Lokalstöd april 2018

Vid årets andra sammanträde den 25 april 2018 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 71 miljoner kronor till 26 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 7 maj, 2018 - 14:33

För att se listan med alla beslutade projektstöd i april 2018 så följer du länken nedan.

Projektstöd april 2018

Lokalstöd april 2018

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

BÅSTAD

Ängelsbäck-Segelstorps Badförening
har fått stöd med 463 000 kronor
för Padelbana på fastigheten Segelstorp 3:66, i Båstad

Med en padelbana vill föreningen Ängelsbäck-Segelstorps Badförening utöka verksamheten för barn och ungdomar och skapa en ny mötesplats.  Ledare ska utbildas och en barn- och ungdomssektion ska bildas som ska prioritera padelverksamheten. Ledarledda träningstillfällen kommer skapas. Anläggningen kommer vara fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

DALA-JÄRNA

Dala-Järna Idrottsklubb
har fått stöd med 1 903 000 kronor
för Om- och tillbyggnad på Snöå skidstadion, Snöån 14:8, Vansbro kommun

Dala Järna IK vill utveckla sin anläggning Snöå skidstadion för att möjliggöra motion och fysisk aktivitet året om för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. I projektet ingår att bygga en led anpassad för MTB med pumptrack, hopp och kurvor, en enklare rullskidbana samt en asfalterad lek- och övningsyta för balans- och teknikövningar inom cykling och rullskidor. På anläggningen kommer organiserad träning att bedrivas flera gånger i veckan och den kommer också att användas spontant av dem som vill. Samarbete sker med kommunen, ideella föreningar och förbund både lokalt och regionalt.

DOMSJÖ

Vårby IK
har fått stöd med 366 000 kronor
för Ombyggnad och tillbyggnad av skicrossanläggning Domsjö 2:17 i Örnsköldsviks kommun

Vårby IK planerar att utöka föreningens längdåkningsverksamhet för barn och ungdomar med skicross. Därför planerar klubben att bygga en 480 meter lång skicrossbana och en flexibel yta på med olika fasta hinder, som till exempel kullar, och tillfälliga hinder av snö som exempelvis hopp, portar och ”orgeltramp”. Genom att komplettera den traditionella skidanläggningen med en lekfull, utmanande och ny typ av skidåkning, vill klubben utveckla en verksamhet för barn och ungdomar som ökar lusten att fortsätta med skidåkning längre upp i åldrarna.

HALMSTAD

Getinge Tennisklubb
har fått stöd med 434 000 kronor
för Nybyggnation av Padeltennisbana

Getinge Tennisklubb planerar för att bygga en padelbana i anslutning till sina befintliga tennisbanor. Föreningen vill skapa en attraktiv klubb som ska ge möjlighet för ungdomar och personer med funktionshinder att aktivera sig. Kursverksamhet för barn och ungdomar med utbildad padelinstruktör kommer etableras under 2018.

HÖLLVIKEN

Djupadals Scoutkår
har fått stöd med 772 000 kronor
för Ombyggnation av scoutlokal på fastigheten Limhamn 150:384, i Malmö stad

Djupadals scoutkår vill bygga om en gammal lada som ligger intill en skog i Malmös södra utkanter, för att kunna utveckla kårens natur- och miljöinriktning. Att vara ute i naturen är en del i scoutrörelsens verksamhet, men för kårer i större städer ligger föreningslokalerna sällan i direkt anslutning till skog och natur. Efter ombyggnationen ska lokalen användas under aktiviteter där barn och unga kan ta med sig naturen inomhus för att undersöka eller att göra hantverk av exempelvis vatten, jord, grenar och löv, men också för utställningar och kopplat till naturen. I projektet ingår att installera toaletter, kök, tåliga golv och laboratorievaskar för rengöring av utrustning. Lokalen ska bli en plats som även kan användas av andra naturaktiva scoutkårer och föreningar. Samarbete sker med Malmö stad och södra Skånes scoutdistrikt.

JÄRPEN

Järpens IF
har fått stöd med 1163000 kronor
för Tilläggsansökan anläggande av konstgräsplan på Idrottsplatsen 1 i Järpen, Åre kommun

Järpens IF beviljades 3 837 000 kr för anläggande av en belyst konstgräsplan i september 2017. Arbetet påbörjades i oktober men klubben har stött på problem som man inte har kunnat förutse, trots noggranna förundersökningar. Det visade sig att dräneringen inte fungerade och att det var problem med materialet under planen. Hela grunden måste grävas ur och dräneras om, vilket medför ökade kostnader som fördröjer och försvårar färdigställandet. 

KRISTINEHAMN

KFUM Kristinehamn
har fått stöd med 2 441 000 kronor
för Skatepark i betong

Under flera år har efterfrågan på en ny skatepark funnits. Den befintliga anläggningen i Kristinehamn är inte tillgänglig för skating med BMX, kickboard och inlines. KFUM Kristinehamn har ansökt om medel för att anlägga en betongpark för att få igång denna verksamhet. Föreningen har bildat en grupp för att sammanföra ungdomar som åker skateboard, inlines, BMX och andra som har intresse av en ny skatepark i betong. Det är också föreningen som drivit frågan gentemot kommunen om att få bygga den nya anläggningen. Skateparken kommer vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning via anslutande gång- och cykelvägar.

SKELLEFTEÅ

Skellefteå AIK CK
har fått stöd med 4 888 000 kronor
för Nybyggnad av cykelarena på Vitberget i Skellefteå kommun

Skellefteå AIK cykelklubb planerar att bygga en cykelarena med olika typer av teknikbanor, hopp och hinder. I anslutning till arenan kommer även tre mountainbikebanor att anläggas. Tanken är att göra cykling till en attraktiv, social och lättillgänglig aktivitet för barn och ungdomar, där både nybörjare och mer vana cyklister kan utmana sig själva och utveckla sina färdigheter. Anläggningen kommer att användas både för organiserad träning flera gånger i veckan och för spontan cykling övrig tid. Ny verksamhet i föreningen blir utöver träning på en ny typ av anläggning, även teknikkurser, läger och tävlingar för barn och ungdomar.