Kontaktuppgifter till medarbetare

Vill du mejla någon på enheten direkt, skriv enligt följande modell: fornamn.efternamn@arvsfonden.se
Senast uppdaterad: 30 oktober, 2018 - 15:41

Handläggare

Susann Arnehed

Telefon: 08-700 07 79
Projektområden:
Brott/våld/mobbing
Jämställdhet/könsroller
Psykisk ohälsa
Utsatta barn/ungdomar

Monica Blomström

Telefon: 08-700 07 93
Projektområden:
- Demokrati/delaktighet
- HBTQ

Michael Brolund

Telefon: 08-700 07 78
Projektområde:
- Kultur

Ronnie Dahl

Telefon: 08-700 07 92
Lokalstöd

Kajsa Ericsson

Telefon: 08-700 08 46
Projektområden:
- Nyanlända barn och unga

Lisa Ericson

Telefon: 08-700 06 40
Projektområden:
- Fritid/idrott /funktionsnedsättning
- Jämställdhet/könsroller/HBTQ

Cecilia Eriksson 

Telefon: 08-700 07 96
Lokalstöd

Catrin Fryklund  

Telefon: 08-700 08 45 
Projektområden:
- Demokrati/delaktighet
- Funktionsnedsättning
- Psykisk ohälsa
- Rehabilitering

Hanne Konradsen

Telefon: 08-700 07 88
Projektområden:
- Demokrati/delaktighet
- Integration
- Projektledare nyanlända barn och unga
- Utsatta barn/unga

Kristina Nordin

Telefon: 08-700 07 85
Projektområden:
- Fritid/idrott /funktionsnedsättning
- Information/utbildning
- Rehabilitering/teknikstöd

Lise-Lotte Norén

Telefon:  08-700 07 89
Projektområden:
- Barn
- Demokrati/delaktighet
- Jämställdhet/könsroller
- Lokalstöd (alla områden)

Camilla Park

Telefon: 08-700 07 81
Lokalstöd

Henrik Stjernström

Telefon: 08-700 07 97​
Projektområden:
- Arbete/sysselsättning
- Funktionsnedsättning
- Information/utbildning
- Psykisk ohälsa

Eva Valtersson

Telefon: 08-700 07 91
Projektområden:
- Arbete/sysselsättning
- Integration
- Nyanlända barn och unga

Mikael Wahldén

Telefon: 08-700 07 84
Projektområden:
- Demokrati/delaktighet
- Funktionsnedsättning
- Kultur
- Tillgänglighet

Maria Yvell

Telefon: 08-700 07 90
Projektområden:
- Barn
- Ungdomar

Administration

Gitte Brandtberg

Telefon: 08-700 06 07

Sofia Danell Gimsenius

Telefon: 08-700 06 58

Annica Georgsson

Telefon: 08-700 06 06

Ekonomi

Nina Neby

Telefon: 08-700 07 80

Christina Mattsson

Telefon: 08-700 09 08

Inger Nygårds

Telefon: 08-700 06 17

Utvärdering och uppföljning

Annica Thomas

Telefon: 08-700 07 94

Juridik

Johan Beije

Telefon: 08-700 08 25

Ledning

Hans Andersson

Telefon: 08-700 07 77

Per Callermo

Telefon: 08-700 07 83

Kommunikation

Telefon, växel: 08-700 08 00

Magnus Anderson Gadd

Mattias Axelsson

Emilie Bravo

Lena Lindblad

Johanna Olofsson

Jonny Söderström