 juni

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets tredje delegationssammanträde.

september 2019

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 18 september

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets fjärde delegationssammanträde.

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 25 september

Stockholm
Kallelse med anmälningslänk skickas direkt till berörda projekt

oktober 2019

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 23 oktober

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets femte delegationssammanträde.

december 2019

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 11 december

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets sjätte och sista delegationssammanträde.

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 17 december

Stockholm
Kallelse med anmälningslänk skickas direkt till berörda projekt