Lokalstöd juni 2018

Arvsfondsdelegationen beviljade vid årets tredje sammanträde 7 juni 2018 och vid ett extrainsatt sammanträde den 12 juni 2018 drygt 138 miljoner kronor till 38 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 15 juni, 2018 - 20:25

För att se listan med beslutade projektstöd i juni 2018 följ länken längst ned på sidan.

Lokalstöd juni 2018

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

ALFTA

Långheds bygdeförening
har fått stöd med 436 000 kr
för ombyggnad av samlingslokal Ovanåker Långhed 2:16

Långheds Bygdeförening ansöker om medel för ombyggnation av befintliga lokaler. I samband med projektet byggs köket om, en vedeldad bakugn uppförs, RWC installeras, entrén förses med ramp och belysningen förbättras. Syftet är att bygdegården ska vara en tillgänglig mötesplats för nyanlända barn, ungdomar, barnfamiljer och de som har bott på orten under en längre tid. För att främja integrationen på orten arrangeras regelbundna träffar tillsammans med fotbollsföreningen Långheds IF och de föreningar i kommunen som organiserar nyanlända. Vid de gemensamma träffarna ska bakning och matlagning användas som en sammanhållande verksamhet att mötas kring.

DJURMO

Djurmo/Sifferbo IF
har fått stöd med 991 000 kr
för nybyggnation på befintlig anläggning (Djurmo 1:106, Gagnefs kommun)

Föreningen vill med projektet skapa tillgänglighetsanpassade anläggningsytor för fondens alla målgrupper genom att skapa asfalterade gångar till olika aktivitetsytor. Den befintliga löparbanan ska tillgänglighetsanpassas med tartanunderlag. Projektet ska också skapa två nya aktivitetsområden, ett kastområde med kastbur för att kunna bedriva ny säker träning för bland annat slägga och diskus och det andra med spjut, stavhopp och höjdhopp.

HELGUM

I21 IF
har fått stöd med 1 978 000 kr
för nybyggnation av luftgevärshall på Hallsta 6:4 i Sollefteå kommun

I21 IF planerar att bygga en inomhushall för luftgevär i anslutning till sin skidskytteanläggning. Syftet är att utveckla barn- och ungdomsverksamheten inom skidskytte. I Sverige använder fler och fler skidskytteklubbar luftgevär som komplement till salongsgevär i sin verksamhet för åldersgruppen 10-15 år. Luftgevär är enklare att hantera säkerhetsmässigt, billigare, mer miljövänligt och kan användas både utomhus och inomhus. Hallen kommer att användas vid organiserad barn- och ungdomsträning tre gånger i veckan, vid tävlingar, lov- och prova-på-aktiviteter, friluftsdagar och läger. Samarbete sker med Sollefteå kommun och Parasport Västernorrland.

HYLTEBRUK

Hylte Skateparkförening
har fått stöd med 5 013 000 kr
för byggnation av skatepark Örnatorget

Hylte Skateparkförening ansöker om att bygga en skatepark i Hyltebruk. Idag finns inga ytor för aktiva att utöva sin sport. Förutom aktivititer för föreningens medlemmar vill man uppmana till spontanidrottande och att få fler unga, tjejer som killar att röra sig. Parken ska vara anpassad så att alla kan delta utifrån sina förutsättningar. Handlingsplaner för jämlikt utövande kommer tas fram. Parken kommer bestå av betong och placeringen ligger i anslutning till skola, fritidsgård, idrottsanläggningar och bussförbindelser.

KRISTINEHAMN

Kristinehamns Orienteringsklubb
har fått stöd med 1 533 000 kr
för nybyggnad av skidlekis och maskinhall

Kristinehamns Orienteringsklubb ansöker om stöd för att anlägga ett skidlekis och en maskinhall vid Hultets friluftsgård. Skidlekplatsen utgörs av en anlagd inhägnad yta som ska innehålla en avskild pulkabacke, två nya skidspår med svårighetsgrad anpassad för små barn, hinder, hopp och en grillplats med vindskydd, samt belysning. Den primära målgruppen för verksamheten är barn i åldern 1-5 år. Förutom organiserade aktiviteter i föreningens regi som Bamse Cup, Barnens Vasalopp och lovaktiviteter kommer ytan att nyttjas spontant av barn och föräldrar, samt användas av förskoleverksamheter. Maskinhallen utgör navet för elförsörjning, vattenledningar och den fastmonterade konstsnöanläggning som kommer att användas för att säkerställa att skidlekiset förses med snö.

