Nyanländasatsningen

Arvsfonden drev under tidsperioden 2016-2018 en nyanländasatsning.
Senast uppdaterad: 14 februari, 2019 - 14:08

Satsningen är nu avslutad men projekt som fokuserar på nyanlända barn, unga och personer med funktionsnedsättnings etablering och delaktighet i samhället är prioriterade hos Arvsfonden även fortsättningsvis. Det går alltså fortsatt att söka medel för denna typ av projekt även 2019 och framöver.

Ung kvinna

Testa din idé

Gör testet här på arvsfonden.se för att få veta om din organisations idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till. 

Vad krävs för att få pengar? 

För att få pengar från Arvsfonden vill vi att ditt projekt uppfyller tre övergripande krav – våra kriterier.

Ansökningsblanketter

Här har vi samlat de blanketter och dokument som du behöver för att skriva din ansökan.

Ring och bolla idéer

Vi upplever för närvarande tekniska problem med vår jourtelefon men håller på att se över problemen tillsammans med vår leverantör. Om ni inte når fram på telefonjouren kan ni skicka e-post till info@arvsfonden.se och be att få bli kontaktad.

PROJEKTSTÖD och allmänna frågor
Tisdag och torsdag klockan 09.00-11.00
Telefon 08-700 09 40

LOKALSTÖD
Torsdag klockan 09.00-11.00
Telefon 08-700 08 41

Film om hur du söker pengar

Arvsfondens handläggare informerar och ger råd.

En projektledare som drivit flera projekt med stöd från Arvsfonden delar med sig av sina erfarenheter och bästa tips.