Ungdomars psykiska ohälsa

Arvsfonden har sedan 2005 beviljat medel till ett 40-tal nyskapande projekt inom den särskilda satsning som avser att motverka ungdomars psykiska ohälsa. Satsningen avslutades 2008.
Senast uppdaterad: 21 januari, 2015 - 15:55

Nu har samtliga projekt inom satsningen som fått stöd fram till och med april 2008 utvärderats.

Följande frågeställningar har belysts i utvärderingen:

  • vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna spår?
  • vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på?
  • hur upplever målgruppen insatserna?.

Utvärderingen har genomförts av filosofie doktor Magnus Karlsson vid institutionen för socialt arbete vid Ersta Sköndal Högskola. Den blev klar under hösten 2008. 

Rapporten presenterades vid Arvsfondens konferens om psykisk ohälsa, Tillbaka till livet, i Stockholm i november 2008.