Lokalstöd april 2019

Vid årets andra sammanträde 10 april 2019 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 200 miljoner kronor till 55 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 17 april, 2019 - 17:23

För att se listan med beslutade projektstöd i april 2019 följ länken längst ned på sidan.

Lokalstöd april 2019

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

DOMSJÖ

Cykelklubben Örnen
har fått stöd med 4 131 000 kr
för anläggande av mountainbikearena på fastigheten Brösta 2:78, Örnsköldsvik

Syftet är att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet inom mountainbike genom att bygga en mountainbikearena. Arenan ska bestå av två teknikleder för mountainbike på 1,5 km vardera, ett teknikområde för yngre barn och en pumptrackbana. I projektet ingår även att bygga om och anpassa en befintlig byggnad till klubbstuga. Anläggningen kommer att användas både för organiserad barn- och ungdomsträning, spontant och under prova-på-dagar. Klubbstugan blir viktig som social träffpunkt för MTB-intresserade barn och ungdomar, och ska användas för exempelvis samlingar före och efter träning, dusch/omklädning, cykeltvätt- och underhåll, möten, kurser och under prova-på-dagar. 

GETINGE

Getinge Idrottsförening
har fått stöd med 2 129 000 kr
för anläggande av konstgräsplan på Eskilstorp 1:8, Halmstads kommun

Projektet syftar till att förvandla Getinge IP från en traditionell idrottsplats till en mötesplats. Det första steget är att anlägga en 11-manna konstgräsplan som bidrar till åretruntfotboll och skapar möjligheter för såväl organiserad träning alla dagar i veckan som spontanfotboll och annan aktivitet för unga i Getinge.

HOVA

HOVA IF
har fått stöd med 2 394 000 kr
för nybyggnation av inomhusarena för padeltennis, omklädningsrum på fastigheten Hova 55:1, Gullspångs kommun

Syftet med projektet är att bygga en padelhall med två banor inklusive omklädningsrum. Hova IF vill skapa fler aktiviteter för ortens barn och ungdomar. Föreningens ungdomar får en möjlighet att bedriva racketsport i närområdet även på vinterhalvåret och ungdomarna får ytterligare en fritidsaktivitet att tillgå. Padelverksamheten ska erbjudas till alla barn och ungdomar som vill. Organiserad träning ska ledas av utbildade tränare. Anläggningen ska vara tillgänglighetsanpassad och bedriva verksamhet under dagtid i hallen.

HÄGERSTEN

Stiftelsen Mosaik
har fått stöd med 3 961 000 kr
för ombyggnad av Telefonfabriken 1, Hus 9 Plan 1

Syftet med projektet är att omvandla en ny yta till en dans- och teaterscen som ska anpassas för personer med funktionssättning. Målgruppen ska få möjlighet att jobba bakom och framför scenen. Projektet ska leda till att det i Stockholm skapas en scen som erbjuder tillgänglighet för alla oavsett funktionsvariation både vad gällande arbetet före och efter en föreställning, runt scenen (ljud och ljus) och arbetet på scenen som dansare, skådespelare och som publik.

HÖRBY

Öved-Östraby Skytteförening
har fått stöd med 4 174 000 kr
för nybyggnation av luftgevärshall på fastigheten Övedskloster 2:86 i Sjöbo kommun

Projektets syfte är att utveckla verksamheten inom luftgevärsskytte för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning genom att bygga en luftgevärshall. I dagsläget finns ingen ändamålsenlig och tillgänglighetsanpassad hall för luftgevärsskytte på orten. Den nya verksamheten kommer att bestå av både organiserad och spontan träning året om samt prova-på-verksamhet för skolor och omsorgsverksamheter. Föreningen kommer också ha möjlighet att anordna mindre tävlingar och delta i serieskytte där lag från olika föreningar möter varandra.

KILAFORS

Bollnäs Golfklubb
har fått stöd med 291 000 kr
för byggnation av träningsstudio på fastigheten Hårga 9:3 i Bollnäs kommun

Syftet med projektet är att ge juniorer och personer med funktionsnedsättning möjlighet att träna golf året runt. I projektet ingår att bygga en tillgänglighetsanpassad golfstudio. Träningen ska kunna ge en digital återkoppling som ger underlag till en personlig utveckling och förbättring som golfspelare. Den nya verksamheten kommer att bestå av organiserad träning, prova-på-verksamhet och träningshelger.

