Lokalstöd juni 2019

Vid årets tredje sammanträde den 5 juni 2019 fördelade Arvsfondsdelegationen drygt 191 miljoner kronor till 44 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 24 februari, 2020 - 15:59

För att se listan med beslutade projektstöd i juni 2019 följ länken längst ned på sidan.

Lokalstöd juni 2019

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

BJURHOLM

Castorhallen i Bjurholm ekonomisk förening
har fått stöd med 5 020 000 kr
för nybyggnation av gym- och motionslokal på fastigheten Skolan 1 i Bjurholms kommun

Projektets syfte är att bredda utbudet av aktiviteter för i huvudsak barn, ungdomar och äldre med funktionsnedsättning genom att bygga en tillgänglighetsanpassad hall för bowling, spinning, styrketräning och boule. Organiserade aktiviteter och prova-på-tillfällen kommer att bedrivas för idrotts- och pensionärsföreningar i samverkan med kommunen och andra föreningar.

BURGSVIIK

Ljugarns Idrottsförening
har fått stöd med 578 000 kr
för nybyggnation av padelbanor

Syftet med projektet är att bygga två padelbanor utomhus för att möjliggöra att barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning ska vara aktiva på sin fritid, under merparten av året, genom att få tillgång till en sport som är lätt att ta sig till sig. Juniorer kommer få spela gratis om banorna inte är bokade. Organiserad verksamhet kommer ske för barn och ungdomar genom padelskola och andra  aktiviteter.

GRÄNNA

Ölmstads Idrottssällskap
har fått stöd med 4 394 000 kr
för nybyggnad av padeltennisanläggning på fastigheten Koparp 1:14, Jönköpings kommun

Syftet med projektet är att bygga en hybridarena där idrott, kultur och lärande kan mötas. En mötesplats där spontana och organiserade, individuella och gemensamma, digitala och analoga möten kan ske. Verksamhet som klättring, bollaktiviteter för barn och ungdomar, E-sport och gå-fotboll är några av de verksamheter som idag inte finns på orten som föreningen ska skapa i arenan.

JÄRVSÖ

Järvsö Bergscykelklubb
har fått stöd med 5 020 000 kr
för nybyggnation på fastigheten Öje 6:57, Öje 11:21 och Järvsö Kyrkby 23:2

Syftet med projektet är att bygga en spontanidrottsplats i form av en så kallad skill park, som är öppen för alla. Skill Parken ska innehålla ett hopp-område med hopp i varierande storlek som passar barn och ungdomar från 8 år och uppåt. Idrottsplatsen kommer att innehålla en pump track med bowl (en pumptrack med bowl är en sluten bana med jämn åkyta och böljande former, i mitten en skål som man åker ned i) en dual pump track (en bana där två  personer kan sida vid sida åka mot varandra) och ett balans- och träningsområde. Parken kommer vara tillgänglighetsanpassad och ha god belysning. Prova-på-verksamhet och träningsaktiviteter kommer erbjudas.

LIMHAMN

Malmö Fäktförening Gripen
har fått stöd med 1 251 000 kr
för ombyggnation av fäktningslokal på fastigheten Ladusvalan 1, block 1, Malmö kommun

Projektet syfte är att starta fäktningsverksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning genom att bygga om och tillgänglighetsanpassa en tidigare affärslokal i Limhamn. Organiserad träningsverksamhet i den nya lokalen kommer att bestå av barn- och ungdomsfäktning, fäktlekis och fäktning för personer med funktionsnedsättning. För att komma igång med verksamheten ska klubben arrangera prova-på-aktiviteter och samarbete med föreningar och skolor.

LÖTTORP

Åkerbo Hästklubb
har fått stöd med 1 953 000 kr
för nybyggnation av ridhus på norra Öland, Löttorp 4:18 i Borgholms kommun

Projektets syfte är att utveckla föreningens verksamhet och möjliggöra ridning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning som inte har egen häst, genom att bygga ett ridhus på norra Öland. Ny verksamhet som ska bedrivas är ridskola och ridlekis i enklare form, lovaktiviteter, samt att man årligen bjuder in till ett antal prova-på-tillfällen inom både ridning och voltige. Ridhuset kommer även att användas av andra föreningar och verksamheter vintertid, till exempel agility.

NORRTÄLJE

Norrtälje Gymnastikförening (NGF)
har fått stöd med 746 000 kr
för nybyggnation av hoppgropar i Campushallen, del av Tälje 4:90 i Norrtälje kommun

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för barn och ungdomar i Norrtälje kommun att utvecklas inom trupp- och artistisk gymnastik. I samband med utbyggnation av en befintlig hall, ska två hoppgropar byggas. Hoppgroparna möjliggör en ny och säkrare träningsform för volter och innebär att gymnaster slipper åka till hallar i Stockholmsområdet för att träna. Andra föreningar och verksamheter kommer också att använda hoppgroparna, exempelvis för parkourträning och aktiviteter och personer med funktionsnedsättning.

