Arvsfonden på Sverigeresa

Arvsfonden finns till för alla Sveriges föreningar och organisationer som i projektform vill utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. För att göra fler uppmärksamma på vilka möjligheter som finns åker vi på en Sverigeresa.
Senast uppdaterad: 16 maj, 2018 - 08:14

 

 

Länsvis runt om i landet bjuder vi in till informationsträffar och berättar om Arvsfondens olika stödformer, vilka kriterier som gäller och vad som är viktigt att tänka på inför en ansökan. Närmast åker vi till Blekinge i slutet av maj och sedan till Västerbotten i september. Så snart som fler träffar är klara informerar vi om det här på vår webb.

Vi är hela Sveriges arvsfond.