Arvsfonden deltar på Nordens största forum för mänskliga rättigheter

Årets tema för Mänskliga Rättighetsdagarna 9-11 november 2017 i Jönköping är De mänskliga rättigheternas framtid. Arvsfonden deltar dels med ett seminarium under deltemat Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling, dels med en monter på MR-dagarnas utställningstorg.
Senast uppdaterad: 4 september, 2017 - 13:29

Arvsfondens seminarium hålls fredag 10 november 2017 kl 13:30-14:00 på Stora scenen under deltemat Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling. På semiariet presenteras det nyskapande arvsfondsprojektet Boxningsterapi som symtomlindring för personer med Parkinsons sjukdom. Projektansvarig förening Narva Boxningsklubb berättar om projektets mål att minska medicinering och öka arbetsförmågan och om resultatet från projektets första år. Information ges även under semiariet om Arvsfondens särskilda satsning under 2017-2020 på projekt för äldre personer med funktionsnedsättning.

I  Arvsfondens monter bjuds MR-deltagarna in att testa nya idéer som skulle kunna bli arvsfondsprojekt.