Socialt entreprenörskap och företagande

Under senare år har intresset för entreprenörskap och företagande inom det sociala området ökat. Begrepp som socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap, socialt företagande och sociala arbetskooperativ har kommit att användas allt oftare även i projekt som söker medel från Arvsfonden.
Senast uppdaterad: 21 januari, 2015 - 16:00

Ett 60-tal projekt relaterat till temat socialt entreprenörskap och företagande har beviljats medel ur Arvsfonden sedan mitten av 1990-talet.

För att bättre förstå vad entreprenörskap och företagande kan innebära för arbetet med stöd till barn och unga samt personer med funktionsnedsättningar initierades därför en studie av projekt som beviljats medel av Arvsfonden. Syftet med studien har varit att öka förståelsen kring det framväxande området mer generellt samt att dra lärdomar för hur arbetet kan vidareutvecklas i praktiken och även hur Arvsfonden kan bidra till att utveckla ett entreprenörskap och företagande som kommer barn och unga samt personer med funktionsnedsättningar till godo.

Utvärderingen har utförts av fil dr Malin Gawell vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Studien presenterades vid ett seminarium på Nalen i december 2013.