Kalender

mars 2019

Informationskväll för föreningslivet i Västra Götaland

Datum: 12 mars

Göteborg
Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3
Klockan 18.00-21.00 (registrering startar klockan 17.30)

Informationsdag för kommuntjänstemän i Västra Götaland

Datum: 13 mars

Göteborg
Ullevi restaurang och konferens, Paradentrén
Klockan 09.00-12.00 (registrering från klockan 8.30)

april 2019

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 4 april

Stockholm
Kallelse med anmälningslänk skickas direkt till berörda projekt

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 10 april

Stockholm
Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets andra delegationssammanträde.

juni 2019

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 5 juni

Stockholm
Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets tredje delegationssammanträde.

september 2019

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 18 september

Stockholm
Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets fjärde delegationssammanträde.

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 25 september

Stockholm
Kallelse med anmälningslänk skickas direkt till berörda projekt

oktober 2019

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 23 oktober

Stockholm
Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets femte delegationssammanträde.

december 2019

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 11 december

Stockholm
Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets sjätte och sista delegationssammanträde.

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 17 december

Stockholm
Kallelse med anmälningslänk skickas direkt till berörda projekt