Lokalstöd februari 2017

Den 22 februari 2017 fördelade Arvsfonden 252 miljoner kronor till 88 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 24 februari, 2017 - 21:12

Länk till beslutade Projektstöd februari 2017 finns under Länkar nederst på denna sida.

Lokalstöd februari 2017

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

ARBOGA

Götlunda IF
har fått stöd med 182 000 kr
till byggnation av samlingslokal på Götvallen, Arboga kommun

Götlunda IF planerar att bygga ut en omklädningsbyggnad med en samlingslokal, eftersom både klubben och orten i övrigt saknar en sådan. I lokalen ska klubbens sektioner inom fotboll, friidrott, gymnastik, skidor och volleyboll bedriva kurser, teori, utbildning och sociala aktiviteter för och med barn, ungdomar, däribland nyanlända. Även andra föreningar kommer att få nytta av samlingslokalen, till exempel för kulturaktiviteter och föreningsmöten. Samarbete sker med Arboga kommun, sockenföreningen, Västmanlands idrottsförbund och andra lokala föreningar.

BÅSTAD

Båstads GIF
har fått stöd med 4 065 000 kr
till anläggande av konstgräs på Örebäcksvallen, Båstads kommun

Båstads GIF vill anlägga en konstgräsplan för att ge barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning en mötesplats som ger förutsättningar att utvecklas. En konstgräsplan förlänger säsongen med ett halvår, vilket gör det möjligt att spela fotboll utomhus året runt. Det kommer också att finnas möjlighet för spontanidrott och att andra föreningsidrotter kan använda anläggningen. Konstgräsplanen kommer också vara viktig för den efter-skolan-verksamhet som föreningen planerar. Samarbete sker med bland annat Båstads kommun och Skåneidrotten, Parasportförbundet Skåne.

EKENÄSSJÖN

Orienteringsklubben Bävern
har fått stöd med 1 256 000 kr
för tillbyggnad av klubbstuga för junior/utbildning, Vetlanda kommun

OK Bävern är en orienteringsklubb som i drygt 70 år bedrivit verksamhet. Föreningen vill fortsätta utvecklas men ett stort hinder är att man saknar en ändamålsenlig klubblokal samt dusch och omklädningsmöjligheter så att både killar och tjejer med eller utan funktionsnedsättning kan vara verksamma. OK Bävern planerar därför att bygga ut den befintliga stugan med ett samlingsrum samt ett omklädningsrum tillägnat tjejer. I samlingsrummet ska såväl teori, utbildning och sociala aktiviteter arrangeras. Klubben ska göra en satsning och arbeta aktivt för att fler tjejer kan upptäcka orientering. Dessutom ska orienteringsverksamhet för funktionsnedsatta startas, Pre-O. Föreningen ska även installera en hiss i lokalen så att alla kan röra sig obehindrat i alla delar av byggnaden.

FILIPSTAD

Filipstads FF Fotboll
har fått stöd med 5 574 000 kr
för konstgräsplan

Filipstads FF Fotboll vill i samarbete med Filipstads IF anlägga en konstgräsplan och en mindre friidrottsanläggning på Kalhyttans idrottsplats för att utveckla fotbolls- och friidrottsverksamheterna på orten för barn och ungdomar. Samtidigt ska omklädningsrum och toaletter tillgänglighetsanpassas. En konstgräsplan förlänger säsongen avsevärt och möjliggör fotbollsträning året runt. Löparbanor, en länghoppsgrop, kulring och plats för höjdhopp gör det möjligt att återuppliva en tynande friidrottsverksamhet som länge saknat en ändamålsenlig anläggning för grenspecifik friidrotträning. I utvecklingen av ny tränings- och tävlingsverksamhet, kommer föreningarna förutom att utveckla och starta nya lag och träningsgrupper, även att arrangera sommarskola, utbilda fler ledare, arrangera prova-på-dagar för flyktingboenden, skolor och särskolor i samarbete med kommunen och lokala föreningar.

GRÄNNA

Gränna Motorklubb
har fått stöd med 648 000 kr
för ombyggnation av juniorrum i klubbstuga

Gränna Motorklubb planerar att bygga om en del av sin klubbstuga som ligger ca 1 mil utanför Gränna så att den kan fungera som både klubbhus, mötesplats och mekarplats för juniorer, under hela året. Verksamheten kommer att vara inriktad på mekarträffar, spel- och filmkvällar och social samvaro. Målgruppen är främst barn och ungdomar. Utöver detta kommer lokalen även att användas för kurser, teori och utbildningar t.ex. för funktionärer och kartläsare inom rallysporten. Samarbete sker med lokala föreningar och Smålands Parasport.

