Kontroll av er organisation innan ni får pengar

Innan er organisation får pengar ur fonden granskas den av Arvsfondens handläggare och controllers för att säkerställa att Arvsfondens pengar kommer att användas på rätt sätt.
Senast uppdaterad: 19 september, 2016 - 14:04

Så här granskar vi er organisation innan ni får pengar

Innan Arvsfondsdelegationen fattar beslut om att er organisation ska få pengar ur Arvsfonden genomförs alltid en kontroll av organisationen och er planerade verksamhet genom att vi

  • tar referenser på organisationen, det planerade projektet och verksamheten. Vi vänder oss till exempel till kommunen, andra samhällsaktörer och samarbetspartners.
  • granskar organisationens protokoll, stadgar och årsredovisning. Vi granskar också den kostnadsbudget för projektet som ni skickat in tillsammans med er ansökan.
  • genomför en kontroll för att se om er organisation har några obetalda skulder.

Pengarna betalas ut i flera omgångar

Är ni ett större projekt- eller lokalstöd får ni inte alla pengar på en och samma gång, utan pengarna delas upp i flera utbetalningar under ett år.

Vad händer om er organisation inte använder pengarna på rätt sätt?

Det är väldigt ovanligt att en organisation inte genomför ett projekt som planerat. Om det dyker upp omständigheter som gör att ert projekt inte kan fortsätta som planerat uppmanar vi er organisation att ta kontakt med oss så att vi tillsammans kan hitta en lösning på problemet.

Våra generella villkor

I de generella villkoren står det tydligt beskrivet vad Arvsfondens pengar inte får användas till. De generella villkoren finns under länken Samlade dokument och mallar nedan.

En organisation bekräftar i sin ansökan att man läst och godkänt de allmänna villkoren. När organisationen senare begär utbetalning av (rekvirerar) pengarna, blir Arvsfondens villkor bindande.

Om er organisation inte använder pengarna som ni har sagt att ni ska göra, eller om ni bryter mot villkoren om vad fondens pengar får användas till, kan organisationen bli återbetalningsskyldig. I de fall där Arvsfonden misstänker brott görs en polisanmälan.