Arvsfondsdelegationens ordförande om nya rekord och kommande utmaningar

Med Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2016 inlämnad i tryggt förvar hos Regeringskansliet, bad vi delegationens ordförande Håkan Ceder att plocka ut de viktigaste punkterna och berätta om förväntningarna inför 2017.
Senast uppdaterad: 20 april, 2017 - 10:59

Hur skulle du vilja sammanfatta Arvsfondsdelegationens arbete under 2016?

- Det har varit ett otroligt intensivt år där vi beslutat om mer medel än någonsin tidigare, och för första gången har vi dessutom gett ut mer pengar än vad som kommit in i fonden vilket såklart är mycket glädjande.

Antalet projekt som får bifall fortsätter också att stiga…

- Ja, och det tror jag beror på att vi gjort det både enklare och tydligare att söka medel – helt utan att tumma på våra höga kvalitetskrav. Vi vill såklart se många ansökningar, men det är viktigt att betona att det inte är enkelt att få bifall. I dagsläget får ungefär var fjärde ansökan ett positivt besked.

På vilket sätt har medlen fördelats mellan Arvsfondens olika målgrupper?

- Projektmedel för barn och ungdomar har ökat kraftigt, vilket innebär att det relativt sett blivit mindre till personer med funktionsnedsättning. Men det ska vi ändra på under 2017 med en särskild satsning på äldre inom den gruppen.

Projektens överlevnadsgrad ligger även den fortsatt väldigt högt, där mer än vartannat projekt har ett liv även efter Arvsfondens finansiering. Vad är dina tankar kring det?

- Det är otroligt glädjande att så många projekt överlever, detta enligt såväl våra egna uppföljningar som de studier som oberoende forskare gör. Jag tror att anledningen är att vi blivit allt bättre på att kommunicera vad som krävs för att driva ett framgångsrikt projekt. Och att Arvsfondens handläggare har sådan hög kompetensnivå.

Något annat som du vill lyfta fram?

- Det kan även vara värt att notera att antalet ansökningar på det hela minskar, samtidigt som bifallen och summan ökar. Vi tror därför att det finns en ännu större potential bland landets alla föreningar att genomföra fantastiska projekt.

Vilka är de stora utmaningarna under 2017?

- Vi i Arvsfonden måste öka vår kännedom och tillgänglighet i hela landet. I slutet av året vill jag att vi ska ha haft fler fruktsamma möten med paraplyorganisationer som samordnar föreningar inom våra målgrupper. Man får inte glömma att det är föreningarna själva som identifierar behoven hos målgrupperna, och att vi finns med som stöd i den processen.

Du tillträdde under förra året, vad tycker du själv varit roligast under 2016?

- Jag hade bestämt mig för att gå i pension och inte ta några fler uppdrag när jag fick frågan att bli ordförande för Arvsfondsdelegationen, och jag har inte ångrat mitt ja ett ögonblick. Allra roligast har varit att vi medverkat till att så många spännande och viktiga projekt har kunnat gå från idé till verklighet.