Lokalstöd februari 2018

Vid årets första sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen 123 miljoner kronor till 38 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 5 mars, 2018 - 11:38

För att se listan med alla beslutade projektstöd i februari 2018, se länk längst ned på denna sida.

Lokalstöd februari 2018

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

ESKILSTUNA

Torshälla GK
har fått stöd med 1 623 000 kr
för nybyggnation av träningsstudio

Torshälla GK ansöker om medel för att bygga ut och anpassa klubbens anläggning, främst med syfte att öka möjligheten för barn och ungdomar att utöva golf året runt. Genom nybyggnation av en träningsstudio och anläggande av en kombinerad golfäventyrs- och footgolfbana hoppas man kunna behålla och locka nya juniorer till klubben. Footgolf/golfäventyrsbanan kommer att tillskapas genom att man gör om en befintlig korthålsbana med sex hål.

GNESTA

Stjärnhovs idrottsklubb
har fått stöd med 144 000 kr
för nybyggnad av cykelbana på del av Hovgården 2:73, Gnesta kommun

Stjärnhovs idrottsklubb vill anlägga en permanent Mountainbike slinga (MTB) avskilt från trafik men ändå centralt tillgängligt i byn. Den planerade banan ska vara bestående och utformat så att barn och unga kan cykla säkert. Det ska också byggas en mindre teknikbana som används till olika balansövningar på cykeln. Banan kommer tillgänglighets anpassas så att barn och ungdomar med specialcyklar kan vara delaktiga.

GUSTAVSBERG

Stiftelsen Hippocampus
har fått stöd med 4 010 000 kr
för ombyggnation av anläggning för hästunderstödd verksamhet

Stiftelsen Hippocampus vill skapa ett specialanpassat centrum för hästunderstödda insatser och friskvårdsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, genom att bygga om och tillgänglighetsanpassa en anläggning på Drottningholms Kungsgården. Verksamheten kommer bland annat att bestå av ridterapi och pedagogik, förstärkt friskvård, fritidsridning, läger, utbildning, kurser, föreläsningar och studiebesök. Insatserna och aktiviteterna kommer att erbjudas genom samarbete med offentliga, privata och ideella organisationer inom hälsa, vård, omsorg och skola.

HÅLTA

Gullbringa Golf & Country Club
har fått stöd med 2 126 000 kr
för tillgänglighetsanpassning och PRAMA-gym

Gullbringa Golf & Country Club i Hålta planerar ett byggprojekt i två delar för att möjliggöra start av ny verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. I den första delen ingår att bygga ett så kallat PRAMA-gym, ett nytt träningskoncept inom funktionell träning som bedrivs i en lokal med inbyggd ljus- och ljudteknik i golv och väggar. I den andra delen av projektet ingår att tillgänglighetsanpassa klubbhuset inför start av golfverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Samarbete sker med kommunen, lokala funktionshinderorganisationer, idrottsföreningar och Svenska Golfförbundet.

JÖNKÖPING

IF Hallby FK
har fått stöd med 2 252 000 kr
för nybyggnation av padelbanor på Bymarken 2:2 i Jönköpings kommun

IF Hallby fotbollsklubb i Jönköping planerar att bygga utomhuspadelbanor med taköverbyggnad i anslutning till sin idrottsanläggning. Syftet är att bredda verksamheten och locka nya barn och ungdomar till föreningen genom padel. Klubben kommer att ha träningsgrupper för barn och ungdomar från 6 år och uppåt, och även samarbeta med skolor och andra föreningar för att fler ska få chansen att prova på padel. På banorna är tanken att man även ska kunna spela ”padbol”, där spelarna kickar och nickar en boll över nät och i väggarna, med samma regler som i tennis.

LEKSAND

Leksands Folkhögskola
har fått stöd med 4 360 000 kr
för nybyggnation av utställnings- och föreläsningssal  Åkerö 12:26 i Leksands kommun

Leksands Folkhögskola ansöker om medel för att bygga Wallénhallen – en mötesplats för olika uttrycksformer. Prioriterade målgrupper är ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Wallénhallen ska vara en flexibel arena för kultur där flera olika verksamheter kommer att bedrivas. Kärnan kommer att bestå av utställningar och föreläsningar. Bland annat planeras öppna visningar av de folkhögskolestuderandes projekt och vårsalong för barn och ungdomar, men också samverkan kring utställningar med exempelvis Dalarnas museum. I lokalerna planerar man även att bedriva, prova-på drejning för ungdomar, öppen körsång, skrivarkurser för barn och ungdom, bild och form för konfirmander, konserter och byalagsmöten med mera. Folkhögskolan kommer att bland annat att samverka med Attention Dalarna som är en intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Attention uppskattar att man kommer att ha ett 10-tal föreläsningar per år i lokalerna, utöver detta planerar man att förlägga dag- och helgläger till skolan sommartid.

