Lokalstöd maj 2017

Vid årets tredje sammanträde den 31 maj 2017 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 265 miljoner kronor till 75 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 9 juni, 2017 - 16:54

Länk till beslutade Projektstöd maj 2017 finns under Länkar längst ner på denna sida.

Lokalstöd maj 2017

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

BÅLSTA

Bålsta alpina klubb
har fått stöd med 3 723 000 kr
för Nybyggnad av skidliftar samt tillgänglighetsanpassning av klubblokal på Håbo Yttergran 2:11 i Håbo kommun


Bålsta alpina klubb vill utveckla sin verksamhet men behöver först anpassa sin skidanläggning för yngre barn och personer med funktionsnedsättning. Klubben vill bygga två nya liftar samt tillgänglighetsanpassa klubbstugans entré och toaletter. Anläggningen har idag två knappliftar på vajer som kräver styrka, koordination och balans. Typen av lift skiljer sig mycket från dagens moderna knappliftar, och anses för svår för små barn och personer med funktionsnedsättning. Ofta krävs att en förälder eller ledare åker bakom eller drar upp den åkande uppför backen i stavarna. Ny verksamhet och målgrupper är bland annat skidskolor för personer med funktionsnedsättning, yngre barn och nyanlända. Samarbete sker med kommunala verksamheter och funktionshinderorganisationer.

DELSBO

Björkparken Delsbo
har fått stöd med 3 587 000 kr
för Aktivitetspark utomhus Ede 42:4 och Ede 6:14

Björkparken Delsbo vill bygga en skatepark i betong som även fungerar för inlines, kickbike och BMX. Förutom spontan åkning kommer läger, prova-på-dagar, tävlingar och kurser för nybörjare att arrangeras. Parken kommer att ha olika svårighetsnivåer, vilket öppnar upp för en bred målgrupp barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Även ledarledd verksamhet ska bedrivas under ett par kvällar i veckan under säsong. Det ska finnas möjlighet att låna eller hyra skateboard och annan utrustning för dem som vill prova på. Samarbete sker med Delsbo fritidsgård när det gäller hjulsporterna. Ledare ska utbildas i föreningen som kan ansvara för olika delar i verksamheten. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

ENKÖPING

Enköpings Konståkningsklubb
har fått stöd med 1 092 000 kr
för Isahll (Korsängen 30:1)

Enköpings konståkningsklubb vill utrusta kommunens nya ishall med en fallskyddsanordning för att kunna starta ny verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Efter installationen startar verksamheten i samarbete med särskolor i kommunen och även FUB Enköping kommer att kunna ha skridskoåkning för sina medlemmar i Enköpings konståkningsklubbs regi.

FÄRJESTADEN

Stora rörs Båtsällskap
har fått stöd med 1 176 000 kr
för Stora Rör 1:2, Borgholms kommun, Kalmar län

Stora Rörs Båtsällskap är en lokal förening i Stora Rör på Öland. Föreningen vill utveckla sin verksamhet och i större utsträckning även rikta sig till barn och ungdomar, med bland annat aktiviteter som pingis och fäktning. För att kunna bedriva en bra verksamhet behöver föreningens nuvarande klubbhus byggas om och tillgänglighets anpassas. Förutom de nya idrotterna ska huset användas som en samlingslokal för bygdens ungdomar och kunna inhysa andra föreningar. Idag finns ingen samlingsplats på orten för barn och unga. Eftersom det nuvarande huset bland annat saknar isolering får ombyggnationen även en positiv effekt i form av att verksamheten kan bedrivas året runt. Lokalt projekt. Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa.

HALMSTAD

Halmstad Klätterlubb
har fått stöd med 370 000 kr
för Nybyggnation av speed- och systemklättervägg samt twisterbox  på Halmstad 9:6, Halmstad kommun

Halmstad klätterklubb vill skapa bra möjligheter för klubbens barn och ungdomar att träna, tävla och utvecklas inom klättersportens alla tre grenar: led, bouldering och speed. För att göra detta möjligt ska föreningen komplettera sin hall med en speedklättervägg. Lokalen ska dessutom utrustas med en mindre vägg fylld med träningsgrepp, så kallad systemvägg samt en Twisterbox, som möjliggör klätterlek för både barn och ungdomar. De nya klätterväggarna kommer att användas för gruppklättring fyra gånger i veckan, vid prova-på-tillfällen och barn- och ungdomsläger.

HÄLLEFORS

Hällefors Ishockeyklubb
har fått stöd med 2 282 000 kr
för Parkour, Calisthenics, multiaktivitetsrum och tillgänglighetsanpassning på Klockarbäcken 10:1

Föreningen Hällefors IK har tagit fasta på barns och ungdomars önskan om att få till en utomhusanläggning för bland annat parkour. Projektet innefattar även att installera en hiss i en intilliggande anläggning för att möjliggöra skytte för personer med funktionsnedsättning. Skytteverksamheten bedrivs på andra våningen dit man endast kan komma genom en spiraltrappa idag. Föreningens målsättning är att ha organiserad parkourverksamhet 5 dagar i veckan och den ska ledas av ungdomar som fått utbildning genom Parkour/Freerunning- och Gymnastikförbundet. Skytteverksamheten bedrivs av Hällefors Skytteförening. Prioriterat område: Främjande av fysisk och psykisk hälsa.

