Lokalstöd november 2018

Vid årets sjätte och sista sammanträde 29 november 2018 beviljade Arvsfondsdelegationen 134 miljoner kronor till 34 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 5 december, 2018 - 16:23

För att se listan med beslutade projektstöd i november 2018 följ länken längst ned på sidan.

Lokalstöd november 2018

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

BERGEFORSEN

Timrå Konståkningsklubb
har fått stöd med 406 000 kr
för NOFALL Timrå

Projektet syftar till att utrusta Timrå ishall med en fallskyddsanordning för att kunna starta verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. I dagsläget får barn och ungdomar som har svårt att hålla balansen eller har svagheter i muskulaturen inte chansen att prova på skridskoåkning, eftersom risken för skador är stor. Målet är att efter installationen nå ut till målgruppen genom samarbete med särskolor och funktionshinderorganisationer. Verksamhet och aktiviteter kommer att ske både dagtid och kvällstid. Fallskyddsutrustningen kommer även till nytta för befintliga unga medlemmar i klubben utan funktionsnedsättning, till exempel barn som vill lära sig nya piruetter.

BYGDEÅ

Bygdeå Gymnastik och idrottsförening
har fått stöd med 1 151 000 kr
för nybyggnad av aktivitetspark på Skinnarby 2:24, Robertsfors kommun

Projektet syftar till att skapa en attraktiv och central mötesplats för barn och ungdomar i Bygdeå genom att bygga en aktivitetspark. Parken ska innehålla en yta för parkour, ett utegym och en pumptrack för cykel. Prova-på-aktiviteter, instruktionstillfällen och samarbete med kommunen och övrigt föreningsliv kommer att genomföras för att locka barn och ungdomar till parken. Det kommer att finnas utrustning att låna för dem som inte har egen.

ESKILSTUNA

Jäders Idrottsförening
har fått stöd med 2 549 000 kr
för Kungsvallen i Kjula

Projektet syftar till att anlägga en multiplan som lockar till rörelse för barn och ungdomar. Multiplanen består av en konstgräsyta av gräs och sand och på vintern ska möjligheten att anlägga en isyta finnas. Aktiviteterna som kan erbjudas är handboll, basket, fotboll, innebandy samt andra bollekar. Platsen kommer att vara en spontanidrottsyta som är öppen för alla att använda. Ytan kommer inte att kunna bokas.

FALKENBERG

Falkenbergs Konståkningsklubb
har fått stöd med 1 132 000 kr
för installation av fallskyddshjälpmedel för skridskoåkning och anpassning av ishall Falkenberg Eldstaden 6

Syftet med projektet är att installera fallskyddsutrustning, No Fall, som skall kunna användas alltid, inte bara på specifika klubbtider utan också på allmänhetens åkning av barn-, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Sargen ska också byggas om så att den blir tillgänglighetsanpassad. Föreningen ska erbjuda träning minst en gång i veckan på avsatt tid för målgruppen personer med funktionsnedsättning tillsammans med FUB Falkenberg och RBU Halland. Föreningen ska utbilda anhöriga/personal/ledare hur anordningen fungerar så att dessa kan leda verksamheten när som helst det finns tid i ishallen.

KALMAR

Föreningen Active 0480
har fått stöd med 5 013 000 kr
för nybyggnation av betongpark på Norrliden 2:13, Kalmar kommun

Projektets syfte är att främja och utveckla möjligheterna för barn och ungdomar att åka skateboard, BMX, inlines och kickbike i Kalmar och samtidigt skapa en social mötesplats som bjuder in till spontanidrott. Detta vill föreningen Active 0480 åstadkomma genom att bygga en belyst betongpark i stadsdelen Norrliden. Parken är framförallt tänkt att vara en anläggning som alltid är öppen och tillgänglig, även om föreningen kommer att ha organiserad verksamhet varje vecka. Prova-på-tillfällen, tävlingar och läger kommer också att arrangeras. Det kommer även att vara möjligt att låna viss utrustning för dem som inte har egen.

KNISSLINGE

Stiftelsen Wanås Utställningar/Wanås Konst
har fått stöd med 4 013 000 kr
för ombyggnad Vanås 3:12, Östra Göinge kommun

Wanås Konsts syfte är att skapa en konstverkstad där stiftelsen kan erbjuda verksamhet året om. Stiftelsen vill bygga om en gammal smedja på Wanås till verkstäder som ska fungera för barn och ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Ett ”konstfritids” ska erbjudas och där stiftelsen ska skapa olika workshops för målgrupperna.