LIDINGÖ

Lidingö Tennisklubb
har fått stöd med 2 774 000 kr
för tillgänglighetsanpassning av anläggningen Lidingö 5:1 och 5:3

Lidingö tennisklubb vill kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning att spela rullstolstennis. För att verksamheten ska vara möjlig att bedriva behöver klubben tillgänglighetsanpassa anläggningen. Syftet är att bredda klubbens målgrupper och att integrera spelare med och utan funktionsnedsättning i en klubbverksamhet som ska vara öppen för alla som vill spela tennis. Målgruppen är rullstolsburna barn, ungdomar och vuxna, men även andra grupper av personer med funktionsnedsättning som är i behov av en tillgänglig anläggning. Verksamheten kommer att bestå av både spontan och organiserad träning med utbildade tränare. I samband med projektet kommer en rullstolssektion, ett spelarråd och samarbete med olika aktörer inom funktionshinderrörelsen att etableras.

LJUNGBY

Bolmsö bygdegårdsförening
har fått stöd med 2 047 000 kr
för tillbyggnad av skytte- och kulturlokal på Bolmsö Bygdegård, Ljungby Boo 1:8, Ljungby kommun

Bolmsö bygdegårdsförening vill bygga ut och tillgänglighetsanpassa sin bygdegård för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten på ön Bolmsö. Den lokala skytteföreningen har ingen ändamålsenlig skjuthall utan bedriver sina verksamhet i en gymnastiksal, vilket kräver stora krav på logistik och säkerhet. Med en ändamålsenlig hall kan barn och unga utveckla sitt skytte och föreningen kan anordna läger, skollovsaktiviteter och tävlingar. Öns kulturförening har också behov av mindre lokaler för bland annat dans och skapande barnkulturverksamhet. Dessutom vill man tillgänglighetsanpassa scenen, samt bygga loger för att möjliggöra kläd- och rekvisitabyten under dans- och teaterföreställningar.

SIMRISHAMN

Österlens Golfklubb
har fått stöd med 769 000 kr
för nybyggnad av gym och padeltennisbana Viks Fiskeläge 4:1 i Simrishamns kommun

Österlens Golfklubb vill utveckla sin verksamhet genom att bygga en padelanläggning utomhus med två banor. Detta ska bli en mötesplats för klubbens och bygdens ungdomar. Den nya verksamheten kommer att bestå av både spontanspel och organiserad padelträning för föreningens juniorer och Simrishamns tennisklubbs medlemmar.

STRÖMSTAD

Dynekilens Golfklubb
har fått stöd med 2 051 000 kr
för ombyggnad av golfanläggning Dyne 1:1 i Strömstads kommun

Projektet är ett initiativ av Dynekilens GK  i samarbete med Strömstads GK. Klubben vill anpassa anläggningen för att få möjlighet till handigolfspel och kunna komma igång med organiserad, tränarledd och inspirerande verksamhet inom handigolf. Verksamheten kommer organiseras som en egen sektion där handigolfspelare utgör ledningen. Projektet omfattar framkomlighet på banan, asfaltering av vägar på banan, en hcp-parkeringsplats, toaletter, tillgänglighetsanpassning av två omklädningsrum. Resturangens entré ska breddas, dörröppnare och ramp installeras.

TOMELILLA

Spjutstorps IF
har fått stöd med 3 037 000 kr
för om- och nybyggnation av lokal för ungdomsverksamhet på Tomelilla Spjutstorp 60:1, Tomelilla kommun

Spjutstorps IF ansöker om medel för att skapa en lokal för barn- och ungdomsverksamhet, där den primära målgruppen är barn i åldern 9-13 år. Genom att riva en del av den befintliga byggnaden och i anslutning till denna bygga en ny lokal, vill man skapa en samlingsplats för barn- och ungdomsaktiviteter, både i egen regi och i samarbete med andra föreningar. Föreningen vill även bygga ett tillgänglighetsanpassat hygienutrymme och en mindre kiosk.  Den befintliga servicebyggnaden som uppfördes i mitten av 70-talet är undermåligt isolerad och har betydande sättningsskador. I den nya lokalen kommer framför allt fritidsgårds-verksamhet att bedrivas, såsom pingis, tv-spel, matlagning, bakning och filmkvällar.

UPPSALA

Insamlingsstiftelsen Ronald McDonald Hus vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
har fått stöd med 4 010 000 kr
för utbyggnad av tillfälligt boende för särskilt infektionskänsliga barn på fastigheten Kåbo 5:2, Uppsala kommun

Insamlingsstiftelsen Ronald McDonald Hus i Uppsala vill bygga ut Ronald McDonald Hus, ett boende intill Akademiska sjukhuset för sjuka barn och deras familjer. Syftet är att möjliggöra för särskilt infektionskänsliga barn och ungdomar att övernatta i en bra miljö tillsammans med sina familjer, efter exempelvis en stamcellsoperation eller cytostatikabehandling. Den nya byggnaden ska innehålla 8 rum, varav tre med egen ingång. Efter önskemål från målgruppen ska rummen även ha sovalkover, där ungdomar kan få en plats för sig själv men ändå kunna vara i samma rum som sin familj. Samarbete sker med Akademiska sjukhuset, Ronald MacDonald barnfond och Ronald MacDonald House Charity Global (RMHC).