Nyheter

Med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse för Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden 2019

Kammarkollegiet har gjort ett omfattande arbete för att möta den kritik som myndigheten fick på redovisningen för förvaltningen av Allmänna arvsfonden 2018 och det antal fel som revisorerna identifierat har minskat från tio till ett för 2019.

Läsning som motverkar psykisk ohälsa

Arvsfondsprojektet Shared reading i Jönköpings län vänder sig till personer med eller i riskzonen för att hamna i psykisk ohälsa. Shared reading sätter fokus på texten och den delade läsupplevelsen.

Rekommendation till projekt med anledning av Corona

Med anledning av coronaviruset Covid-19 vill vi berätta hur vi på Allmänna arvsfonden valt att agera vad gäller våra egna externa evenemang respektive vår rekommendation till pågående projekt.

Ny utvärderingsrapport om det lokala civilsamhällets roll på landsbygden

För att ta reda på vilka spår Arvsfondens pengar lämnar och vilka utmaningar och möjligheter som projekt på landsbygden möter har Arvsfonden bett forskare att studera bland annat dessa frågor.

Forskarintervju- Utmaningar för ideella organisationer på landsbygden

Arvsfonden finansierar många projekt på landsbygden runt om i Sverige. Från Haparanda i norr till Trelleborg i söder. För att ta reda på vilka spår Arvsfondens pengar lämnar och vilka utmaningar och möjligheter som projekt på landsbygden möter har Arvsfonden bett forskare att studera bland annat dessa frågor.

Tillgänglig kultur

Arvsfonden stöttar många kreativa och nyskapande projekt runtom i Sverige. Ett av alla dessa är Creative Point som arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsvariationer att verka som arrangörer och förverkliga sina kreativa visioner samtidigt som de sprider kunskap om hur fler kan bli bättre på att arrangera tillgängligt. 

Fotboll för jämställdhet

Arvsfondsprojektet TUSS vill ge fler flickor och tjejer möjlighet att spela fotboll och engagera sig i föreningslivet.Till TUSS är alla flickor välkomna oavsett bakgrund, förkunskaper, socioekonomiska förutsättningar eller var de kommer ifrån.

Arvsfondens nyhetsbrev för februari ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Arvsfondens beviljar Ensamkommandes Förbund i Stockholm stöd för projektet Hopp med Jobb

Projekt som syftar till att främja etableringen på arbetsmarknaden är ett av de områden som regeringen pekat ut som prioriterade för Arvsfonden. Projektet Hopp med Jobb riktar sig till nyanlända ungdomar mellan 17 och 23 år. Målet är att ungdomarna ges stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Projekt för äldre med demens i Skaraborg för stöd med 4 miljoner kronor från Arvsfonden

Föreningen YogaYou i Skövde får stöd med drygt 4 miljoner kronor för sitt projekt I balans med yoga.

Sidor