Nyheter

Arvsfondens nyhetsbrev för april ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Arvsfondens Projektbarometer för 2018

För fjärde året i rad har Arvsfonden rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Rankingen visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.

Arvsfondsdelegationen: Helena Corell

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Helena Corell har varit ledamot sedan 2015 och vi bad henne berätta om sin roll i delegationen.

Premiär för KFUM Funkis

Den 1 maj slår KFUM Linköping upp portarna till KFUM Funkis, en mötesplats och ett lekrum i Linköping för barn i åldern 3-11 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), deras föräldrar och syskon.

Låt med mig – musik på egna villkor

Låt med mig är ett treårigt arvsfondsprojekt som drivs av Kulturens Bildningsverksamhet. Projektets syfte är att ge ungdomar med kognitiva funktionsskillnader tillfälle att uttrycka sig och utvecklas genom musikskapande.

Klimatförändringsprojekt i Malmö får stöd med 6,6 miljoner kronor

Vardagens civilkurage i Malmö får stöd med drygt 6,6 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Vardagsklimatet som ska möjliggöra för ungdomar att skapa opinion kring klimatet.

Projektet Hero Of The Talk i Södertälje får stöd med 3,8 miljoner kronor från Arvsfonden

Södertälje Inter FC får stöd med drygt 3,8 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Hero Of The Talk som ska minska psykisk ohälsa bland unga genom att utveckla metoder mot mobbning och utanförskap.

Föreningen FUB Klippan Åstorp får stöd med 4,5 miljoner kronor

Föreningen FUB Klippan Åstorp får stöd med drygt 4,5 miljoner kronor från Arvsfonden för att tillgänglighetsanpassa sporthallen i Sågenhuset i Klippan.

Arvsfonden delar ut 200 miljoner kronor i stöd

Vid årets andra sammanträde 10 april 2019 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 200 miljoner kronor till 55 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

Välkommen att anmäla dig till ett seminarium om segregation, rasism, utanförskap och extremism

Den 22 maj bjuder vi in till ett utvärderingsseminarium i Stockholm om studien: Vägar till delaktighet? Det är ett seminarium om segregation, rasism, utanförskap och extremism.

Sidor