HALLSTAHAMMAR

Hallsta Ridklubb
har fått stöd med 2 210 000 kr
för tillgänglighetsanpassat stall, Hallstahammars kommun

Hallsta ridklubb är i behov av ett nytt stall som uppfyller både krav på tillgänglighet och regler för hästhållning. Därför vill klubben bygga ett stall med breda stallgångar och skötselplatser, boxar istället för spiltor och tillgänglighetsanpassade toaletter. I klubbens befintliga stall kan elever med funktionsnedsättning inte vara med och sköta hästarna, och därmed inte ta del av ridverksamheten fullt ut. Klubben har fått dispens för att hålla hästarna i spiltor istället för boxar, som är nutidens krav för hästhållning. Efter byggnationen ska klubben starta teoretisk och praktisk undervisning i häst- och stallskötsel i samarbete med grundsärskolan och RBU Västmanland. Byggnationen av stallet ingår i ett större projekt som även innefattar ett ridhus. Föreningen söker enbart stöd från Arvsfonden för de delar av stallet som ännu inte är påbörjade.

HALMSTAD

Hallands astronomiska sällskap (fd Halmstads astronomiska sällskap)
har fått stöd med 553 000 kr
för nybyggnation av observatorium i Harplinge, Halmstads kommun

Hallands astronomiska förening planerar att i samarbete med Region Halland och föreningen Science Safari, skapa ett centrum för astronomi och annan naturvetenskap på orten Plönninge med barn och ungdomar som huvudsaklig målgrupp. För att åstadkomma detta vill föreningen bygga ett nytt observatorium och tillgänglighetsanpassade toaletter i en nerlagd gymnasieskola. Centret ska bli en plats där unga, antingen som medlem i föreningen eller tillfällig besökare, kan inspireras till ny kunskap och nyfikenhet på astronomi och andra naturvetenskapliga områden. Ny verksamhet blir bland annat nybörjarkurser i astronomi för barn och unga, där man får lära sig mer om stjärnhimlen, kosmologi, rymdfart, solsystemet, kartering, fotografering, göra experiment, observera och sköta teleskop. Via skype kommer unga kunna ha kontakt med specialister och andra astronomiintresserade i världen.

KARLSKRONA

Föreningen för Utvecklingsstörda barn och ungdomar Östra Blekinge
har fått stöd med 2 289 000 kr
för om- och nybyggnad av Tockatorp, Karlskrona kommun

FUB Östra Blekinge vill tillgänglighetsanpassa anläggningen Sjöbacka i Karlskrona skärgård så att barn, ungdomar och vuxna med omfattande funktionsnedsättning ska kunna ta del av verksamheten.  FUB Östra Blekinge vill kunna erbjuda yngre barn med olika typer av funktionsnedsättning och ungdomar med omfattande funktionsnedsättning möjlighet att kunna bo på anläggningen (tillsammans med sina familjer) och att kunna delta i läger med teman som fiske, musik och segling samt övriga sommaraktiviteter som familjedagar, danskvällar och midsommarfirande. Föreningen vill kunna anpassa och erbjuda erforderliga hjälpmedel utifrån varje individs behov inför aktiviteter, läger och uthyrning.

KUNGÄLV

Kungälvs Bangolfklubb
har fått stöd med 2 623 000 kr
för Bangolfcenter på Gärdet, Kungälvs kommun

Genom att bygga en äventyrsbana samt en filtanläggning vill Kungälvs bangolfklubb göra det roligare och enklare för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att spela bangolf. Banan, en så kallad Minigolf Open Standard-bana (MOS), består av konstgräs och saknar hinder. Den påminner om en traditionell golfbana i miniatyr där man spelar bollen framåt i ett landskap. Traditionella filtbanor är svårare rent tekniskt men en förutsättning för att avancera i sporten och arrangera tävlingar. Klubben har idag ingen verksamhet på orten utan pendlar till andra banor i regionen. Samarbete och aktiviteter kommer att ske mellan Kungälvs Bangolfklubb och FUB Kungälv.

KÅLLEKÄR

Tjörns Golfklubb
har fått stöd med 3 323 000 kr
för nybyggnation och tillgänglighetsanpassning av golfanläggning, Tjörns kommun

Tjörns golfklubb vill skapa bra förutsättningar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att spela golf genom att göra en om-, till och nybyggnation på sin anläggning. För att göra golfspelet enklare, roligare och mer anpassat för målgrupperna ska klubben bygga en belyst kortbana, flytta fram tees på 18-hålsbanan och tillgänglighetsanpassa klubbhuset. Dessutom ska en golfstudio byggas vilket förlänger säsongen med ett halvår. Ny verksamhet som ska starta är ledarledda handigolfgrupper samt inomhusträning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning under vintersäsongen. Samarbete sker med skolor, idrotts- och golfförbund och kommunens samordnare för ensamkommande samt funktionshinderfrågor.

