Lokalstöd oktober 2018

Vid årets femte sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 53 miljoner kronor till 18 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 19 oktober, 2018 - 14:11

För att se listan med beslutade projektstöd i oktober 2018 följ länken längst ned på sidan.

Lokalstöd oktober 2018

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

ALVESTA

Alvesta GIF
har fått stöd med 4 488 000 kr
för anläggande av konstgräsplan på Alvesta 13:1 i Alvesta kommun

Syftet med projektet är att utveckla och förbättra barn- och ungdomsverksamhetens förutsättningar genom att anlägga en 11-manna konstgräsplan. I dagsläget saknas träningsmöjligheter för fotbollspel utomhus på orten under en betydande del av året. Med en konstgräsplan förlängs säsongen avsevärt, vilket bidrar till att behålla fler unga i verksamheten året om. Anläggningen kommer att användas för organiserad verksamhet alla dagar i veckan av klubbens drygt 20 lag, där merparten är unga mellan 6-25 år. I samarbete med en fritidsgård kommer även spontanfotboll och nattfotboll att erbjudas.

ANNEBERG

Annebergs GIF
har fått stöd med 542 000 kr
för inköp och nybyggnad till träningspaviljong  Pilabo 5:1 i Nässjö kommun

Annebergs GIF ansöker om stöd för inköp, uppförande och tillgänglighetsanpassning av en begagnad modulbyggnad som ska användas som en träningspaviljong. Projektets primära målgrupp är barn och ungdomar upp till 25 år, men lokalerna kommer även att kunna användas av andra. I lokalerna kommer både individuell träning och organiserad gruppträning att bedrivas. Verksamheten kommer att erhålla driftsstöd från Nässjö kommun och marknadsföras via lokala föreningar och prova-på-verksamhet.

FALUN

Föreningen Svenska Skidspelen
har fått stöd med 5 013 000 kr
för anläggande av asfaltsbana på fastigheten Järlinden 29:2 och Hälla 1:1 i Falu kommun

Syftet med projektet, som går under parollen ”Alla på rull”, är att ge barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning en trygg och inspirerande miljö för rullskidåkning, inlines, cykel, rullstol och annan parasport. För att åstadkomma detta vill den ideella föreningen Svenska skidspelen med dess 12 medlemsföreningar anlägga en 4 km lång asfaltsbana med tillhörande teknikyta vid Lugnets idrottsområde. Den nya anläggningen möjliggör att barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning kan träna rullskidor, inlines och cykel i en säkrare och mer anpassad miljö jämfört med att vara ute på trafikfarliga bilvägar eller cykelbanor för allmänheten. Anläggningen kommer att användas för organiserad träning, årliga träningsläger samt spontan och enskild träning.

HAGFORS

IK Viking Fotbollsklubb
har fått stöd med 4 513 000 kr
för byggnation av inomhushall med konstgräsyta på Hagforsvallens Idrottsplats

IK Viking fotboll och fem andra fotbollsföreningar gör en gemensam satsning för att kunna bygga en inomhushall med konstgräsyta på Hagforsvallens IP i Hagfors. En inomhushall förlänger både säsongen och antalet speltimmar per dag och skapar förutsättningar för utveckling av barn- och ungdomsfotbollen. Efterfrågan bland unga på orten att kunna hålla igång en längre tid under år är stor. Samarbete sker både med kommunen och distriktets idrotts- och fotbollsförbund.

HALMSTAD

Trönninge IF
har fått stöd med 2 388 000 kr
för nybyggnation av Padelhall i Halmstad

Syftet med projektet är att bygga en padelhall med två banor. Trönninge IF ska bedriva padelsektionen och Laxvik Tennisklubb ska gå in med utbildade instruktörer/tränare i den nya sektionen. Trönninge IF vill skapa fler aktiviteter för ortens barn och ungdomar. Tennisklubbens ungdomar får en möjlighet att bedriva racketsport i närområdet även på vinterhalvåret och fotbollsföreningens ungdomar får ytterligare en fritidsaktivitet utan att vara medlemmar i en till förening. Padelverksamheten ska erbjudas till alla barn och ungdomar som vill.

LIMMARED

Kultur 1740
har fått stöd med 1 554 000 kr
för nybyggnad  Fåle 1:135, 1:6, 1:2 i Tranemo kommun

Syftet med projektet är att bygga en spontanidrottsplats bestående av en multiarena och en parkourbana. Kultur 1740 är en förening som bedriver Glasets hus i Limmared. Genom att bygga ut verksamheten till att omfatta barn och ungdomar vill föreningen att de ska känna medägarskap och inflytande i lokalsamhället. Föreningen ska erbjuda kostnadsfria spontanaktiviteter, verka för integration och kulturutbyte och involvera barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer i den fortsatta verksamheten inom föreningen.

SKELLEFTEÅ

Skellefteå Skateboardförening
har fått stöd med 1 001 000 kr
för skateboardlokal på fastigheten Ringaren 8, Skellefteå

Skellefteå Skateboardförening ansöker om stöd för inredning av en tomställd lokal i en nyligen ombyggd skola. Syftet med projektet är att skapa en mötesplats och aktivitetslokal för personer som utövar skateboarding och BMX-cykling. Projektets primära målgrupp är barn och ungdomar, men man välkomnar även äldre som har skateboarding som intresse. I lokalen kommer både spontanåkning och organiserad åkning bedrivas, nybörjar- och prova-på-verksamhet kommer att hållas regelbundet. Föreningen kommer att samarbeta med Skellefteå kommun som även är fastighetsägare.

TRANSTRAND

Sälens Idrottsförening
har fått stöd med 1 047 000 kr
för byggnation av näridrottsplats på fastigheten Östra Sälen 4:10, 4:14 samt 8:12, Malung-Sälens kommun

Syftet med projektet är att bredda utbudet av fritidsaktiviteter och skapa en social mötesplats i Sälen där barn och ungdomar ges möjlighet att umgås och idrotta spontant när de vill. Detta ska Sälens IF åstadkomma genom att bygga en näridrottsplats, som ska bestå av 20 x 40 meter konstgräs med staket runt om. Användningsområdet för en konstgräsyta på 800 kvm är mycket stort; fotboll, innebandy, volleyboll, badminton och basket är bara några exempel. Utrustning som exempelvis bollar, klubbor och västar kommer att finnas att låna för dem som inte har egna. Klubben kommer att hålla i prova-på-aktiviteter efter skolan för att få barn och unga att upptäcka anläggningens möjligheter.