Arvsfonden på Barnrättsdagarna i Örebro

Den 25-26 april samlas över 1 200 personer på Barnrättsdagarna i Örebro för att tillsammans diskutera barnrättsperspektiv på migration, integration och inkludering. Arvsfonden deltar båda dagarna.
Senast uppdaterad: 18 april, 2017 - 08:00

Välkommen förbi vår monter på utställartorget för att testa din projektidé eller ställa frågor om vår verksamhet.

Den 26 april håller Arvsfonden ett seminarium på temat ”Viktigt att ta tillvara nyanländas kraft och kunskap, både barns och vuxnas”. Vi kommer att informera om vår satsning på nyanlända inom vilken minst 150 nya utvecklingsprojekt ska finansieras i hela landet under en treårig period. Dessutom har vi med oss två arvsfondsprojekt som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter:

Mötesplats OTTO – vägen vidare, som drivs av Ensamkommandes Förbund i Malmö, en organisation av och med unga som själva har erfarenhet av att komma ensamma till Sverige. Mötesplatsen besöks av 100 ensamkommande ungdomar varje dag som kommer för att få känna gemenskap och delaktighet och för att söka råd, stöd och vägledning.

Odlingslotter och barnens zoo på Restad gårds flyktingboende, som drivs av Hushållningssällskapet Väst. Restad Gård i Vänersborg är ett av landets största flyktingboenden. Här skapas ett barnens Zoo och ett stort antal odlingslotter. Projektet är öppet för alla och syftar till att barn och unga ska få lära sig mer om djur och natur, samt till att skapa en naturlig mötesplats mellan nyanlända barn och boende i kommunen.