Arvsfondens stöd för ny-, till- och ombyggnation av lokaler

Vill din förening starta en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga den idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.
Senast uppdaterad: 31 oktober, 2017 - 08:00

Det är ideella föreningar och organisationer som funnits i minst två år som kan få lokalstöd. Stödet ska gå till kostnader för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning.

Cecilia Eriksson är handläggare för lokalstöd på Arvsfonden. Här svarar hon på några frågor om lokalstöd och ger sina fem bästa tips till dig som funderar på att ansöka.

Vilka typer av föreningar är bäst på att söka Arvsfondens lokalstöd?

– Idrottsföreningar, särskilt inom ridning, fotboll, tennis och golf. Den gemensamma nämnaren är att föreningarna har funnits länge och har en stabil organisation. De har lätt att hitta någon som kan hålla i projektet och de har aktiva distrikts- och specialidrottsförbund.  

Vilka typer av föreningar får ni inte så många ansökningar från?

– Renodlade ungdomsföreningar, kulturföreningar, funktionshinderorganisationer och andra intresseorganisationer.

Vilka är de mest populära lokalerna och anläggningarna som föreningarna vill bygga?

– Padel är en sport som exploderat i Sverige och vi får in fler och fler ansökningar om stöd till att bygga padelbanor, både inomhus och utomhus. Tillgänglighetsanpassning av golf- och ridsportanläggningar för att starta verksamhet för personer med funktionsnedsättning är också rätt vanligt. Det verkar också finnas ett stort behov av samlingslokaler, klubbstugor och olika typer av spontanidrottsanläggningar runtom i landet.

Hur många får avslag på sin ansökan och vad är de vanligaste orsakerna?

– Ungefär 2/3 av de som söker får avslag. Skälen till avslag varierar, men det är vanligt att föreningar har lokaler som behöver renoveras eller byggas ut för att skapa bättre förutsättningar för den ordinarie verksamheten. Det kan vi tyvärr inte ge stöd till.

– Andra orsaker kan vara att projektet inte är tillräckligt nyskapande, till exempel om en förening söker för att bygga en anläggning och starta en verksamhet som redan finns inom tio kilometer. Många glömmer också att involvera målgruppen i planeringen av projektet.

Kan du ge exempel på vad som menas med delaktighet i ett lokalstödsprojekt?

– Det finns inget facit, varje projekt är unikt. Men vi brukar fråga sökande föreningar generellt hur de har undersökt behovet och efterfrågan på den verksamhet som de tänker starta. Idén måste vara väl förankrad.

– Vi frågar också om målgrupperna eller representanter för målgrupperna finns med i projekt- eller referensgrupp, styrelse eller på annat sätt har inflytande före och under projektet, och i föreningens fortsatta verksamhet. Om målgruppen i ett projekt är personer med funktionsnedsättning är det extra viktigt att ha samarbete med funktionshinderorganisationer.

Slutligen, vilka är dina fem bästa tips till föreningar som vill söka lokalstöd?

  1. Undersök behov och efterfrågan hos målgruppen när det gäller den verksamhet ni vill starta och lokal/anläggning ni vill bygga. Förankra idén och involvera målgrupperna redan i planeringsstadiet.
  2. Skaffa bra samarbetspartners. Inte bara för finansieringens skull utan även för att lättare kunna nå målgrupperna.
  3. Lägg upp en plan för den nya verksamheten. Målgrupper, typ av aktiviteter, innehåll, omfattning, ledar- och ansvarsfrågor, marknadsföring och så vidare. 
  4. Lägg extra krut på att räkna på investerings- och driftskostnader och undersök vilka finansieringsmöjligheter som finns. Kontakta kommunen (och för idrottsföreningar: även distriktsidrottsförbund) och presentera idén. Vad kan de stötta er med?
  5. Låt inte en ”eldsjäl” göra allt jobb i projektet. Se till att göra en bra arbetsfördelning och kontakta andra föreningar som har erfarenhet av liknande projekt för goda tips och råd.