Arvsfonden satsar på ungas integration – 150 nya integrationsprojekt under tre år

Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns för att underlätta etableringen av nyanlända barn och unga. Vi har som målsättning att finansiera minst 150 nya projekt under de kommande tre åren.
Senast uppdaterad: 27 september, 2017 - 09:38

Projekten ska riktas till nyskapande och utvecklande verksamhet som bidrar att de nyanlända snabbare får ett tryggt liv i Sverige. Redan idag har vi många projekt som arbetar med dessa frågor, men vi vill att fler föreningar och ideella organisationer ska starta projekt. 

Vi söker föreningar som vill ta nyskapande initiativ

Vi söker därför föreningar som ser och vågar ta nyskapande initiativ och som vill utveckla metoder och verktyg i syfte att stärka barn och ungas delaktighet i samhället. Vi vill att idéerna ska leda till projekt som kan skapa möten mellan etablerade barn och unga i Sverige och nyanlända.

Ansökan kan röra vilket ämne som helst inom området 

Ämnet för respektive projekt är helt upp till den sökande att bestämma – det kan handla om frågor som berör arbetsmarknad, fritid, idrott, kultur, språk, skola eller något annat. Så länge projektet riktar sig till någon av våra målgrupper och uppfyller våra kriterier finns goda chanser att få stöd. 

Telefontider

Välkommen att ringa till oss för att testa din projektidé. Här kan du läsa mer om det.

Mer information om satsningen

Här kan du läsa mer om nyanländasatsningen.