Lokalstöd april 2017

Vid årets andra sammanträde den 5 april 2017 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 119 miljoner kronor till 34 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 11 april, 2017 - 15:46

Länk till beslutade Projektstöd april 2017 finns under Länkar nederst på denna sida.

Lokalstöd april 2017

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

ALINGSÅS

Frälsningsarmén
har fått stöd med 665 000 kr
för tillgänglighetsanpassning sommarhem Alingsås Röhult 1:8

Frälsningsarmén i Alingsås planerar att i samarbete med kommunen, Demensföreningen i Alingsås, Demensförbundet och Bräcke Diakoni skapa en plats för att utveckla fritids- och utomhusaktiviteter. Målgruppen är personer med demens och deras anhöriga/närstående och verksamheten ska bedrivas i och omkring föreningshuset Sommarhemmet, beläget vid sjön Färgen strax utanför Alingsås. Genom tillgänglighetsanpassning av huset kommer ny verksamhet för personer med demens att starta i Frälsningsarmens regi. Aktiviteterna kommer att anpassas efter varje persons önskemål och förmåga, till exempel läger, paddling, utflykter och andra sätt att vara nära naturen. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

BERGSJÖ

Bergsjö IF
har fått stöd med 5 865 000 kr
till byggnation av konstgräsplan och mindre friidrottsanläggning på Hulte 6:23, i Nordanstigs kommun

Bergsjö IF vill anlägga en uppvärmd konstgräsplan med en mindre friidrottsanläggning intill, bestående av tre löparbanor och en längdhoppsgrop. Syftet är att förlänga fotbollssäsongen med ett halvår och förbättra kvaliteten på träningarna för barn och ungdomar, däribland många nyanlända flyktingar, som idag utgör cirka en tredjedel av medlemmarna. Konstgräsplanen är efterfrågad och är viktig för unga som vill utvecklas, men även för de som vill använda planen som en mötesplats och spela fotboll spontant på tider då det inte är träning eller match. Möjligheter till att träna friidrott, både spontant och i organiserad form, på modernt allvädersunderlag är också efterfrågat av barn och unga i kommunen.

ORSA

Orsa skidklubb
har fått stöd med 5 012 000 kr
till multiskidbana Orsa Grönklitt på fastigheten Hansjö 1:7 i Orsa kommun

Orsa skidklubb vill anlägga en drygt 5 km asfalterad multibana i Orsa Grönklitt för att möjliggöra rullskidåkning för skidklubbens barn och ungdomar under vår, sommar och höst. Banan kan även användas för inlines, rullstol och rullator. Höjdskillnader kommer att utjämnas för att ge banan en mer flack och därmed tillgänglig profil. Läger, kurser organiserade träning och tävlingar för målgrupperna kommer att arrangeras. Samarbete sker med kommunen och funktionshinderorganisationer.

SVENSBYN

Svensby sportklubb
har fått stöd med 2 097 000 kr
till multianläggning på Svensbyn 78:1, Piteå kommun

Svensby sportklubb vill bygga en multiarena vid Bäckvallen i Svensbyn med yta för konstgräs, parkour/hinderbana, klättervägg, beachvolleyplan, boulebana, kombinerad tennis/basketplan, utegym och skate/kickbikeområde. Med projektet vill klubben göra det möjligt för alla barn och ungdomar från byn och Fagerviks flyktingförläggning samt närliggande byar som Böle, Lillpite och Sjulnäs att utöva spontanidrott i olika former.

ÄLVSBYN

Älvsby IF
har fått stöd med 2 628 000 kr
till byggnation av café/samlingslokal på Älvsbyn 25:25

Älvsby idrottsförening fotboll (ÄIF) vill bygga tillgänglighetsanpassad samlingslokal och omklädningsrum vid Älvåkra IP för att nya aktiviteter för ortens barn och ungdomar samt för Älvsby Parasportförening ska bli möjliga. Älvsby Parasportförening har aktiva skidåkare som efterfrågar tillgänglighetsanpassningen för att kunna ha försäsongsträning, rullskidåkning och samlingar vid Älvåkra IP. Andra efterfrågade aktiviteter som blir möjliga för Älvsby parasportförening är friidrott och fotboll.
Det finns ingen fritids- eller ungdomsgård i Älvsbyn och ungdomsledda aktiviteter som spontanidrott, filmkväll och caféverksamhet kommer att finnas 2-3 kvällar i veckan. Aktiviteterna ska bestämmas och utformas av barn och ungdomar och den nya samlingslokalen ska vara öppna för samtliga barn och ungdomar på orten oavsett om man är medlem i föreningen eller inte.