Arvsfondens beviljar Ensamkommandes Förbund i Stockholm stöd för projektet Hopp med Jobb

Projekt som syftar till att främja etableringen på arbetsmarknaden är ett av de områden som regeringen pekat ut som prioriterade för Arvsfonden. Projektet Hopp med Jobb riktar sig till nyanlända ungdomar mellan 17 och 23 år. Målet är att ungdomarna ges stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.
Senast uppdaterad: 26 februari, 2020 - 12:05

– Ensamkommandes Förbunds projekt Hopp med Jobb är ett bra exempel på hur civilsamhället kan komplettera offentliga aktörers insatser, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden. Tillsammans får vi nya idéer att växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor.

Ensamkommandes Förbund bildades i Malmö 2013 med syfte att underlätta och förbättra livet för nyanlända och ensamkommande unga. Idag har föreningen 21 lokalföreningar runt om i landet.

– Ensamkommandes unga är drivna och ambitiösa individer som vill bidra och ge tillbaka till samhället men behöver stöd för att kunna göra det. Med projektet Hopp med Jobb ska vi ge stöd och underlätta deras etablering på arbetsmarknaden och därmed bidra med till en hållbar framtid för dessa individer och samhället, säger Benjamin Fayzi, ordförande Ensamkommandes Förbund Stockholm.

Projektet samarbetar med Stockholms stad, Rädda Barnen, Stockholms stadsmission, Ensamkommandes Förbunds övriga 20 lokalföreningar samt medlemsnätverket Integrationspakten.

Pressmeddelande - Ensamkommandes Förbund i Stockholm stöd för projektet Hopp med Jobb