Lokalstöd december 2017

Vid årets sista sammanträde den 6 december 2017 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 200 miljoner kronor till 49 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 27 december, 2017 - 13:58

För att se listan med alla beslutade projektstöd i december 2017 så följer du länken nedan.

Projektstöd december 2017

Lokalstöd december 2017

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

AXVALL

Skaraortens ryttarförening
har fått stöd med 2 708 000 kr
för Tillgänglighetsanpassning av ridanläggning Skålltorp 2:4 i Skara kommun

Skaraortens ryttarförening vill tillgänglighetsanpassa ett befintligt ridhus i syfte att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta fullt ut i verksamheten. Förutom ridning för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, planerar klubben för ridterapi, läger, kurser samt en årlig tävling för målgrupperna. Samarbete sker med kommunen och regionala funktionshinderorganisationer.

DOROTEA

Dorotea IF
har fått stöd med 5 013 000 kr
för Anläggande av konstgräsplan och friidrottsanläggning på Björnvallen, Dorotea kommun

Dorotea IF vill bredda utbudet och förbättra träningsförutsättningarna för barn- och ungdomsverksamheten genom att anlägga en konstgräsplan och en mindre friidrottsanläggning med kortbanor, längdhoppsgrop och ytor för hopp på Björnvallens IP. En fullstor konstgräsplan med belysning förlänger säsongen avsevärt i Västerbotten och skapar förutsättningar för att ungdomar ska kunna utvecklas och stanna kvar i idrotten längre. I dagsläget finns inte friidrott i organiserad form, men planen är att starta grupper när anläggningen är på plats. Anläggningen blir en viktig social mötesplats för klubbens medlemmar, som kommer från ett tjugotal länder, men även andra barn och unga på orten som är intresserade av spontanidrott.

FLODA

Öijared Golfklubb
har fått stöd med 3 123 000 kr
för Anpassning av greener för ny verksamhet för barn och ungdomar, Lerum Öijared 1:6, Lerums kommun

För att kunna aktivera, rekrytera och behålla juniorer till verksamheten vill Öijared Golfklubb satsa på footgolf och golfäventyret. Föreningen har därför sökt medel till att anpassa de befintliga greenerna så att de ska gå att använda till footgolf och det nya konceptet ”golfäventyret”. Med projektet vill klubben göra det möjligt för alla barn och ungdomar att spontant utöva footgolf och också kunna starta organiserad footgolfträning i klubbens regi.Den nya banan kommer också ha organiserad verksamhet för golfäventyret.

GÖTEBORG

Göteborgs Lawn-Tennisklubb (GLTK)
har fått stöd med 2 113 000 kr
för Tillgänglighetsanpassning av tennishall i Göteborgs stad

Göteborgs Lawn och Tennisklubb vill tillgänglighetsanpassa sin tennishall och tillhörande omklädningsrum för att kunna starta verksamhet för personer med funktionsnedsättning, bland annat rullstolstennis. Verksamheten kommer att bestå av prova-på-dagar och organiserad träning två gånger i veckan för olika åldrar. I projektet ingår att installera en hiss, bygga ramper och anpassa två omklädningsrum. Samarbete sker med Göteborgs stad, lokala föreningar och funktionshinderorgansiationer samt förbund på distrikts- och nationell nivå inom tennis, idrott och parasport.

HAMMARÖ

Hammarö Golfklubb
har fått stöd med 1 009 000 kr
för Nybyggnad inomhusträningshall, Hammarö Sätter 2:1

Hammarö Golfklubb vill med sin ansökan skapa nya grupper som får möjlighet att spela och träna golf. De vill öka attraktionen till golf för barn och ungdomar med eller utan funktionsnedsättningar samt bidra med integration av nyanlända. Planerade åtgärder är en nybyggnation av en inomhushall för aktiviteter året runt, ombyggnad/anpassning av korthålsbanan för bättre åtkomst för personer med funktionsnedsättning, funktionsanpassa klubbhuset samt bygga parkeringsplatser avsedda för personer med funktionsnedsättning.

MÖLNLYCKE

Sjövalla FK
har fått stöd med 1 413 000 kr
för Nybyggnation av betongpark på Härryda Hulebäck 1:330

Sjövalla frisksportklubb vill bygga en betongpark för skateboard, kickbike och bmx i centrala Mölnlycke. Den nya parken kan användas avgiftsfritt och alla dagar och delar av året då det är torrt ute. Eftersom skateboard traditionellt lockar fler killar än tjejer, ska föreningens skateboardsektion ”Chillskate” arbeta aktivt med riktade aktiviteter för tjejer. Prova-på-dagar, organiserad åkning på veckorna och nybörjarskate är några aktiviteter som planeras. Samarbete sker med kommuner och andra ideella organisationer.

SKELLEFTEÅ

Skellefteå Tennisklubb
har fått stöd med 2 945 000 kr
för Nybyggnad av utomhusbanor för padeltennis inkl. servicelokal samt tillgänglighetsanpassad entré och omklädningsrum

Skellefteå tennisklubb har som avsikt att bredda utbudet av racketsporter inom Skellefteå kommun genom att anlägga padeltennisbanor i anslutning till sin tennishall. Föreningen kommer att starta padeltennisskolor för barn och ungdomar. Ambitionen är långsiktig och avser att etablera padeltennis som en ny sport i kommunen. Samarbetspartners i projektet är kommunen, skolor, och Västerbottens idrottsförbund.

VISBY

Visby Tennisklubb
har fått stöd med 2 260 000 kr
för Nybyggnation av padelhall på Visby Valen 1, Visby kommun

Visby tennisklubb vill utveckla sin verksamhet genom att bygga en padelhall med två banor. Padeltennis ska bli en ny sektion och integreras som en del av den befintliga barn- och ungdomsverksamheten. Den nya verksamheten kommer att bestå av organiserad padeltennisträning för knattar, junior och ungdom samt introduceras som en ny racketsport i klubbens tennisfritids och lovaktiviteter. Tränare kommer även att utbildas inom padeltennis. Samarbete sker med kommunala skolor på Gotland.

ÖSTANSJÖ

Hallsbergs ridklubb
har fått stöd med 3 983 000 kr
för Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av ridanläggning på Viby-Lindhult 3:1 i Hallsbergs kommun

Hallsbergs Ridklubb vill skapa förutsättningar för fler människor utifrån var och ens egna förutsättningar att kunna rida och ta del av föreningens verksamheter. Föreningen ska starta ridning som rehabilitering för barn/vuxna med funktionsnedsättning och även erbjuda friskvård och ridyoga i kombination med medveten ridning. För att åstadkomma detta behöver föreningen bygga om läktare, bygga ut kafeteria, lektionssal, övernattningsrum, toaletter och dusch för att göra ridhuset tillgängligt för alla.