Lokalstöd februari 2020

Vid årets första sammanträde den 19 februari 2020 fördelade Arvsfondsdelegationen drygt 162 miljoner kronor till 41 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 26 februari, 2020 - 14:42

Länk till listan med beslutade projektstöd i februari 2020 finns längst ned på denna sida.

Lokalstöd februari 2020

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

BODAFORS

Bodafors Orienteringsklubb
har fått stöd med 1 089 000 kr
för nybyggnation aktivitetsspår, Nässjö kommun

Projektets syfte är att utveckla träningsmöjligheterna för barn- och ungdomsverksamheten och samtidigt locka nya målgrupper till klubben, som till exempel personer med funktionsnedsättning. I projektet ingår att anlägga ett elbelyst och tillgänglighetsanpassat motionsspår med sarg och kilometermarkeringar i kontrastfärger. Spåret kommer att vara kantat av ett antal aktivitetsstationer. Aktiviteterna kommer bland annat att bestå av en orienteringslabyrint, hinderbana, utegymredskap och kontroller för precisionsorientering. Klubben kommer att bedriva organiserad träning i området och starta upp precisionsorientering, men tanken är även att anläggningen ska vara en plats för spontan motion.

BORGHOLM

Borgholm Bowls Sällskap
har fått stöd med 610 000 kr
för nybyggnation av hall för bowls, Borgholms kommun

Projektets syfte är att utveckla bowlsverksamheten och nå nya målgrupper genom att bygga en tillgänglighetsanpassad hall. Bowls är en precisionssport som påminner om boccia och boule. Efter byggnationen ska föreningen arbeta för att inkludera ungdomar och äldre med funktionsnedsättning i föreningsverksamheten. Kommunen kommer att finansiera uppförandet av själva huskroppen, medan föreningen står för en del av det invändiga arbetet som exempelvis golvläggning, belysning, värme, VVS och RWC. Föreningen kommer att bedriva organiserad träning, arrangera öppet hus och prova-på-tillfällen. Spontant spel kommer också att vara möjligt att utöva. Samarbete ska ske med kommunen och lokala föreningar och funktionshinderorganisationer på Öland.

GREVIE

Grevie Gymnastik & Idrottsklubb
har fått stöd med 4 725 000 kr
för nybyggnation padelhall

Syftet med projektet är att bygga en friliggande padelhall, 25 x 40m med en höjd på 9 m som ska inrymma 3 padelbanor. Hallen ska ligga i anslutning till befintlig idrottshall och Grevieparken. Föreningen vill kunna erbjuda ungdomar i föreningen och på orten möjlighet att spela padel inomhus. Flera utebanor finns i och omkring Båstad men ingen året-runt-verksamhet.

HÖÖR

Bosjökloster Golfklubb
har fått stöd med 2 066 000 kr
för nybyggnation av Footgolfbana

Syftet med projektet är att anpassa en korthålsbana särskilt för footgolf, en kombination av golf och fotboll. Målet är att skapa tillgängliga och anpassade hål för de barn och unga som vill spela. Föreningen kommer att tillsätta en ny styrelse för verksamheten och den ska bestå till största del av ungdomar. Ungdomarna kommer även ansvara för träningar, tävlingar och prova-på-dagar. Målgruppen är barn och ungdomar i den egna föreningen men framförallt alla de som idag inte är medlemmar i någon golf- eller fotbollsförening.

KALIX

Kalix Skidklubb
har fått stöd med 3 982 000 kr
för nybyggnation av tillgänglighetsbana

Syftet med projektet är att anlägga en asfalterad slinga på 3 km för att bedriva rullskidåkning för barn och ungdomar. Idag sker rullskidåkning för vuxna i föreningens regi på trafikerade vägar och cykelbanor vilket inte är möjligt för yngre av säkerhetsskäl. Genom projektet kommer möjligheterna för skidintresserade barn och ungdomar att åka förbättras genom att verksamheten kan erbjudas hela året.

KÖPING

Köpings tennisklubb
har fått stöd med 5 020 000 kr
för byggnation av Padelhall

Syftet med projektet är att bygga en padelhall intill befintlig tennishall och göra plats för två padelbanor. Föreningen ska starta träningsgrupper för barn och unga och ha prova-på-verksamhet för målgruppen. Låneutrustning ska finnas tillgänglig. Vissa tider avsätts till barn och unga.

LERDALA

Billingens Golfklubb
har fått stöd med 2 336 000 kr
för ny- och ombyggnation på golfanläggning, Skövde kommun

Syftet med projektet är att utveckla och förbättra golfverksamheten för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning genom att bygga en footgolfbana samt en konstgräsbelagd äventyrsbana. Tillgänglighetsanpassningar ska även göras på delar av 18-hålsbanan, i klubbhus och på parkering. Den nya verksamheten består bland annat av ledarledd golf för personer som har drabbats av stroke eller har andra funktionsnedsättningar, även av åldersrelaterad karaktär. Klubben ska även erbjuda generationsöverskridande golfträning för barn och unga med far- och morföräldrar. Footgolf och äventyrsbanan kommer att vara öppen för kostnadsfritt spontanspel för målgrupperna. Prova-på-tillfällen kommer att arrangeras i samarbete med pensionärsorganisationer och grundskolan på orten.

