De synliggör ungas mående med humor och allvar

Musikalen om ungas mående i dagens digitala vardag – Det syns inte – har nypremiär den 22 mars. Projektet som drivs av den ideella föreningen Arts & Hearts kombinerar forskning med scenkonst och har ett treårigt stöd från Arvsfonden.
Senast uppdaterad: 25 februari, 2019 - 15:39

Föreställningen handlar om det tabubelagda ämnet ensamhet och psykisk ohälsa. Den upplevda ensamheten är ett problem som ökat dramatiskt bland unga under senare år. Detta i en takt som tycks följa den ökade skärmanvändningen och den massiva exponeringen av orimliga ideal i sociala kanaler. Genom att skapa igenkänning vill Arts & Hearts med hjälp av scenkonst beröra sin målgrupp känslomässigt och få dem att förstå att de inte är ensamma. Och förhoppningsvis också släppa lite på fasaden och närma sig varandra i sina relationer.

Sprider kunskap om hjärnan

– Vi vill bidra till ökad förståelse om vem man är och sprida kunskap om hjärnan och det mentala måendet. När man är känslomässigt engagerad skapar det motivation till att förändra sitt beteende, säger Anni Grosse, producent och projektledare på Arts & Hearts.

I uppföljande workshops ges också ungdomar som sett föreställningen möjlighet att bearbeta sina personliga upplevelser från föreställningen mer på djupet.

– Då går vi igenom vad som händer i hjärnan när man får ångest, känner sig otillräcklig eller utanför och vad man kan göra för att stärka sitt mentala mående på både kort och lång sikt, säger Sissela Nutley som forskar inom området kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Sissela Nutley är tillsammans med regissör Ulrika Larsson också medförfattare och initiativtagarna till Arts & Hearts.

Föreställningen fungerar som en konversationsstartare

– Vi har något som samhället behöver, säger Anni Grosse, som förklaring till de starka och mycket positiva publikreaktioner man mött.

Hon ger också ett exempel på hur en dotter och hennes pappa hade sitt första ordentliga samtal med varandra efter föreställningen som för dem båda hade fungerat som en konversationsstartare. De ungas gensvar är ”Precis så här är det!”, och de vuxna, som är en indirekt målgrupp får insikter som gör att de bättre förstår ungdomarnas situation.

– Det händer att människor i publiken gråter, och många sitter kvar en lång stund efter föreställningen för att bearbeta sin upplevelse, säger Anni.

Förenar kultur med kunskap

Det syns inte hade premiär redan 2017 och skrevs till förmån för Tjejzonen som arbetar med att stötta unga tjejer som behöver någon som lyssnar och biljettintäkterna donerades då till Tjejzonen. Föreställningen spelades sen igen våren 2018 återigen under helt ideella former.

I juni 2018 beviljades Arts & Hearts ett treårigt stöd från Arvsfonden efter att ha utvecklat konceptet till att kombinera kulturuttrycket med kunskapsförmedling om hjärnan i form av workshops och så kallade edutainment-föreläsningar.

Vill ta projektet ut i landet

Inom kort är det aktuellt med ännu en spelomgång för föreställningen som visas på Scalateatern i Stockholm mellan den 22 mars och 26 april. Därefter hoppas man på att ta projektet ut i kommuner runt om i landet, och på att kunna fortsätta utveckla konceptet som förenar kultur med kunskap för att bidra till samhällsförändring.