Nyheter

Arvsfondsdelegationens ordförande bemöter Göteborgs-Postens ledare

Med anledning av den ledare som publicerades 22 maj i Göteborgs-Posten bemöter här Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder den kritik som framförs.

Hur pratar man med tonåringar om tabubelagda ämnen?

Arvsfondsprojektet Suntprat vill få fler att prata om alkohol, droger, sociala medier, gaming och nätporr. Öppna och trygga samtal kan vara en hjälp att som tonåring göra bra och hållbara val för att må bra i livet.

Prata om klimat på ett konstruktivt sätt

Projektet Vardagsklimatet, som drivs av den ideella organisationen Vardagens civilkurage, fokuserar på hur man kan engagera sig i klimatkrisen på vardagsnivå. Projektet innehåller övningar där man tränar praktiskt på att skapa konstruktiva klimatsamtal, förändra oekologiska normer och bidra till institutionell omställning.

Arvsfondens nyhetsbrev för april ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare får stöd med drygt 8,3 miljoner kronor av Arvsfonden för projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med rätt till god man att kunna vara medbestämmande, delaktiga och ha inflytande i det stöd som gode män som ställföreträdare ger. Projektet ska anpassas utifrån den stora diversitet som finns hos den primära målgruppen för projektet, personer med funktionsnedsättning.

Projekt för äldre i Värmland får stöd med 4,5 miljoner kronor av Arvsfonden

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland får stöd med drygt 4,5 miljoner kronor av Arvsfonden för projektet Innan allt försvinner.

Arvsfonden delar ut 90,5 miljoner

Vid årets andra sammanträde den 22 april 2020 fördelade Arvsfondsdelegationen drygt 90,5 miljoner kronor till 33 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

Det sociala företaget

Arvsfondsprojektet Växthuset, som drivs av Föreningen Urkraft tillsammans med Skellefteå pastorat, skapar arbetsplatser som ska ge anställning till personer med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden. Det innovativa och nyskapande i projektet är att kombinera metoden grön rehabilitering med riktiga anställningar på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2019

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2019 har lämnats in till regeringen. Den visar att Arvsfonden fördelade 749 miljoner kronor till 423 nyskapande projekt runt om i Sverige under 2019.

Med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse för Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden 2019

Kammarkollegiet har gjort ett omfattande arbete för att möta den kritik som myndigheten fick på redovisningen för förvaltningen av Allmänna arvsfonden 2018 och det antal fel som revisorerna identifierat har minskat från tio till ett för 2019.

Sidor