MALUNG

Malung-Sälens Scoutkår
har fått stöd med 546 000 kr
för ombyggnation av scoutstuga, Malung-Sälens kommun

Projektets syfte är att efter ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av en delvis nerbrunnen scoutstuga, starta nya aktiviteter och bredda verksamheten med nya målgrupper. Den nya verksamheten kommer bland annat att bestå av nybörjarkurser i scouting för barn med funktionsnedsättning och deras familjer, team-matlagning med bas i det naturen erbjuder, regelbundna utställningar om naturen skapade av barn och unga samt kårfredag med scoutstugan öppen kvällstid för sociala och spontana aktiviteter.

MOHEDA

Moheda Intresseförening
har fått stöd med 1 587 000 kr
för nybyggnation av skatepark, Alvesta kommun

Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för spontana utomhusaktiviteter för barn och ungdomar genom att bygga en skatepark. Det kommer även gå att åka kickbike och BMX på anläggningen. Parken ska passa både nybörjare och mer avancerade åkare och kommer att bestå av betong, marksten, granitkurvor, hinder, bowl och stålrails. Verksamheten ska i första hand vara spontan, men föreningen kommer att arrangera prova-på-tillfällen i samarbete med en fritidsgård och en skolidrottsförening. Förhoppningen är att kunna bilda en skateförening.

SKAGERVIK

Gullspång Arena Ekonomisk Förening
har fått stöd med 4 118 000 kr
för nybyggnation allaktivitetshall Gullspång

Syftet med projektet är att bygga en idrottshall. Den befintliga skolhallen är för liten och idrotter som innebandy, handboll och skytte kan inte utövas i rätt skala. Nya aktiviteter inomhus som tennis, fotboll, boule planeras att startas. Projektet ska möjliggöra att ortens barn och ungdomar kan utöva olika idrotter och kunna hålla på med föreningsliv på orten året runt.

UMEÅ

Umeå Ryttarförening
har fått stöd med 62 000 kr
för tillbyggnation av hinderbana för fältritt, Umeå kommun

Syftet med projektet är att bygga en fältrittbana som möjliggör träning och tävling inom fälttävlansgrenen. Föreningen ska platsbygga ett antal hinder samt köpa in några färdigproducerade. Fältrittsbanan blir en del av föreningens fortlöpande träningstillfällen.

VISINGSÖ

Visingsö AIS
har fått stöd med 640 000 kr
för nybyggnation Padelbana

Syftet med projektet är att bygga en padelbana utomhus och utöka föreningens verksamhet med möjlighet för alla barn och ungdomar på Visingsö att spela padel. Barn och ungdomar kommer erbjudas rabatterade priser på spontanspel. I föreningens regi ska organiserade träningsgrupper för barn och ungdomar startas.

VÄSTERÅS

IFK Västerås Konståkningsklubb
har fått stöd med 957 000 kr
för tillbyggnation av NoFall skyddsutrustning, Västerås kommun

Syftet med projektet är att installera fallskyddsutrustning, No Fall, som ska kunna användas på såväl specifika klubbtider som under allmänhetens åkning av barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Målgruppen för projektet finns dels inom särskolor och funktionshinderorganisationer men även inom Västerås övriga skolor, samt andra intilliggande kommuner.

TILLÄGGSBESLUT

GUSTAVSBERG

Stiftelsen Hippocampus
har fått stöd med 750 000 kr
för ombyggnation och tillgänglighetsanpassning, Ekerö kommun

Stiftelsen Hippocampus vill skapa ett specialanpassat centrum för hästunderstödda insatser och friskvårdsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Detta görs genom att en anläggning på Drottningholms Kungsgården byggs om och tillgänglighetsanpassas. Verksamheten kommer bland annat att bestå av ridterapi och pedagogik, förstärkt friskvård, fritidsridning, läger, utbildning, kurser, föreläsningar och studiebesök. Insatserna och aktiviteterna kommer att erbjudas genom samarbete med offentliga, privata och ideella organisationer inom hälsa, vård, omsorg och skola. Hyresvärden Ståthållarämbetet ville initialt ansvara för ombyggnationen, medan Stiftelsen Hippocampus genom skulle svara för finansieringen exklusive moms. Ståthållarämbetet önskar nu att stiftelsen själv ansvarar för ombyggnationen. Det innebär att även momskostnaderna ska belasta investeringsbudgeten, något som stiftelsen inte hade ansökt om stöd för. Detta medför en väsentlig kostnadsökning för Stiftelsen Hippocampus, som inte kunde förutses då ursprungsansökan inlämnades.

Med denna tilläggsansökan ansöker Hippocampus om ett tilläggsbelopp på 750 000 kronor för att täcka momskostnader som man inte ansökte om i ursprungsansökan. Tilläggsbeslutet är avgörande för projektets genomförande.