LIMA

Lima Skyttegille
har fått stöd med 2 918 000 kr
för anläggande av asfalterad bana på skidskytteanläggning, Västra Tandö 10:14, Malung-Sälens kommun

Syftet med projektet är att skapa en anläggning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning som vill träna exempelvis rullskidor, rullstol och inlines i en säker och tillgänglig miljö fri från trafik. En asfalterad bana ska därför anläggas i anslutning till ortens skidstadion. Efter byggnationen kommer banan att användas för organiserad träning för skidskyttar, längdåkare och funktionshinderorganisationer minst fyra gånger i veckan under barmarkssäsong, och därutöver för prova-på-dagar, läger, tävlingar samt enskild motion och träning.

NORRKÖPING

Norrköpings Ungdomscirkus
har fått stöd med 50 000 kr
för erfarenhetsspridning - Tillgänglighetsanpassning av lokal för cirkus

PITEÅ

Piteå skytteförening
har fått stöd med 1 031 000 kr
för ombyggnad av fastighet för luftgevärsverksamhet, fastighet Stadsön 2:1 i Piteå kommun

Syftet med projektet är att utöka föreningens verksamhet med luftgevärsskytte för barn, ungdomar, och personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. I projektet ingår att bygga om och anpassa en befintlig skjuthall för korthålsskytte för att den även ska fungera för luftgevärskytte. För att nå ut till målgrupperna kommer Piteå skytteförening att erbjuda öppet hus-kvällar och prova-på-tillfällen. Organiserad verksamheten kommer att bedrivas tre kvällar i veckan.

SJÖVIK

Sjöviks ryttarförening
har fått stöd med 1 465 000 kr
för stöd till nybyggnad Lerums kommun

Projektet syftar till att bygga ett tillgängligt och säkert ridhus av en enklare modell som även kan fungera som en mötesplats för gemensamma aktiviteter med andra lokala föreningar. Idag bedrivs verksamheten utomhus och ett ridhus skulle ge föreningen möjlighet att utvecklas och bedriva åretruntträning. Målgruppen är alla barn och ungdomar i Sjövik och i dess närområde.

SÖDRA SANDBYN

Södra Sandby Tennisklubb
har fått stöd med 5 013 000 kr
för byggnation av tennishall på Renfanan 4

Syftet med projektet är att bygga en tennishall så att föreningen kan bedriva en åretruntverksamhet med tennis i Södra Sandby. Hallen kommer vara i ett våningsplan och fullt tillgänglighetsanpassad. Södra Sandby Tennisklubb vill bygga en tennishall med två banor, omklädningsrum, förråd och samlingsrum. Med en ny tennishall vill klubben starta upp barn- och ungdomsgrupper året om.

UDDEVALLA

Bohusläns cirkussällskap Reinos vänner
har fått stöd med 5 013 000 kr
för nybyggnad cirkusbyggnad/samlingslokal på Buddeberg 2:35, Uddevalla

Föreningens syfte är bedriva cirkusverksamhet med barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning året om. För att kunna göra detta behöver föreningen bygga en ändamålsenlig och tillgänglighetsanpassad lokal. En cirkusverksamhet kräver anpassad anläggning för att kunna ha riggpunkter som håller för luftakrobatik (trapetser, tyger, lindansställningar). Anläggningen kräver också en takhöjd som andra anläggningar inte har. Rekvisitan ska riggas upp och hänga kvar/stå uppställd permanent. Lokalen ska också erbjuda en utställningshall om cirkusens historia, olika workshops och prova-på-verksamhet.

VÄRNAMO

Wärnamo Sportklubb
har fått stöd med 2 133 000 kr
för ombyggnad av Värnamo MultiArena Sparven 1 i Värnamo kommun

Syftet med projektet är att skapa nya och förbättrade förutsättningar för idrott och social gemenskap för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning i Värnamo. Tanken är att bygga om en före detta industrilokal till en ändamålsenlig multiarena för tre föreningars verksamheter. Ombyggnationen gör att säsongen för friidrott förlängs avsevärt, i och med att sprint-, hopp-, och kastträning blir möjligt att bedriva vintertid. En ny träningsform för gymnastikgrenarna trampolin- och trampetthopp blir möjlig genom en hoppgrop med skumfyllning. Dessutom förbättras träningsförhållandena för nycirkus och cheerleading tack vare multiarenans takhöjd och installation av säkerhetslinor. För styrkelyft och tyngdlyftning innebär den nya och tillgänglighetsanpassade lokalen att man kan öppna upp verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Övriga idrotter som ska bedrivas i hallen är bouldering-, speed- och repklättring. Utöver att organiserad och spontan träning kommer att bedrivas i lokalen alla veckans dagar, kommer föreläsningar, kurser och workshops att arrangeras regelbundet för de aktiva, ledare och andra föreningar på orten.