Kontroll av projekt- och lokalstöd

För att säkerställa att Arvsfondens pengar används på rätt sätt genomför vi granskningar av den organisation som söker och av det projekt som ska genomföras. Granskningen görs både före och efter det att en organisation får pengar ur fonden. Läs mer på respektive sida om hur granskningen går till före respektive efter det att er organisation fått pengar.
Senast uppdaterad: 4 november, 2019 - 13:07

Förebyggande arbete

För att ge ert projekt de bästa förutsättningarna för att genomföra er verksamhet enligt de krav och villkor som Arvsfonden ställer på er, startar alltid projekttiden med en gemensam introduktionsdag. Vi ger också allmänheten en bred bild av vad pengarna som betalas ut ur Arvsfonden går till, genom våra projektsidor på arvsfonden.se

Introduktionsdag för nya projektledare

Alla nya projekt är med på en obligatorisk introduktionsdag, där vi berättar om vad vi förväntar oss av er, och vad ni kan förvänta er av oss.

Alla projekt får en egen sida på Arvsfondens webbplats

På Arvsfondens webbplats har alla projekt- och lokalstöd en egen sida. Där beskriver vi projektet, lägger upp kontaktinformation till er och gör det möjligt att dela sidan för att sprida kunskap om våra projekt och vad pengarna används till. 

Kontroll av er organisation innan ni fått pengar

Er organisation granskas för att säkerställa att Arvsfondens pengar kommer att användas på rätt sätt.

Kontroll av ert projekt efter ni fått pengar

Er organisation och ert projekt granskas under och efter projekttiden för att säkerställa att Arvsfondens pengar används på rätt sätt. 

Vill du veta mer om Arvsfondens kontrollverksamhet?

Telefon: 08-700 07 80
E-post: controller@arvsfonden.se

Arvsfondens controllers 

Arvsfondens två controllers är ett stöd både till Arvsfondens handläggare och till de organisationer som har fått pengar ur fonden. De kontrollerar så att Arvsfondens pengar används på rätt sätt.