KIVIK

Kiviks AIF
har fått stöd med 858 000 kr
för nybyggnation av padelbanor på fastigheten Mellby 3:117, Simrishamns kommun

Syftet med projektet är att bygga två utomhusbanor för padel i anslutning till grustennisbanorna på föreningens anläggning. Föreningen vill erbjuda minst tre schemalagda padelträningar i veckan men också spontanspel för barn och ungdomar. Låneutrustning ska finnas. Ledarledda träningstillfällen kommer skapas. Anläggningen kommer vara fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

KLIPPAN

FUB Klippan/Åstorp
har fått stöd med 4 526 000 kr
för ombyggnation av sporthall Sågen 8 i Klippans kommun

Syftet med projektet är att tillgänglighetsanpassa lokalerna på plan 1 och 2 i sporthallen ”Sågen” så att föreningarna där kan starta olika former av parasporter. Massiva betongväggar ska tas bort, ny golvbeläggning som är anpassad för parasport ska läggas in, ventilation samt nya el-dragningar och belysning ska tillkomma. FUB kommer ha flera roller i verksamheten och vara motor för alla föreningar att bredda sina verksamheter för att ge plats för bland annat personer med funktionsnedsättningar. Rollen kommer bestå av att tillföra kompetens att arbeta med målgruppen och vara kunskapsbärare och utbilda övriga föreningar. Framför allt är det gymnastik- och friidrottsföreningen som ska starta upp verksamhet för målgruppen.

MJÖLBY

Mjölby Tennisklubb
har fått stöd med 732 000 kr
för nybyggnation Vifokavallen (del av) Mjölby

Syftet med projektet är att bygga två elbelysta utomhusbanor för padel. Föreningen vill utöka verksamhet för barn och ungdomar.  Anläggningen kommer ligga centralt på Vifolkavallen där tennisbanor, fotbollsplaner och ishall ligger. Ledarledda träningstillfällen kommer skapas. Barn och ungdomar ska få reducerat pris på banhyran. Anläggningen kommer vara fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

MÖNSTERÅS

Timmernabbens motorsportklubb
har fått stöd med 1 208 000 kr
för ny- och ombyggnad av klubbstuga som är tillgänglighetsanpassad  Kronobäck 12:3 i Mönsterås kommun

Syftet med projektet är att erbjuda motorsportverksamhet till motorintresserade med olika funktionsnedsättningar. Genom ombyggnation av klubbhus, med bland annat tillgänglighetsanpassad toalett, omklädningsrum och samlingsrum ska föreningen kunna bredda sin verksamhet och möjliggöra för motorintresserade personer med funktionsnedsättningar att använda föreningens motorbana och lokaler. Föreningen ska starta en sektion för paramotorsport som kommer att ledas av motoråkarare med rörelsenedsättning. Projektet sker i samarbete med Svenska Parasportförbundet Småland och Brukartorget.

NÄSSJÖ

Nässjö SKI
har fått stöd med 4 824 000 kr
för anläggande av skidskytteanläggning på fastigheten Lövhult 1:9, Nässjö kommun

Projektets syfte är att utveckla skidskytteverksamheten för barn och ungdomar genom att bygga en anläggning som inkluderar en skjutbana för 50-metersskytte med skjutplatser, kulfång, måltavlor, fallmål, asfalterade straffrundor och en större yta för teknikträning på rullskidor och andra aktiviteter. Nässjö SKI kommer att använda anläggningen i organiserad tränings- och tävlingsverksamhet året runt flera dagar i veckan. Anläggningen kommer också att utnyttjas av andra föreningar, exempelvis inom orienteringsskytte, sportskytte och parasport.

