Lokalstöd april 2020

Vid årets andra sammanträde den 22 april 2020 fördelade Arvsfondsdelegationen drygt 90,5 miljoner kronor till 33 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 28 april, 2020 - 17:13

Länk till listan med beslutade projektstöd i april 2020 finns längst ned på denna sida.

Lokalstöd april 2020

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

BODEN

Dance Direction Association
har fått stöd med 1 682 000 kr
för ombyggnation för dansverksamhet på fastigheten Boden 1:156 i Bodens kommun

Syftet med projektet är att utveckla föreningens verksamhet, bland annat genom att starta akrobatisk dans med inslag av cirkuskonster för barn och ungdomar. Detta har inte varit möjligt tidigare, då den källarlokal som föreningen bedrivit verksamhet i de senaste åren har för låg takhöjd. Föreningen har nu fått chansen att hyra en före detta kasernlokal som har över fem meter i tak. I projektet ingår att bygga om och anpassa lokalen för dansverksamhet. Den nya verksamheten kommer att bedrivas cirka fyra gånger i veckan. Prova-på-tillfällen kommer även att arrangeras för att få fler barn och unga att upptäcka den nya dansformen.

BORÅS

Hestra IF
har fått stöd med 1 141 000 kr
för ombyggnation och nybyggnation på Kypered 1:2, Borås

Syftet med projektet är att ge barn och ungdomar med eller utan funktionsvariation möjligheten till träning på rullskidor och rullskidskytte under sommartid i en säker och bilfri miljö. Förutom att en asfalterad rullskid-/rullskidskyttebana med aktivitetsytor anläggs, kommer ett befintligt klubbhus att tillgänglighetsanpassas så att alla kan ta del av faciliteterna. Efter projektet kommer alla målgrupper att ha möjlighet att mötas på samma arena. Projektet genomförs i samarbete med Parasportcenter Borås. 

EDANE

Kronan FK
har fått stöd med 5 020 000 kr
för nybyggnation av föreningslokal och konstgräsplan på Edane 1:40, Arvika kommun

Syftet med projektet är att utveckla och förbättra träningsmöjligheterna för barn och ungdomar i klubben. I projektet ingår att anlägga en konstgräsplan och bygga tillgänglighetsanpassade omklädningsrum med dusch och wc i en klubbstuga. Kronan FK har traditionellt sett varit en förening inriktad på tjejer, men har även ett antal mixlag. En ny konstgräsplan tror man kan locka fler pojkar till föreningen. Konstgräsplanen förlänger säsongen avsevärt och kommer att användas alla dagar i veckan för organiserad träning, matcher samt spontanidrott på tider då träning inte pågår. Det finns även andra föreningar i kommunen som visat intresse för att få träna på den planerade anläggningen. 

FARSTA

Ågesta Golfklubb
har fått stöd med 1 438 000 kr
för byggnation av träningsstudio och tillgänglighetsanpassningar på Ågesta 1:4 och Ågesta 1:5 i Stockholms stad

Projektet syftar till att förbättra möjligheten för barn och ungdomar med eller utan funktionsnedsättning att spela och träna golf året runt i anpassade lokaler. Genom att göra tillgänglighetsanpassningar på anläggningen och i föreningens befintliga lokaler samt bygga en träningsstudio ska en långsiktig verksamhet för personer med funktionsnedsättning skapas. Efter projektet kommer åretruntverksamhet kunna bedrivas organiserat och personer med funktionsnedsättning får samma tillgång till träning och faciliteter som övriga spelare. Projektet ska drivas i samarbete med Stockholms Handigolfkommitté, Nacka Handikappidrott samt Huddinge kommun.

FILIPSTAD

Filipstads skidförening
har fått stöd med 822 000 kr
för nybyggnation på Kalhyttan med området för skidlekplats i Filipstads kommun

Projektet syftar till att anlägga en skidlekplats i Filipstad på området Kalhyttan. Skidlekplats är ett område där barn kan leka och öva på skidteknik. Området kommer sommartid att användas av en cykelklubb för träningar, på så sätt blir platsen använd året runt. Det kommer att finnas låneutrustning och verksamheten ska bedrivas både organiserat och vara öppen för spontananvändning. Föreningen har ett samarbete med FUB i Filipstad kring kommande aktiviteter i skidlekplatsen.

KROKOM

Krokoms Innebandyklubb
har fått stöd med 1 117 000 kr
för nybyggnation av padelbanor, Hägra 11:1, Krokoms kommun

Projektet syftar till att bygga tre padelbanor utomhus. Föreningen vill skapa en ny idrottsanläggning och bredda utbudet av idrotter i kommunen. Banorna ska ge möjlighet till organiserad föreningsverksamhet för att nå så många barn och ungdomar som möjligt.

