Lokalstöd december 2019

Vid årets sjätte och sista sammanträde, den 11 december, fördelade Arvsfondsdelegationen drygt 99 miljoner kronor till 28 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 18 december, 2019 - 16:14

För att se listan med beslutade projektstöd i december följ länken längst ned på sidan.

Lokalstöd december 2019

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

SAXTORP

Häljarp Skateförening
har fått stöd med 1 295 000 kronor
för Byggnation av Skatepark i Häljarp

Syftet med projektet är att bygga en skatepark, vertical skating, i Häljarp för att främja skateboardåkning och komplettera aktivitetsutbudet i byn med en individuell spontanidrott. Lånebrädor, prova-på-dagar och olika träningsformer kommer erbjudas.

SKILLINGE

Skillinge Padel Club
har fått stöd med 892 000 kronor
för Nybyggnation Padelbana utomhus Hoby 11:50

Syftet med projektet är att bygga två padelbanor utomhus och utöka föreningens verksamhet med möjlighet för föreningens barn och ungdomar att spela padel. Föreningen kommer bli medlemmar i Svenska Padelförbundet. Organiserad padel för barn och ungdomar är planerad. Föreningen planerar också för prova-på-dagar, inköp av låneutrustning och specialpriser på speltider för barn och ungdomar.

STRÖMSNÄSBRUK

Motorklubben Tranan
har fått stöd med 964 000 kronor
för Ombyggnation och nybyggnation av Strömsnäsbanan - motorcrossanläggning  Kvarnagård 1:6 i Markaryds kommun

Syftet med projektet är att starta ny motorsport för barn och ungdomar genom att göra anpassningar på befintliga banslingor och anlägga en ny. Befintliga slingor ska planas ut och kompletteras med mer beständigt grus. Även avåkningszoner kommer att anläggas för att höja säkerheten vid träning och tävling. Genom förändringarna som görs på banan kommer följande nya verksamheter för barn och unga att startas, enduro, radiostyrd bilsport och mountainbike. Motorklubben Tranan kommer erbjuda organiserad träning inom alla de tre nya delarna.

TINGSRYD

Tingsryd United FC
har fått stöd med 4 416 000 kronor
för Anläggande av konstgräsplan på fastighet Idrotten 1 i Tingsryds kommun

Projektet syftar till att utveckla fotbollsverksamheten för barn och ungdomar genom att anlägga en belyst 11-manna konstgräsplan på Tingsvallens idrottsplats. Med den nya planen kommer träningsförutsättningarna förbättras och säsongen förlängas avsevärt. Organiserad barn- och ungdomsverksamhet i form av träning och matcher kommer att bedrivas alla dagar i veckan, både av Tingsryd United FC och andra fotbollsklubbar. Klubben planerar även att starta gå-fotboll och parafotboll för personer med funktionsnedsättning i samarbete med lokala och regionala aktörer. Det kommer dessutom att finnas möjlighet till spontan lek och rörelse på tider då organiserad verksamhet inte pågår.

TÄNNDALEN

Tänndalens byalagsförening
har fått stöd med 199 000 kronor
för Byggnation av utegym och hinderbana i Tänndalen på fastigheten Funäsdalen 10:4 i Härjedalens kommun

Projektets syfte är att bredda utbudet av fysiska aktiviteter för i första hand ungdomar under barmarkssäsongen. Genom att bygga ett utegym och hinderbana vill föreningen skapa en samlingsplats där det går att träna både spontant och i organiserad form. Föreningen räknar med att utegymmet och hinderbanan kommer att användas dagligen för spontan träning och cirka två dagar i veckan i organiserad form. Föreningen kommer att arrangera prova-på-tillfällen för att få igång verksamheten.

VALLA

Valla Idrottsförening
har fått stöd med 1 426 000 kronor
för Nybyggnation av aktivitetspark Sköldinge Valla 2:167

Syftet med projektet är att bygga en aktivitetspark i Valla som ger möjlighet till spontanidrottande, rörelse, glädje och gemenskap. Aktivitetsparken kommer att indelas i olika områden för att attrahera så många som möjligt. Det kommer att finnas motorikbana för de yngsta, gräsytor, multisportplan för bollsporter samt löparbanor. Under vintersäsongen kommer sporter på is finnas på samma ytor. Hela anläggningen är anpassad för personer med funktionsnedsättning.

ÖREBRO​

Föreningen Hälsobro
har fått stöd med 1 438 000 kronor
för Ombyggnation och tillbyggnation för att  tillgänglighetsanpassa lokal, fastigheten Älgen 13, Örebro

Projektets syfte är att utveckla och bredda föreningen Hälsobros träningsverksamhet till nya grupper med särskilda behov och krav på tillgänglighetsanpassade lokaler. Hinder i den fysiska miljön gör att alla som vill inte kan delta i verksamheten i nuläget. I projektet ingår att tillgänglighetsanpassa dusch- och omklädningsrum, utöka träningsytorna för bättre framkomlighet för rullstolar och bygga ett könsneutralt omklädningsrum. Ny verksamhet blir bland annat sittgympa och dans för personer med rullstol, gruppträning för personer med synnedsättning och cirkelträning för personer med svårare funktionsnedsättningar.