Lokalstöd december 2016

Den 7 december 2016 fördelade Arvsfonden 241 miljoner kronor till 86 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 12 december, 2016 - 10:12

Länk till beslutade Projektstöd december 2016 finns under Länkar nederst på denna sida.

LOKALSTÖD DECEMBER 2016

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

Borlänge

IFK Borlänge Alpin
har fått stöd med 1 465 000 kr
till föreningslokal

IFK Borlänge Alpin driver och äger skidanläggningen Nybroberget i Borlänge och vill satsa på barn- och ungdomsverksamheten genom att anlägga en föreningslokal vid backen. När det finns en naturlig plats att mötas på kommer verksamheten kunna utökas och utvecklas genom att teoriutbildningar kan ges, samlingar och möten kan hållas och social samvaro kan stärkas. Idag sker samlingar och genomgångar utomhus, vid övriga möten hyrs lokal inne i Borlänge ca 1 mil bort. IFK Borlänge har en omfattande handikappverksamhet idag där verksamheten så långt det går integreras i ordinarie, med föreningslokalen kommer det arbetet kunna utvecklas och stärkas, bland annat genom att peroner med permobiler kan delta.

Fagersta

Fagersta Vattenskidklubb
har fått stöd med 1 288 000 kr för
nybyggnation av kabelbana för vattenskidor/wakeboard samt byggnad på Säteriet 1:1, Eskiln, Fagersta kommun

Fagersta vattenskidklubb vill bygga en kabelbana för vattenskidor och wakeboard. Dessutom kan kabelbanan användas vintertid, då vattenskidor och wakeboard kan bytas ut mot snowboard. Syftet med projektet är att kunna utveckla klubbens barn- och ungdomsverksamhet, inkludera unga med funktionsnedsättning och kunna bedriva aktiviteter året om. Med ett tvåtorns kabelsystem dras åkarna fram på vattnet längs en kabelbana istället för en båt. Fördelen är att det är säkrare då farten lättare kan anpassas efter åkarens kapacitet, samt att det är mer miljövänligt och ekonomiskt. Vid starten av banan planerar man även att bygga omklädningsrum med RWC. Utrustning kommer att finnas att låna av klubben för de som vill. Samarbete ska ske med kommunala verksamheter inriktade på barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Filipstad

Attraktiva Filipstad
har fått stöd med 2 729 000 kr för
byggnation av skatepark på Västra Filipstad 1:49 i Filipstad kommun

Den ekonomiska föreningen Attraktiva Filipstad har tagit fasta på barns och ungdomars önskan om en skejtpark i Filipstad. Idén har nu utvecklats till en aktivitetspark för skateboard, BMX och kickbike. Anläggningen kommer i första hand att användas spontant av barn och ungdomar, men i samarbete med Ungdomens Hus kommer prova-på-dagar och träning i organiserad form att arrangeras. Det kommer att finnas möjlighet att låna utrustning för de barn som till exempel inte har en egen skateboard.

Fristad

Tämta Ridklubb
har fått stöd med 3 742 000 kr för
nybyggnation av stallbyggnad på Tämta 2:16, Borås kommun

Tämta ridklubb vill bygga ett stall i anslutning till sitt ridhus, sedan arrendet på nuvarande stall som ligger drygt en halv kilometer bort, sagts upp av den privata ägaren. Utan stall kan verksamheten inte överleva. Det nya stallet kommer till skillnad från det gamla, att vara tillgänglighetsanpassat vilket möjliggör för personer med rörelsenedsättning att delta på lika villkor och att också få ta del av samvaron med hästen och den sociala miljön i stallet. Nya grupper för ridning och hästskötsel ska starta. I hästskötselverksamheten kan barn och unga och personer med funktionsnedsättning som vill pyssla om hästarna, borsta, tvätta, fläta och vara nära djuren vara med utan att det finns krav på att man måste rida. Samarbete sker med Neuroförbundet Borås och funktionshinderverksamheten i Borås kommun.

Hjärtum

Hjärtums IS
har fått stöd med 749 000 kr för
byggnation av aktivitetsplats utomhus, Kärrsbacken 1:4 i Lilla Edet

Hjärtums idrottssällskap vill bygga en aktivitetsplats i Hjärtum, med bland annat en hinderbana, dirtbikebana och boulderklippa för klättring. Syftet är att möta barns och ungdomars efterfrågan på aktiviteter och anläggningar som är fria att använda spontant, när man vill och utan att det finns krav på att delta i organiserad verksamhet på särskilda tider. Föreningen kommer bland annat att arrangera prova-på-dagar, tävlingar och ta in instruktörer. Samarbete sker med Hjärtums föräldraförening och andra föreningar på orten.