KRISTINEHAMN

IFK Ölme
har fått stöd med 1 478 000 kr
för Nybyggnation av klubblokal och gym på Vänersvik 1:8 i Kristinehamns kommun

IFK Ölme vill bygga en klubblokal där unga kan umgås före och efter träning, träna styrka, spela spel, göra läxor, ha teori, utbildning och sociala aktiviteter. Tanken är att ha öppen fritidsgård två kvällar i veckan där verksamheten styrs av ungas önskemål. En ny klubblokal möjliggör träningsläger och utbildningar i Ölme istället för på annan ort. Samarbete sker med Ölmes gymnastikförening som också är också intresserad av att träna och ha aktiviteter i lokalerna.

LYRESTAD

IF Weimer Lyrestad
har fått stöd med 443 000 kr
för Nybyggnation av gym/träningslokal på Guntorp 1:2 i Mariestad

IF Weimer Lyrestad vill bygga en träningslokal på idrottsplatsen Guntorpsvallen i Lyrestad. Klubbens ungdomar har länge efterfrågat ett gym som komplement till fotbollsträningen. Träning kommer att kunna ske både spontant och i grupp tillsammans med tränare eller instruktör. Andra intressenter är personer med funktionsnedsättning och personer i behov av rehabilitering. Samarbete sker med ortens samhällsförening och efter byggnationen även med en lokal funktionshinderorganisation och kommunens omsorgsverksamhet.

OXELÖSUND

Stjärnholms ryttarförening
har fått stöd med 1 362 000 kr
för Anläggande av säkra ridvägar för funktionshindrade

Stjärnholms Ryttarförening vill anlägga cirka 3,3 km tillgänglighetsanpassad ridstig, så kallad säker ridväg, i anslutning till sin ridanläggning. Den längre stigen ska ta cirka 40 minuter att rida och den kortare ungefär hälften så lång tid. Med projektet vill föreningen göra det möjligt för rullstolsburna ryttare (och ryttare med andra former av funktionsnedsättning) att kunna rida utomhus och att delta i ridskoleverksamheten på jämlika villkor.

SIGTUNA

Sigtunabygdens Ryttarförening
har fått stöd med 2 447 000 kr
för Sigtuna Alby 2:4

Sigtunabygdens ryttarförening vill bygga ett tillgänglighetsanpassat stall med plats för sex hästar, spolplatser, s kammare och foderutrymme. Föreningen har verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning i form av ridning i ridhuset. För att ryttare med funktionsnedsättning ska kunna delta i all verksamhet på anläggningen inklusive skötsel av hästar så behövs ett tillgänglighetsanpassat stall. Ryttare med funktionsnedsättning kommer att kunna delta i skötseln av hästarna; rykta, tränsa, mocka, sadla och det blir också möjligt med teorigenomgångar. Dessutom tillkommer den sociala delaktighet som möjliggörs genom att kunna vistas och arbeta i stallet utöver ridlektionstid, vilket är en viktig del av att vara aktiv inom ridverksamhet.

STUGUN

Stuguns Bollklubb
har fått stöd med 277 000 kr
för Anläggande av näridrottsplats, Stugubyn 3:114, Ragunda kommun

Stuguns bollklubb planerar att anlägga en mindre friidrottsanläggning och en asfalterad yta för olika typer av aktiviteter, till exempel skateboard och basket. Anläggningen kommer att placeras intill en mindre konstgräsyta som invigdes hösten 2016. Syftet är att skapa en näridrottsplats för spontana aktiviteter som är efterfrågade av ortens barn och ungdomar. Planerad verksamhet är prova-på-dagar och aktiviteter med skolor på orten för att locka så många som möjligt till anläggningen. Samarbete sker med kommunen och lokala föreningar.

SUNDSVALL

Sundsvalls Bangolfklubb
har fått stöd med 2 303 000 kr
för Nybyggnad på fastigheten Sundsvall Granlo 1:6

Genom att bygga en äventyrsbana vill Sundsvalls bangolfklubb göra det roligare och enklare för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att spela bangolf. Banan, en så kallad Minigolf Open Standard-bana (MOS), består av konstgräs och saknar hinder. Den påminner om en traditionell golfbana i miniatyr där man spelar bollen framåt i ett landskap. Traditionella filtbanor är både svårare rent tekniskt och mindre tillgängliga för exempelvis personer i rullstol. Samarbete och aktiviteter kommer att ske med distriktets handikappförbund och med skolor i närområdet. Organiserad träning kommer att bedrivas för barn och ungdomar två gånger i veckan. Lokalt projekt. Prioriterat område: psykisk och fysisk hälsa.

SURAHAMMAR

Surahammars Golfklubb
har fått stöd med 2 468 000 kr
för Surahammar 14:306

Surahammars golfklubb vill anlägga en korthålsbana anpassad för footgolf. Med projektet vill klubben göra det möjligt för alla barn och ungdomar att spontant utöva footgolf och också att kunna starta organiserad footgolfträning i klubbens regi. Korthålsbanan kommer att vara anpassad så att det också blir möjligt för personer med funktionsnedsättning att spela footgolf/golf.

TYRESÖ

Tyresö Ryttarförening
har fått stöd med 3 926 000 kr
för Tillgänglighetsanpassning av ridanläggning på Fårdala gård i Tyresö kommun

Tyresö ryttarförening vill ta ett helhetsgrepp och göra ridanläggningen på Fåradala gård tillgänglig för alla. För att möjliggöra för nya målgrupper att delta i ridverksamheten och få tillgång till anläggningen fullt ut ska man tillgänglighetsanpassa befintligt stall, kafé och utemiljö. I projektet ingår bland annat tillgängliga toaletter, duschutrymmen, hissar och lyftanordningar för att underlätta för personer med rörelsenedsättning att komma upp på hästryggen. Ny verksamhet som planeras är gruppridning, dagridläger och paradressyr för personer med funktionsnedsättning. Samarbete sker med Tyresö kommun och funktionshinderorganisationer i Stockholms län.