Intellektuella funktionsnedsättningar och information

Arvsfonden har under årens lopp stöttat en mängd projekt kring intellektuella funktionsnedsättningar. Närmare 76 miljoner kronor har delats ut till omkring 50 projekt som handlar om information till och om personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
Senast uppdaterad: 21 januari, 2015 - 15:59

Projekten på temat som har fått stöd ur Arvsfonden har genomförts av olika typer av organisationer så som brukarorganisationer, studieförbund och offentlig sektor.

Syftet med studien var att ta tillvara projektens erfarenheter av

  • att ta fram information som kan spegla målgruppens erfarenheter och behov
  • hur denna information kan spridas till målgruppen, organisationer och myndigheter som arbetar med dessa frågor.

Utvärderingen utfördes av fil mag Susanne Bergh vid Högskolan i Halmstad. 

Den färdiga rapporten presenterades vid ett utvärderingsseminarium i Stockholm under mars 2014.