Kalender

september 2018

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 12 september

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets fjärde delegationssammanträde.

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 19 september

Introduktionsdag för nya projekt. Kallelse skickas direkt till berörda projekt.

oktober 2018

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 17 oktober

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets femte delegationssammanträde.

november 2018

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 29 november

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets sjätte och sista delegationssammanträde.

december 2018

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 5 december

Introduktionsdag för nya projekt. Kallelse skickas direkt till berörda projekt.