KUNGSHAMN

Kungshamn Idrottsförening
har fått stöd med 2 305 000 kr
för tillgänglighetsanpassning av idrottsanläggning vid Kungshamnsvallen, Gravarne 3:1

Föreningen vill skapa en tillgänglighetsanpassad idrottsanläggning med idrottsmiljöer och utomhusidrott för att kunna bedriva, utveckla och bredda idrottsföreningens utomhusverksamhet till fler målgrupper i alla åldrar så som personer med olika funktionsnedsättningar. Föreningen ska starta upp parasport i Sotenäs kommun tillsammans med referensgruppen för att kunna inkludera personer med olika funktionsvariationer i idrottsföreningens befintliga/nya verksamhetsinriktningar. Projektet innebär att jämna ut märknivåerna för att målgruppen ska kunna få tillgång till och kunna beträda idrottsmiljöer som finns i anslutning till Kungshamnsvallen. Tillgänglighetsanpassa omklädningsrum, entrén, dörröppnare och ramp ska installeras. En hiss ska installeras från bottenplan till övervåning och en hörslinga med akustikplattor ska finnas tillgängliga i idrottsmiljöerna. Åtgärder för skyltning och information, åtgärder för anordnade av parkeringsplatser, åtgärder på läktaren och åtgärder på hemsidan.

SMÅLANDSSTENAR

Smålandsstenars Tennisklubb
har fått stöd med 4 042 000 kr
för nybyggnad och tillbyggnad av padeltennis och aktivitetsyta för multiskillz Uvekull 1:8 i Gislaveds kommun

Smålandsstenars Tennisklubb planerar att bygga en padelhall i anslutning till sin tennishall. Syftet är att skapa en ny verksamhet där barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer kan få möjlighet att spela padel. Även för de befintliga tennismedlemmarna vill föreningen skapa ett komplement till tennisträningen. Föreningen planerar att bygga två padelbanor inomhus.

SUNDSVALL

Sundsvalls Slalomklubb
har fått stöd med 1 150 000 kr
för byggnation av Södra Berget Bike Park i Sundsvalls kommun

Sundsvalls slalomklubb vill bygga en bergscykelpark (mountainbike) på Södra berget i Sundsvall där klubben vintertid bedriver sin alpina verksamhet. Syftet är att utveckla barn- och ungdomsverksamhet inom mountainbike med fokus på fart, teknik och hopp. Parken kommer att bestå av tre grävda banor med olika svårighetsgrader från lätt till svår. Dessutom ska en teknikbana (pump track) och en hoppbana (jump track) byggas. En särskild sektion för freeridecykling kommer att ansvara för organiserad träning, tävlingar, prova-på-aktiviteter och friluftdagar. Parken kommer också att vara öppen för spontan cykling. Samarbete sker med Sundsvalls kommun, Sundsvallscyklisterna och Sundsvalls stigcyklister.

SVÄRDSJÖ

Svärdsjö IF
har fått stöd med 1 086 000 kr
för näridrottsanläggning inkl aktivitetsområde, Borgärdet 3:13 i Falu kommun

Svärdsjö IF vill bygga en näridrottsanläggning. En spontanidrottsplats som ska vara belyst och kunna användas för bland annat fotboll, basket, innebandy, handboll, skridskoåkning och ishockey. Anläggningen ska vara anpassad för personer med funktionsvariationer. Den är även anpassad för att kunna spola is vintertid. Anläggningen ska inte vara bokningsbar utan vara öppen för alla hela året. Låneutrusning ska finnas tillgänglig.

TORSLANDA

Torslanda Golfklubb
har fått stöd med 2 037 000 kr
för nybyggnad av golfstudio på Amhult 29:3, Göteborg stad

Torslanda golfklubb vill skapa en inspirerande träningsmiljö och möjlighet till året-runt-verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning genom att bygga en golfstudio där även fysträning kan bedrivas. I nuläget bedrivs juniorverksamhet från mitten av april till september. Med möjligheter att bedriva både golf- och fysträning inomhus, kommer klubben att kunna behålla många juniorer i verksamheten under vintersäsongen.