Arvsfondens Projektbarometer för 2018

För fjärde året i rad har Arvsfonden rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Rankingen visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.
Senast uppdaterad: 24 april, 2019 - 08:04

Arvsfonden beviljade under förra året 647 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt från hela Sverige riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är en ökning med 50 miljoner kronor jämfört med 2017, men det är fortfarande stora skillnader mellan länen.

– Ideella organisationer är bra på att föra samman människor och utveckla vårt demokratiska samhälle. Genom projektstöd från Arvsfonden kan fler föreningar lösa samhällsproblem och samtidigt öka delaktigheten i samhället, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

För fjärde året i rad rankar Arvsfonden Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare. Rankningen visar på stora skillnader i fördelade projektmedel mellan länen.

– För Arvsfonden är det viktigt att vårt stöd når ut i hela Sverige. Det finns stora möjligheter för föreningar i alla län att utveckla verksamheter och metoder eller bygga lokaler och anläggningar med pengar från Arvsfonden, säger Hans Andersson.

Projektbarometern visar att Dalarna fick mest projektstöd med 94 kronor per invånare under 2018, medan Blekinge fick minst med 2 kronor per invånare. Den organisation som tilldelades störst anslag i landet är Forum SKILL i Västra Götaland, som fick 5,2 miljoner kronor till sitt arbete med att stärka förutsättningar till trygghet, integritet och sexuell hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Under de kommande åren prioriterar Arvsfonden bland annat projekt för ökad tillgänglighet och delaktighet för äldre personer med funktionsnedsättning. En annan prioritering kommer att vara barns och ungas psykiska hälsa.

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2018 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för Projektbarometern som rankar Sveriges län.

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet och Arvsfonden
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se