Lokalstöd februari 2019

Vid årets första sammanträde 13 februari 2019 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 101 miljoner kronor till 32 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 20 februari, 2019 - 22:52

För att se listan med beslutade projektstöd i februari 2019 följ länken längst ned på sidan.

Lokalstöd februari 2019

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

ANEBY

Aneby Sportklubb
har fått stöd med 5 018 000 kr
för nybyggnad av inomhushall för fotboll på fastigheten Aneby 1:542 i Aneby kommun

Syftet med projektet är att anlägga en konstgräshall. Föreningen vill utveckla och förbättra barn- och ungdomsverksamhetens förutsättningar genom att anlägga en inomhushall för fotboll och futsal. I dagsläget saknas träningsmöjligheter för fotbollspel utomhus på orten under en betydande del av året. Med en inomhushall med konstgräs kan föreningen erbjuda fotboll och futsal året om, vilket bidrar till att behålla fler unga i verksamheten året om. Anläggningen kommer att användas för organiserad verksamhet alla dagar i veckan.

DALARÖ

Dalarö Sportklubb
har fått stöd med 3 531 000 kr
för byggnation av parkourbana samt skateboardpark på fastigheten Vadet 3:192

Projektet syftar till att anlägga en parkourbana  och skateboardpark på Dalarö. Idén har utvecklats och drivits på av Dalarö Sportklubbs barn och ungdomar. Föreningen har testat intresset för parkour genom att erbjuda inomhusträning i en gymnastiksal vilket har bekräftat att efterfrågan finns. Anläggningen kommer i första hand att användas spontant av barn och ungdomar, men i samarbete med föreningar och fritidsgården på orten kommer även prova-på-dagar, tävlingar och träning i organiserad form att arrangeras. Det kommer att finnas möjlighet att låna utrustning för de barn som till exempel inte har en egen skateboard.

DEGERBERGA

Degeberga Byalag
har fått stöd med 1 587 000 kr
för nybyggnation

Projektet syftar till att bygga en mötesplats för fysisk aktivitet i Degeberga. En spontanidrottsyta ska anläggas som är utformad så att den primärt attraherar barn och ungdomar. Innehållet ska vara en multiplan, motorikbana, böljande löparbanor samt ett utegym. Hela anläggningen kommer att vara tillgänglighetsanpassad så att man kan förflytta sig mellan alla delar med både rullstolar och rullatorer.

JÄVRE

Jävre Idrottsförening
har fått stöd med 581 000 kr
för byggnation av utegym och hinderbana på fastighet Piteå Jävre 1:55 i Piteå kommun

Projektets syfte är att utveckla nya träningsmöjligheter för barn och unga i byn Jävre genom att bygga ett belyst utegym kombinerat med hinderbana på den egna idrottsanläggningen Jullevallen. I projektet ingår även att tillgänglighetsanpassa intilliggande omklädningsrum och toaletter. Utrymmet är tänkt att användas både spontant dagligen och för organiserad träning i Jävre IF:s regi. Föreningen kommer att anordna instruktörstillfällen och prova-på-dagar för målgrupperna.

LARV

Larvs Fotbollsklubb
har fått stöd med 847 000 kr
för ombyggnation av klubblokal/samlingslokal på fastigheten Larv 5:1 i Vara kommun

Syftet med projektet är att utveckla och bredda träningsmöjligheterna för ungdomar i Larvs FK genom att bygga ett gym i föreningens klubblokal. Gymmet kommer att innehålla en kombination av ett mindre antal maskiner och en större fri yta för funktionell träning. I projektet ingår även att förbättra tillgängligheten genom installation av hiss, RWC och automatik till dörrar. Efter byggnationen kommer gymmet att användas både spontant och i organiserad verksamhet. Fysträning i form av ledarledd styrketräning i kombination med löpträning kommer att bedrivas för ungdomar i klubben från 13 års ålder.