LOFTAHAMMAR

Loftahammars Golfklubb
har fått stöd med 539 000 kr
för nybyggnation av padeltennisbana

Loftahammars golfklubb ansöker för att anlägga en padelbana utomhus på Loftahammars golfklubbs område. Padel finns inte på orten idag och föreningen vill starta träning tre till fyra gånger i veckan för barn och ungdomar i olika ålderskategorier. Padelbanan ska vara öppen för spontanspel sju dagar i veckan året runt och barn och ungdomar ska vara den prioriterade gruppen för att få tillgång till banan.

MOHEDA

Moheda Sockens Hembygdsförening
har fått stöd med 1 358 000 kr
för nybyggnation av skolmuseum Moheda, Alvesta kommun

Moheda Sockens hembygdsförening vill starta kulturverksamhet för barn och ungdomar i en vinterbonad föreningsbyggnad som ska ligga i hembygdsparken. Föreningen vill göra det möjligt för barn och ungdomar i Moheda att utöva kulturaktiviteter vilket saknas på orten idag. De kulturaktiviteter som föreningen kommer att organisera är dels kulturskapande för barn i åldern 7-15 år och dels sångaktiviteter för nyanlända barn med målet att lära sig det svenska språket med hjälp av sång, rytmer och rörelser. För att möjliggöra detta behövs ett föreningshus. Det ska vara barnens/ungdomarnas intressen och önskemål som ska styra verksamheten och kulturaktiviteterna kommer att bestå av bland annat dans, teater eller musikal. Föreningen ser att man exempelvis kommer att kunna skapa uppsättningar och utställningar.

NÄSSJÖ

KFUM Nässjö IA
har fått stöd med 3 912 000 kr
för nybyggnation av skatebetongpark Ingsberg, Nässjö kommun

KFUM Nässjö vill bygga en skatepark i betong som fungerar för inlines, kickbike, BMX, cykel och rullstol. Parken kommer att ha olika svårighetsnivåer, vilket öppnar upp för en bred målgrupp barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Förutom spontan åkning kommer organiserad åkning arrangeras i form av läger, prova-på-dagar, tävlingar och kurser. Utformningen av parken kommer till stor del styras av målgruppernas önskningar. KFUM Nässjö är projektägare men efter att parken står klar ska en nybildad förening som heter Nässjö Skate och BMX bedriva verksamhet i parken tillsammans med KFUM Nässjö. Föreningen kommer att bedriva ledarledd verksamhet ett par kvällar i veckan under säsong. Det kommer att finnas möjlighet att hyra skateboard och annan utrustning för dem som vill prova på. Samarbete sker med kommunen gällande finansieringen och verksamheten.

SMEDJEBACKEN

Smedjebackens Fotbollsklubb
har fått stöd med 576 000 kr
för utegym vid Herosvallens idrottsplats, Smedjebackens kommun

Smedjebackens Fotbollsklubb vill anlägga ett utegym i anslutning till Herosvallens idrottsplats för att öka utbudet av träningsmöjligheter i Smedjebacken. Utegymmet riktar sig främst till barn och ungdomar i åldern 11-20 år men även till personer med funktionsvariationer. Gymmet kommer att användas för spontanträning och som ett komplement till klubbarnas ordinarie barn- och ungdomsträning.

VÄXJÖ

Papper Igelkott Xylofon ekonomisk förening
har fått stöd med 1 029 000kr
för ombyggnation av lokal, Växjö kommun

PIX ekonomisk förening vill tillgänglighetsanpassa föreningens byggnad och göra en tillbyggnation så att det blir möjligt för rullstolsburna barn, ungdomar och vuxna att ta sig till övervåningen och utnyttja de ytor som finns där. På så vis får rullstolsburna tillgång till redan befintliga och också nya aktiviteter på övervåningen. Byggnaden kan beskrivas som ett aktivitetshus för de föreningar som ingår i nätverket SIP (Samhällsförändring i praktiken) där PIX ekonomisk förening ingår, med återkommande verksamhet såväl som enstaka aktiviteter och projekt. Befintliga aktiviteter som blir tillgängliga för rullstolsburna är djurverksamhet, grön rehab, bio/filmverksamhet, datorsal/LAN-verksamhet och medicinsk yoga. Nya aktiviteter blir medicinsk yoga, kulturverkstad, projektet Miller Diller och föreningens framtida satsning avseende personer med aktivitetsersättning.