SKÄRET

S:t Arild Golfklubb
har fått stöd med 1 030 000 kr
för nybyggnation av padelbanor på Fjälastorp 6:5

Syftet med projektet är att bygga två elbelysta utomhusbanor för padel. Föreningen vill starta ny verksamhet i form av padel för barn och ungdomar. Ledarledda träningstillfällen kommer skapas och erbjudas regelbundet. Utöver detta kommer barn och ungdomar ha möjlighet att spela spontant. Anläggningen kommer vara fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

SUNDSVALL

Medelpads dövas förening
har fått stöd med 757 000 kr
för nybyggnation av utbildnings- och samlingslokal på fastigheten Släda 4:5, Alnö, i Sundsvalls kommun

Syftet med projektet är att möjliggöra kontinuerlig utbildnings- och lägerverksamhet för döva och hörselskadade i Medelpad genom nybyggnation av en samlingslokal på föreningens fritidsanläggning i Slädaviken på Alnö. Byggnaden kommer att vara isolerad och särskilt anpassad för dövas och hörselskadades behov. Lokalen kommer även att användas av döva och hörselskadade från andra föreningar, främst i norra Sverige.

SÄVSJÖ

IOGT-NTO 369 Välgång Sävsjö
har fått stöd med 1 505 000 kr
för nybyggnation och tillbyggnad av lokaler

Syftet med projektet är att anlägga en skatepark i Sävsjö. Projektet möjliggör spontanaktiviteter för barn och ungdomar i Sävjö med omnejd. Barn och ungdomar i Sävsjö har under en längre tid önskat en skatepark. IOGT-NTO kommer att genomföra projektet och ansvara för verksamhet och drift tillsammans med byns unga samt kommunen.

SÖDRA VI

Södra Vi idrottsförening
har fått stöd med 2 811 000 kr
för nybyggnation av allvädersbanor Vi 14:1 i Vimmerby kommun

Syftet med projektet är att utveckla det befintliga friidrottsområdet i Södra Vi för att kunna bedriva friidrottsverksamhet och spontanidrott för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ett befintligt löpområde ska beläggas med allvädersbanor och anläggningen ska kompletteras med ytor för höjd, längd, stav och tresteg samt för diskus, slägga och spjut. Samarbete med kommunen och brukarorganisation ger projektet en stark lokal förankring.

ÅS

ÅS IF
har fått stöd med 4 086 000 kr
för nybyggnation av kontgräsplan

Syftet med projektet är att utveckla och förbättra barn- och ungdomsverksamhetens förutsättningar genom att anlägga en 11-manna konstgräsplan. I dagsläget saknas träningsmöjligheter för fotbollspel utomhus på orten under en betydande del av året. Med en konstgräsplan förlängs säsongen avsevärt, vilket bidrar till att behålla fler unga i verksamheten året om. Anläggningen kommer att användas för organiserad verksamhet alla dagar i veckan och ge utrymme för spontanspel på ej bokade tider.

ÖRNSKÖLDSVIK

Örnsköldsviks minigolfklubb
har fått stöd med 2 598 000 kr
för MOS äventyrsminigolfanläggning Örnsköldsvik 8.25

Syftet med projektet är att bygga en modern minigolfanläggning kallad för MOS-anläggning (Minigolf Open Standard). Banan är en ny form av golfspel som liknar vanlig långgolf. Föreningen vill bygga 18 hål på en yta av 24 x 44 meter. Föreningen vill också bygga en lokal med en inomhusyta där det går att bedriva puttningsträning året om. Föreningen vänder sig till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

ÖRSUNDSBRO

Uppsala Bangolfklubb
har fått stöd med 3 832 000 kr
för Para-bangolfanläggning på Kronåsen 2:1, Uppsala

Syftet med projektet är att starta upp Para-bangolf i Uppsala. Genom att bygga en äventyrsbana vill Uppsala bangolfklubb göra det roligare och enklare för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att spela bangolf. Banan, en så kallad Minigolf Open Standard-bana (MOS), består av konstgräs och saknar hinder. Idag finns ingen möjlighet för parabangolfare att spela organiserat i Uppsala. Samarbete och aktiviteter kommer att ske med Uppsala Handikappidrott. Anläggningen kommer att byggas under tak, vilket ger möjlighet för aktiviteter året runt.