Utvärdering av projekt i Stockholms förorter

Många Arvsfondsprojekt pågår runt om i Stockholms förorter. Barn och vuxna utbildas och deltar i fritidsaktiviteter och föreningsliv samtidigt som sociala nätverk etableras.
Senast uppdaterad: 14 oktober, 2016 - 13:50

Projekten skapar arenor för kanalisering av engagemang, delaktighet och egenmakt. Studien kommer att ge kunskap för att förstå och förklara hur och under vilka premisser människor går samman i den civila sfären i den urbana periferin. Och hur dessa projekt som verkar i förorten kan förstås, de processer som påverkar dem och de spår de lämnar.

Utvärderingen utförs av Jonas Lindström, Fil. dr i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola.

Utvärderingen är en av tre studier om platsen och miljöns socialavärden som en grundsten för civilsamhället som identitetsskapare och som uttryck för engagemang och delaktighet. Marcus Herz vid Malmö högskola genomför en studie av projekt i förorter till Göteborg och Enrique Perez vid samma högskola, följer sedan 2012 ett antal projekt i Malmö.

Studien presenteras vid ett seminarium onsdag 2 november 2016, klockan 13.00-16.30, Ersta Konferens.

Vill du veta mer om Arvsfondens utvärderingar?

Annica Thomas utvärderingsansvarig
Telefon: 08-700 07 94
E-post: fornamn.efternamn@arvsfonden.se