Islam och muslimer i Sverige

Utvärderingens syfte har varit att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som genererats kring ett trettiotal projekt inriktade på islam och muslimer i Sverige som beviljats medel ur Arvsfonden mellan 1994 och 2006.
Senast uppdaterad: 21 januari, 2015 - 15:57

Bland dessa finns religiösa organisationer som Sveriges Unga Muslimer och Islamic Center i Malmö, intresseorganisationer som Astma och Allergiförbundet och studieförbund som Sensus. Projekten handlar om religion, sociala problem och utbildning och har som övergripande syfte är att skapa arenor och mötesplatser för dialog.

Utvärderingen har genomförts av professor Mattias Gardell, Uppsala universitet.

Rapporten presenterades på ett seminarium i Kista i maj 2010.