Delaktighet - vad menar Arvsfonden med det?

Arvsfonden har tre kriterier, eller krav, som gäller för fondens båda stödformer: projekt- och lokalstöd. Det ska vara en nyskapande idé, målgruppen ska vara delaktig och det ska finnas en plan för överlevnad.
Senast uppdaterad: 6 februari, 2018 - 08:33

Delaktighet handlar om att målgruppen ska vara så aktiv som möjligt, både före, under och efter projekttiden. Se Monica Blomström som är handläggare på Arvsfonden berätta mer om delaktighet.

Ett exempel på delaktighet - Matglad

Ett exempel på hur man kan jobba med delaktighet är i projektet Matglad. Hushållningssällskapet Väst har utvecklat appen Matglad för att underlätta för personer med utvecklingsstörning att planera sina måltider och matinköp. I projektet har  de samarbetat med flera funktionshindersorganisationer som representerar målgruppen och också LSS-boenden. På så sätt kunde man få den direkta målgruppen aktiv i alla delar av projektet.