STALLARHOLMEN

Stallarholmens Sportklubb
har fått stöd med 1 595 000 kr
för nybyggnation på del av Vannesta 1.74/ Toresunds Idrottsplats Stallarholmen

Projektet syftar till att bygga en aktivitetspark. Parken ska anläggas på Toresunds IP. Parken ska innehålla en mindre skatepark, utegym, pumptrack, parkour, klättersten och motorikbana. Målgruppen är barn och ungdomar.

SUNDSVALL

Selångers församling
har fått stöd med 3 388 000 kr
för nybyggnation av Barnens pilgrimsled på Lillhällom 1:27 och Kungsnäs 1:52

Projektet syftar till att skapa ett miniformat av pilgrimsleden, S:t Olavsleden. Församlingen vill skapa intresse för traktens kulturhistoriska arv genom att låta barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar för en stund bli pilgrimer. Projektet omfattar att iordningställa minileden på cirka 500 meter samt etablera fem hållplatser för lek- och lärmiljöer inriktade till barn. Leden blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

TOLLARP

Arts & Motion ideell förening
har fått stöd med 1 390 000 kr
för ombyggnad av lada till träningsstudio på Kristiansad Årröd 5:12 Cirque Arté Diem

Projektet syftar till att skapa en ändamålsenlig och tillgänglighetsanpassad lokal där nycirkus kan bedrivas året runt i egna lokaler. Föreningen ska bygga om en lada till träningsstudio, samlingslokal, omklädningsrum och förrådsutrymme. Takhöjden blir 10 meter, vilket är en förutsättning för att den del av verksamheten som innebär luftakrobatik som ska kunna bedrivas.

TRELLEBORG

Gislövs IF
har fått stöd med 2 435 000 kr
för nybyggnation av Padelhall/Futnethall på fastigheten Gislöv 83:2

Projektet syftar till att bygga en kombihall där padelspel och futnetspel är möjligt. Hallen ska användas för främst organiserad racketbollslek samt padel- och futnetspel. Hallen byggs bredvid befintlig klubblokal där samlingsrum och omklädningsrum finns tillgängliga.

UMEÅ

Stöcksjö Idrottssällskap
har fått stöd med 2 003 000 kr
för nybyggnation av aktivitetsyta på Stöcksjö S.2 och Stöcksjö 21:25, i Umeå kommun

Syftet med projektet är att skapa en naturlig, lättillgänglig och attraktiv mötesplats för barn och unga som lockar till gemenskap, lek och spontanidrott. I projektet ingår att bygga en aktivitetsyta som kommer att bestå av en pumptrack, multiidrottsyta, boulderblock, hinderbana och ett utegym. Anläggningen kommer både att användas spontant och för organiserade aktiviteter. För att komma igång med verksamheten kommer samarbete ske med kommunen, idrottsföreningar och skolor.

ÖREBRO

Latorps IF
har fått stöd med 4 087 000 kr
för anläggande av konstgräsplan på Garphyttan 2:2 i Örebro kommun

Projektets syfte är att förbättra träningsförutsättningarna och förlänga fotbollssäsongen för barn och ungdomar genom att anlägga en belyst konstgräsplan på Björkvallen. En konstgräsplan i Latorp kommer att underlätta för barn och ungdomar att ta sig till träningen i stället för att bli skjutsade till andra orter. Verksamheten kommer att bestå av fotbollsträning, fotbollsskola och matcher. Anläggningen kommer att användas cirka 4-5 timmar alla dagar i veckan både av Latorps IF och andra lokala föreningar, samt spontant när organiserad verksamhet inte pågår.

ÖREBRO

Örebro Bangolfklubb
har fått stöd med 1 550 000 kr
för nybyggnation av MOS-anläggning för bangolf på fastigheten Örebro Olaus Petri 3:48 i Örebro kommun

Projektets syfte är att få fler barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att börja med bangolf och ge dem förutsättningar att kunna utvecklas antingen i föreningsform eller på egen hand. I projektet ingår byggnation av en tillgänglighetsanpassad MOS-anläggning (Minigolf Open Standard) som i vardagligt tal även kallas äventyrsgolf. Det finns bangolfanläggningar i Örebro i dagsläget men ingen MOS-bana som är tillgänglighetsanpassad. Verksamheten kommer både att bestå av organiserad träning och spontant spel. Samarbete kommer att ske med en funktionshinderorganisation och andra verksamheter på orten.