Karlskoga

BIK Karlskoga
har fått stöd med 949 000 kr för
inköp och installation av No Fall, Karls Åby 2:2 i Karlskoga kommun

Föreningen Bofors IK Karlskoga vill utrusta sin nya ishall med en fallskyddsanordning för att kunna starta verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och ge konståkningen rätt förutsättningar. I dagsläget får barn och ungdomar som har svårt att hålla balansen eller har svagheter i muskulaturen inte chansen att prova på skridskoåkning eftersom risken för skador är stor. Efter installationen startar verksamheten i samarbete med särskolor i kommunen. Beroende på vilken typ av funktionsnedsättning deltagarna har, kommer klubben sedan att slussa in nya intresserade till antingen befintliga eller anpassade träningsgrupper. Verksamhet och aktiviteter kommer att ske både dagtid och efter skolan. Fallskyddsutrustningen kommer även till nytta för befintliga unga medlemmar i klubben utan funktionsnedsättning, till exempel barn som vill lära sig nya piruetter.

Norrahammar

Tabergsdalens TK
har fått stöd med 2 696 000 kr för
att bygga två paddelbanor, Flahult 3:161, Jönköpings kommun

Tabergsdalens tennisklubb vill bygga två padelbanor i anslutning till sin tennisanläggning i Norrahammar. En bana för inomhusträning kommer att anläggas på samma plan och i direkt anslutning till de fyra befintliga tennisbanorna och en bana kommer att byggas utomhus i anslutning till de fyra grusbanor som finns där. Klubben vill med projektet införa en ny sport i Jönköpingsregionen som är i stark tillväxt internationellt och som det finns ett stort intresse för bland klubbens ungdomar. I samband med byggnationen kommer man att göra padelbanorna och befintliga tennisbanor tillgänglighetsanpassade i samarbete med HSO i Jönköpings län.

Piteå

Piteå Xstremesport (PXS)
får stöd med 1 920 000 kr för
bygget av kiosk-, cafe- och föreningsbyggnad vid Piteå Skatepark

Piteå Extremesport vill bygga en klubbstuga i anslutning till en nyanlagd betongpark (för skateboard, BMX och kick-bike). Klubbstugan ska fungera som en mötesplats för barn och ungdomar som är intresserade av extremsport och möjliggöra en fast samlingsplats för föreningens medlemmar och en utgångspunkt för deras organiserade aktiviteter. Föreningen vill också att klubbstugan ska fungera som en samlingsplats för grupper som föreningen menar ofta glöms bort i extremsportsammanhang.

Man vill också göra det möjligt att fotografera och filma  i anslutning till betongparken (vilket är en stor del av extremsportkulturen) och att kunna hålla mindre tävlingar. För att detta ska kunna göras vill man bygga ett ”aktivitetstorn” där man ska kunna ladda sin film- och fotoutrustning och som har en balkong för domare. Det ska vara möjligt att ta sig en bit upp i tornet om man är rullstolsburen. ”Aktivitetstornet” gör det möjligt för barn och ungdomar som inte kan vara fysiskt aktiva i en extremsport att kunna vara delaktiga genom filmning och fotografering. Genom att vara närvarande vid betongparken och göra klubbstugan till en samlingplats för läger, kurser och föreningens arbete med att nå nya grupper vill föreningen göra extremsport till en varaktig verksamhet för barn och ungdomar i Piteå kommun.

Sala

Sätra idrottsförening
får stöd med 849 000 kr för
tillbyggnad av nedlagd grusgrop Grällsta 2:43 och 3:29 Sala kommun

Sätra IF planerar att asfaltera en befintlig motionsslinga på 1500 m och komplettera anläggningen med en modulbyggd handikapptoalett. Motionsslingan ska vara tillgänglighetsanpassad med flacka backar för att underlätta för rullstolsåkare på sommaren och för sit-ski vintertid. Syftet med projektet är att starta verksamhet för personer med funktionsnedsättning i samarbete med lokala funktionshinderföreningar. På vintern ska motionsslingan vara anpassad för skidor, och sitski. Under barmarkssäsong kommer slingan kunna användas för personer i rullstol eller för dem som vill gå, jogga, åka rullskidor eller cykla. Banan ger även barn och ungdomar i skidklubben en säkrare träningsmiljö jämfört med att åka rullskidor på trafikerad landsväg.

Tomelilla

Tomelilla Golfklubb
får stöd med 3 131 000 kr för
nybyggnad av bana för Footgolf och svingstudio Ullstorp 122:1 i Tomelilla kommun

Tomelilla golfklubb vill anlägga en korthålsbana särskilt anpassad för footgolf. Syftet är att skapa kortare, mer tillgängliga och lättspelade banor för de barn och unga som vill spela fotbollsgolf. Föreningen har testat intresset och det blev snabbt väldigt populärt. Under testprojektet spelades footgolf på den ordinarie golfbanan men blev snabbt ett problem då den ordinarie banan inte är anpassad för ändamålet. Inom footgolf har man ett helt annat tempo och behov av kortare hål. Föreningen kommer att starta en ny egen sektion och ha sina juniorer som ledare och ansvariga för den organiserade träningen. På korthålsbanan ska även verksamhet för att få in yngre barn till golfen bedrivas.