Psykisk ohälsa

Utvärderingen omfattar 117 projekt som under perioden 1994–2008 beviljats medel från Arvsfonden. Projekten omfattar en rad olika ämnesområden så som arbete, boende, fritid och inflytande.
Senast uppdaterad: 21 januari, 2015 - 16:05

Majoriteten av projekten har drivits av intresseföreningar och finns i Stockholm.  

Studien belyser frågor kring brukarnas ställning i projektet, hur projekten relaterar sig till professionella aktörer och det omgivande samhället och hur kunskaper och erfarenheter från projekt tillvaratagits. Särskild uppmärksamhet har riktats mot viket genderperspektiv som finns på de projekt som ingår i studien. 

Utvärderingen har genomförts av docent Alain Topor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Den presenterades vid ett seminarium i Stockholm i september 2011.