Arvsfondsdelegationens ordförande svarar: Allmänna arvsfonden bidrar till välfärdssverige

Nya Wermlands tidning ifrågasätter i sin Ledare Allmänna arvsfondens existens och riktar en rad anklagelser mot dess verksamhet. Artikeln innehåller en rad felaktigheter och demagogiska påståenden och kräver ett bemötande.
Senast uppdaterad: 27 juli, 2017 - 10:00

Att påstå att Allmänna arvsfonden strider mot våra centrala demokratiska principer är närmast befängt. Det är precis tvärtom. Vår demokratiskt valda riksdag har fattat beslut om att införa Allmänna arvsfonden och om den lagstiftning som styr verksamheten. Varje år lämnar regeringen dessutom en omfattande redovisning av Allmänna arvsfondens verksamhet till riksdagen. Som artikelförfattaren borde känna till har riksdagens ledamöter då full rätt att avlämna motioner om förändringar i verksamheten. Självklart kan riksdagen på demokratisk grund besluta om att avskaffa Allmänna arvsfonden och att påstå att dess existens strider mot demokratiska principer är därför så fel det kan vara.

Allmänna arvsfonden ska möjliggöra en positiv samhällsutveckling för barn, unga och personer med funktionsnedsättning i hela landet. Vi strävar efter ett Sverige där nya idéer får växa och där alla kan delta på lika villkor. Historien är full av exempel på projekt som varit med och byggt välfärdssverige och som varit finansierade av Allmänna arvsfonden, till exempel färdtjänst, personlig assistans, Alzheimer café, Bris, självmordslinjen och Glada Hudik-teatern.

Allmänna arvsfonden har ett omfattande kontrollsystem för att säkra att pengarna används i linje med gällande regelverk till exempel självfallet revisorsintyg, referenstagning inför beslut om stöd och kontrollbesök av pågående projekt.  Påståendet att pengarna går till rena bedrägerier är naturligtvis fullständigt felaktigt. Pengar som inte har använts som de varit avsedda till krävs tillbaka. Det gäller alla projekt Allmänna arvsfonden finansierar.

En förutsättning för att få stöd ur Allmänna arvsfonden är att projektet ska vila på demokratisk grund. Med det menar vi att verksamheten ska styras av våra värderingar: Lika rättigheter och möjligheter, delaktighet och inflytande samt inkludering. Att den internationella islamistorganisationen Muslimska brödraskapet ska ha fått medel ur Arvsfonden för att bygga upp en verksamhet i Sverige är en lögn. Däremot finansierar Arvsfonden ett antal projekt för att minska rekryteringen av unga till våldsbejakande extremism.

Den översyn regeringen beslutat om syftar till att ytterligare säkerställa att pengarna används för den verksamhet som den är avsedd för. Denna översyn välkomnar jag då inte en krona ska gå till organisationer som inte vilar på demokratiska värderingar.

Håkan Ceder
Arvsfondsdelegationens ordförande