Lokalstöd september 2017

Vid årets fjärde sammanträde den 27 september 2017 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 137 miljoner kronor till 43 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 30 oktober, 2017 - 15:26

Länk till beslutade Projektstöd september 2017 finns under Länkar längst ner på denna sida.

Lokalstöd september 2017

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

BORGHOLM

Ölands Klätterklubb
har fått stöd med 148 000 kr
för Nybyggnation av bouldervägg, Borgholms kommun

Ölands klätterklubb har fått möjlighet att hyra en squashall som de planerar att göra om till klätterhall. Där vill klubben bygga öns första bouldervägg. På den nya väggen kommer barn och ungdomar att träna lekfull och teknisk klättring på lägre höjd utan rep, klätterselar och annan teknisk utrustning. Efter byggnationen kommer föreningen att starta fler träningsgrupper och erbjuda prova-på-klättring regelbundet för både barn, ungdomar och nyanlända.

JÄRPEN

Järpens IF
har fått stöd med 3 837 000 kr
för Anläggande av konstgräsplan på Idrottsplatsen 1 i Järpen, Åre kommun

Järpens IF vill anlägga en belyst konstgräsplan vid sin idrottsplats Röjsmovallen. Med en belyst konstgräsplan förlängs fotbollssäsongen avsevärt, vilket både gynnar utvecklingen av den organiserade barn- och ungdomsverksamheten och ökar möjligheten till lek och spontanfotboll. Klubben planerar att utbilda flera av klubbens nyanlända ungdomar till ledare och vill även arbeta aktivt för att få fler nyanlända tjejer att spela fotboll. Samarbete sker med Åre kommun, Föreningen Röjsmohallen och andra lokala föreningar.

KIL

Kils Slalomklubb
har fått stöd med 912 000 kr
för Byggnation av lift och utbyggnation av konstsnösystem för skicross på skidanläggning Kil Halsmo 1:1 i Kils kommun

Kils slalomklubb planerar att installera fasta snökanoner i en ny del av Frykstabackens område för att kunna anlägga en skicrossbana och en mindre hoppbacke vintertid. Syftet med projektet är att bredda föreningens verksamhet och möta ungas intresse för alpina grenar som inte finns på orten idag. En lift av låg vajermodell kommer även att ersättas med en enklare och mer tillgänglighetsanpassad knapplift som underlättar påfart till de nya delarna av anläggningen och åkning för yngre barn och personer med funktionsnedsättning. Skicrossbanan och minhoppbacken kommer både att användas spontant, i organiserad träning och tävling, i klubbens skidskola och under friluftsdagar.

KRISTIANSTAD

Kristianstads Tennisklubb
har fått stöd med 1 032 000 kr
för Byggnation av padel hall Kristianstad 4:41, Kristianstad kommun

Kristianstads tennisklubb vill bygga en p hall för att bredda utbudet av racketsporter och starta p  för barn och ungdomar. Verksamheten kommer att bestå av organiserad träning, tävlingar, läger och möjlighet till drop-in-p . Klubben kommer även att arrangera prova-på-dagar, öppet hus, lovaktiviteter och läger för att synliggöra den nya sporten för fler unga. Samarbete sker med Kristianstads kommun och Skåneidrotten.

TOMELILLA

Tomelilla Idrottsförening
har fått stöd med 887 000 kr
för Nybyggnation av aktivitetsytor på fastigheten Tomelilla 237:118 m fl i Tomelilla kommun

Tomelilla idrottsförening vill bredda sin verksamhet och skapa nya aktiviteter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på sin idrottsplats. Genom byggnation av en motorik- och hinderbana/parkourbana, ett utegym och en yta för längd- och höjdhopp vill man göra idrottsplatsen till en social mötesplats. De nya aktivitetsytorna kommer att kunna användas spontant och i organiserad verksamhet. Övriga samarbetspartners är kommunen, funktionshinderorganisationer, idrottsförbund och lokala föreningar.

VÄRNAMO

Värnamo Tennisklubb
har fått stöd med 3 504 000 kr
för Byggnation av racketcentrum på fastigheten Ljuseveka 2:23 i Värnamo kommun

Värnamo tennisklubb planerar att bygga en rackethall för squash och bordtennis intill sin tennisanläggning. Syftet är skapa en naturlig mötesplats där barn och ungdomar kan utnyttja lokalerna både före, under och efter träning. Den nya verksamheten kommer starta som en idrottsskola där barn och unga får prova på alla sporter under ett antal tillfällen, för att sedan fortsätta i ordinarie verksamhet. För att nå ut till nya målgrupper samarbetar klubben med Värnamo kommun och en lokal funktionshinderorganisation.

ÄNG

Ängs samhällsförening
har fått stöd med 275 000 kr
för Anläggande av skatepark på Äng 1:67 i Nässjö kommun

Ängs samhällsförening vill bygga en skatepark i Ängs centrum tillsammans med ortens ungdomar. Skateparken kommer att bredda utbudet av fritidsaktiviteter och fungera som en mötesplats för unga, där man på ett säkert sätt och lättillgängligt sätt kan åka skateboard, kickbike, bmx, rullstol och träffa vänner. Aktivitetsdagar och en årlig skateboard/kickbikeskola kommer att arrangeras i samarbete med ungdomar som vill lära andra att åka. Utrustning kommer att finnas att låna för dem som inte har egen.