LINKÖPING

Mera Lera MTB
har fått stöd med 562 000 kr
för nyanläggning av cykelaktivitetspark med teknikbana, olika hinder, hopp och svängar på del av fastigheten Smedstad 1:4, Linköpings kommun

Projektet syftar till att i en gammal nedlagd slalombacke i Linköping bygga ett område med teknikbanor för mountainbikes. Det ska finnas olika svårighetsgrader för att möta olika kunskapsnivåer, allt ifrån nybörjare till erfarna cyklister. Det här blir den första av sitt slag i Linköping och ska vara öppen för alla som vill åka, både spontant och på ledarledda träningar i föreningens regi.

NORRKÖPING

Norrköpings gymnastikförening
har fått stöd med 5 018 000 kr
för nybyggnation av hoppgrop samt tillgänglighetsanpassning av hall, Norrköping Regulatorn 4 i Norrköpings kommun

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för barn och ungdomar i Norrköpings gymnastikförening att utvecklas inom trupp- och artistisk gymnastik, freerunning, trickning och parkour. Genom att bygga om en före detta industrilokal till en ändamålsenlig och specialhall för gymnastik får klubben en anläggning som är tillgänglighetsanpassad, har tillräcklig takhöjd för trampett och trampolin, rätt ansatslängd samt en hoppgrop som möjliggör en ny och säkrare träningsform. Barn- och ungdomsträning kommer att bedrivas i hallen alla dagar i veckan. 

OSKARSHAMN

Oskarshamns Padelklubb
har fått stöd med 717 000 kr
för Byggnation av padelbanor

Syftet med projektet är att bygga två elbelysta utomhusbanor för padel. Föreningen vill starta verksamhet för barn och ungdomar.  Ledarledda träningstillfällen kommer skapas. Utöver detta kommer barn och ungdomar spela gratis under vissa tider. Anläggningen kommer vara fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

SKYLLBERG

Skyllbergs Skytteförening
har fått stöd med 2 286 000 kr
för tillbyggnad av befintlig skyttepaviljong, Skyllberg 14:2, Askersund

Syftet med projektet är att göra en tillbyggnad av en befintlig byggnad för att möjliggöra luftgevärs- och luftpistolskytte inomhus. Projektets ska öka engagemanget för skytteverksamhet bland barn och unga för att sedan skapa förutsättningar för fortsatt skytte på längre avstånd. Tillbyggnaden ska möjliggöra skjutning på 10 banor inomhus, samt träningsläger med övernattning. Föreningen kommer även att tillgängliggöra byggnaden för personer med funktionsnedsättning. I den nya lokalen kommer man även skapa möjlighet att träna i jaktsimulator.

SLÖINGE

Slöinge tennisklubb
har fått stöd med 906 000 kr
för byggnation av multisportarena och utegym på Falkenberg Slöinge 1:120

Projektets syfte är att möjliggöra spontanidrott för barn och ungdomar i Slöinge genom att bygga en multisportarena med tillhörande utegym. Anläggningen kommer att bestå av en yta på 12 x 24 meter konstgräs med sarg och tillhörande basket-, bandy- och fotbollsmål samt ett utegym med fem maskiner. Multisportarenan ska introduceras för unga i Slöinge genom prova-på-dagar och instruktörstillfällen. Utrustning kommer att finnas att låna i tennisklubbens närliggande lokaler. 

VÄXJÖ

Växjö Lakers HC
har fått stöd med 1 142 000 kr
för installation av fallskyddshjälpmedel och anpassning av befintlig hall

Syftet med projektet är att installera fallskyddsutrustning, No Fall, som ska kunna användas alltid, inte bara på specifika klubbtider utan också på allmänhetens åkning av barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Sargen ska också byggas om så att den blir tillgänglighetsanpassad. Föreningen ska utbilda anhöriga, personal och ledare i hur anordningen fungerar så att dessa kan leda verksamheten när som helst det finns tid i ishallen. Projektet bridrar också till att konståkningsföreningen kan nyttja installationen i sin teknikträning för konståkare.