Arvsfondens Projektbarometer för 2017

För tredje året i rad har Arvsfonden rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Rankingen visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.
Senast uppdaterad: 11 oktober, 2018 - 07:55

Under förra året beslutade Arvsfonden om att fördela 597 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Totalt beviljades 369 ansökningar från hela Sverige stöd från Arvsfonden.

– När samhällsdebatten präglas av hat och splittring är föreningslivet extra viktigt för att föra människor samman och utveckla samhället i positiv riktning. Jag hoppas att fler föreningar ska ta chansen att lösa problem och tillvarata möjligheter i samhället genom projektstöd från Arvsfonden, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Bland länen fick Gotland mest projektstöd med 101 kronor per invånare. Minst fick Östergötland med 13 kronor per invånare. Det innebär att de gotländska föreningarna var nio gånger bättre på att utveckla samhället med stöd från Arvsfonden jämfört med de från Östergötland under förra året.

– Vi är hela Sveriges Arvsfond och det ska återspegla sig i fördelningen av medel. Projektbarometern är därför en viktig indikator för verksamheten, säger Hans Andersson.

För att rankingen ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga nationella projekt rensats bort.

Kommande år prioriterar Arvsfonden särskilt projekt för ökad tillgänglighet och delaktighet för äldre personer med funktionsnedsättning. Målet är att finansiera 100 nya projekt fram till 2021.

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2017 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för projektbarometern som rankar Sveriges län.

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet och Arvsfonden
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se