SÖDERBÄRKE

Söderbärke GOIF
har fått stöd med 269 000 kr
för nybyggnad av utegym på fastigheten Söderbärke Kyrkby 8:57, Smedjebackens kommun

Projektets syfte är att utveckla nya träningsmöjligheter för barn och unga i byn Söderbärke genom att bygga ett utegym intill befintliga fotbollsplaner och elljusspår på Bärkevallen. Föreningen kommer att anordna instruktörstillfällen och prova-på-dagar för ungdomar.

TYRINGE

Byalaget Västra Torup
har fått stöd med 2 312 000 kr
för byggnation av aktivitetshall för agility, hundaktiviteter och idrott på 1:192 Västra Torups Idrottsplats i Hässleholms kommun

Projektets syfte är att skapa en mötesplats för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning som är inriktad på agility, hundträning och spontanidrott. I projektet ingår att bygga en aktivitetshall med konstgräs där organiserad och spontan verksamhet kan bedrivas året runt i samarbete med andra föreningar. Olika typer av kurser, föreläsningar och läger kommer också att arrangeras.

TÄNNDALEN

Tänndalens IF
har fått stöd med 4 160 000 kr
för liftanläggning för skicart samt anpassning av nedfart på fastigheten Funäsdalen 16:94, Härjedalens kommun

Projektets syfte är att utveckla skicartverksamhet för personer med funktionsnedsättning med fokus på barn och ungdomar. I projektet ingår att bygga en knapplift, belysning samt anpassa en befintlig slalombacke i Tänndalen som kommer att vara avsedd för skicart. Den nya verksamheten kommer att ske både i organiserad och spontan form, genom bland annat skicartskola, läger och prova-på-aktiviteter i samarbete med funktionshinderorganisationer, andra föreningar och parasportförbund. Skicarts kommer att finnas att låna och en utbildad ledare finns i klubben. Fler ledare kommer att utbildas efterhand.

UMEÅ

Stöckebygdens utveckling ekonomisk förening
har fått stöd med 4 020 000 kr
för nybyggnation av idrottshall på fastigheten Stöcke 7:21, Umeå kommun

Syftet med projektet är att bredda idrottsutbudet för barn och ungdomar genom en nybyggnation av en fullstor idrottshall. Hallen är en del i ett unikt samarbetsprojekt mellan föreningar, forskare, arkitekter och universitet och utformas speciellt för att främja barns och ungas rörelserikedom. Den nya anläggningen möjliggör nya idrotter på orten som innebandy och gymnastik, men skapar även förutsättning att utveckla ungdomsverksamhet inom volleyboll och basket. Verksamheten kommer att bedrivas av ideella föreningar, bland annat Stöcke IF.

VEBERÖD

Romeleåsens Golfklubb
har fått stöd med 3 520 000 kr
för nybyggnation av Fotgolfbana

Syftet med projektet är att anlägga en korthålsbana anpassad för footgolf. Med projektet vill klubben göra det möjligt för alla barn och ungdomar att spontant utöva footgolf och även att kunna starta organiserad footgolfträning i klubbens regi. Korthålsbanan kommer att vara anpassad för personer med funktionsnedsättning så att alla får möjlighet att spela footgolf.

VUOLLERIM

Vuollerims sportklubb
har fått stöd med 226 000 kr
för ombyggnad av styrkehall på fastigheten Vuollerim 2:12, Jokkmokks kommun

Projektets syfte är att utveckla ungdomsverksamheten och träningsutbudet genom att bygga om föreningens träningslokal. För att kunna bedriva crossfit, tyngdlyftning och styrketräning med tunga lyft i lokalen behövs ett gjutet betonggolv och särskilda gymmattor som klarar den höga belastning som uppstår. Verksamheten kommer att bestå av både enskild och organiserad träning som kommer att marknadsföras genom bland annat prova-på-tillfällen för ungdomar.

VÅXTORP

Laholms Golfklubb
har fått stöd med 3 114 000 kr
för nybyggnation av golfbana Vallen 5:7

Syftet med projektet är en nybyggnation av en golfbana som är anpassad till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Banan ska bestå av 9 hål med en längd från 30- 100 meter per hål. Anläggningen byggs i form av en äventyrsbana. Delar av verksamheten ska vid tillfällen vara kostnadsfri för att ytterligare förstärka tillgängligheten. Föreningen ska starta en handigolfsektion och tillgänglighetsanpassa rangen. Låneutrustning finns att tillgå.