Lokalstöd september 2018

Vid årets fjärde sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 74 miljoner kronor till 22 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade lokalstöd.
Senast uppdaterad: 19 september, 2018 - 11:22

För att se listan med beslutade projektstöd i september 2018 följ länken längst ned på sidan.

Lokalstöd september 2018

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

BARA

Bokskogens golfklubb
har fått stöd med 813.000 kr
för tillbyggnad

Syftet med projektet är att ge juniorer och personer med funktionsnedsättning möjlighet att träna golf året runt. I projektet ingår att bygga en tillgänglighetsanpassad golfstudio med toalett. Klubben ska även tillgängliggöra en gångväg i direkt anslutning till studion genom att utjämna högskillnader och anlägga konstgräs ovanpå gruset. Den nya verksamheten kommer att bestå av organiserad träning, prova-på-verksamhet och träningshelger

ESKILSTUNA

Eskilstuna Klätterklubb
har fått stöd med 173.000 kr
för tillbyggnad på Eskilshem 2:1

Eskilstuna klätterklubb vill bygga en ny klättervägg så att klubben kan erbjuda speedklättring som kommer vara en OS-gren i kommande OS. Framför allt är det speedträning för barn och ungdomar som föreningen kommer erbjuda. Föreningen har idag klätterverksamhet för vägg- och boulderklättring.

HALLSTAVIK

Motorklubben Orion
har fått stöd med 1.289.000 kr
för knattebana och verkstad, Skärsta 1:221, Norrtälje

Motorklubben Orion (MK Orion) vill bygga en knattebana för att kunna satsa på att få in flera barn och ungdomar i sin verksamhet. I dag saknas möjlighet att bedriva knatteträning då det saknas en knattebana. Med en anlagd bana som är anpassad för yngre kommer föreningen kunna starta organiserade träningar, hålla tävlingar och ha bra säkerhet för alla. Föreningen vill också bygga en verkstad som är anpassad för yngre, där de kan byta däck, tvätta och putsa åkfordonen.

HISINGS KÄRRA

Bågskyttesällskapet Gothia (BS Gothia)
har fått stöd med 3.849.000kr
för ny verksamhetslokal för bågskytte på fastigheten Tuve 18:12 och Tuve 14:187 i Göteborg stad

Syftet med projektet är att möjliggöra bågskytteverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning genom att bygga en tillgänglighetsanpassad bågskyttehall. För närvarande bedrivs verksamheten utomhus sommartid, och vintertid i ett garage i en källare som har dålig ventilation och inte är tillgänglighetsanpassad. I projektet ingår att bygga en ny och tillgänglighetsanpassad hall med en skjutbana, samlingsrum, omklädningsrum och handikapptoaletter. Efter byggnationen ska föreningen i samarbete med föreningar och andra aktörer i kommunen aktivt verka för att inkludera personer med funktionsnedsättning i verksamheten genom prova-på-tillfällen och organiserad verksamhet.

LIDKÖPING

Lidköping Tennisklubb
har fått stöd med 217.000 kr
för ombyggnad av paddlebana, inomhusbana och minitennis Fregatten 1

Lidköpings tennisklubb vill kunna erbjuda barn och ungdomar en varierad verksamhet inom klubbens lokaler. Föreningen vill integrera den nya växande idrotten padel och därför bygga en padelbana på en befintlig tennisbana inomhus samt också kunna erbjuda de mindre barnen spel på en minitennisbana. Verksamheten ska främst vara för barn och ungdomar men padel är en idrott som även är lämplig för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar vilket föreningen också vill ha som målgrupp. Föreningen samarbetar med Boulealliansen i Lidköping och vänder sig även till deras medlemmar.

NORBERG

Norbergs Tennisklubb
har fått stöd med 363.000 kr
för nybyggnation av padelbanor på Kronan 10 i Norbergs kommun

Projektets syfte är att starta padelverksamhet för barn och ungdomar genom att anlägga en padelbana utomhus. En padelsektion ska bildas och ansvara för att utveckla och driva organiserad padelträning för barn och ungdomar under 25 år. Utöver detta kommer det också att finnas möjlighet att spela spontant på tider som inte är bokade. Prova-på-tillfällen, sommarkurser och samarbete med föreningar och kommunal verksamhet kommer att genomföras för att nå ut till unga utanför den egna föreningen.

NYBOSTRAND

Ystad Golfklubb
har fått stöd med 423.000 kr
för nybyggnation av golfstudio på Lilla Köpinge 12:14 i Ystad kommun

Projektet syftar till att förlänga träningssäsongen för barn- och ungdomsverksamheten genom att bygga en golfstudio. Förhoppningen är att kunna behålla befintliga juniorer och locka nya ungdomar att spela golf genom förbättrade träningsförutsättningar under vintern. Golfstudion ska placeras nära klubbens juniorhus och kommer att utformas som en mindre kvadratisk byggnad med portar ut mot träningsområdet. I lokalen ska även fysträning kunna genomföras. Verksamheten kommer att bestå av ledarledd träning, prova-på-aktiviteter, spontanträning, fysträning och utbildning.

SVALÖV

Röstånga Idrottssällskap
har fått stöd med 3.291.000 kr
för anläggande av konstgräsplan på Röstånga 1:68 i Svalövs kommun

Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för spontan och organiserad barn- och ungdomsfotboll året runt genom att anlägga en 7-manna konstgräsplan. Med konstgräs på hemmaplan slipper spelarna bli skjutsade flera mil till andra orter under de delar av året då naturgräset inte är spelbart, vilket kan göra att fler barn och unga väljer att fortsätta med fotboll längre upp i åldrarna. Den nya anläggningen kommer att användas för organiserad träning alla vardagar i veckan, men även för matcher på helger, spontanidrott, skolidrott och inom ramen för klubbens integrationsarbete.