Det sociala företaget

Arvsfondsprojektet Växthuset, som drivs av Föreningen Urkraft tillsammans med Skellefteå pastorat, skapar arbetsplatser som ska ge anställning till personer med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden. Det innovativa och nyskapande i projektet är att kombinera metoden grön rehabilitering med riktiga anställningar på ett hållbart och långsiktigt sätt.
Senast uppdaterad: 15 april, 2020 - 14:57

– Projektet har fördjupat vårt lärande kring socialt företagande. I utvecklingen av utbildningsmaterialet har målgruppen visat oss vikten av att säkerställa ett holistiskt arbetssätt när det gäller att skapa nya arbetsmöjligheter till målgruppen. Att Arvsfonden har varit tillåtande i sin form att låta projektet utvecklas och förändras efter omgivningens förändrade förutsättningar. Det har varit väldigt viktigt! Det har gjort att hela projektet fått en mer stadig grund att stå på och blivit mer realistisk och hållbar, säger Therese Lundgren som är projektledare för Växthuset.

Hur kom ni på idén till ert projekt?

– Grundtanken när projektet startade var att odla Skellefteå pastoratets behov av sommarblommor i växthus som skulle drivas i egen regi. Det sociala företaget skulle ha en given kund, Skellefteå pastorat, och därför ha en bra grund att stå på. I samverkan med det sociala företaget Urkraft i Skellefteå startade därför idén om att skapa fler möjligheter till arbete för personer med funktionsvariationer genom att odla pastoratets behov av sommarblommor, berättar Therese Lundgren.

Vad händer just nu i projektet?

– Projektet är officiellt avslutat och arbetet med att etablera den sociala verksamheten pågår för fullt. Under tiden som projektet genomfördes började vi tänka om en del gällande själva grundverksamheten. Sommarblommor har varit klassiska växter på kyrkogårdar men på senare år har dock användningen minskat. En generell trädgårdstrend är att utöka användningen av perenner på kyrkogårdarna. Förutom att det känns mer modernt så innefattar detta även en hållbarhetsaspekt, förklarar Therese Lundgren.  

Vad är nästa steg?

– Nästa steg blir att starta igång verksamheten med frösåddar och möjliggöra för övervintring av perenner. Vi kommer redan i sommar att ”testodla” perenner på gravar på alla kyrkogårdar i hela pastoratet. Vi har också många andra planer att utveckla. Såsom; höstplanteringar, ljuständning på gravar, julgrupper, plantering av morsdagsrosor, dokumentationstjänster för de som har långt till familjegraven. Det finns många idéer att jobba vidare med för att få verksamheten att gå runt och kunna skapa ännu fler arbetsmöjligheter i framtiden, säger Therese Lundgren.

Vad har projektet möjliggjort för Skellefteå?

– Det skapar fler anställningsmöjligheter för personer med funktionsvariationer och psykisk ohälsa genom att vi kan genomföra verksamhet som anpassas efter målgruppens behov och styrkor, säger Therese Lundgren.

Kan du nämna några resultat som ni uppnått?

– Projektet har möjliggjort anställning för sex personer i nuläget. Personerna jobbar med administration, röjning och traditionellt kyrkogårdsarbete och detta kommer att kunna växlas upp när växthuset står på plats och verksamheten utvecklas. Vi har också skapat en utbildning som ska användas för kompetensutveckling av personal som ska anställas i sociala företag, handleda personal i sociala företag och inspirera och ge kunskap till att starta sociala företag, säger Therese Lundgren.

Vad är det viktigaste ni har uppnått med projektet?

– Det viktigaste för projektet och samarbetsorganisationerna har varit att utveckla en verksamhet som ska skapa möjligheter till arbete för målgruppen. Projektet har genom hela projektperioden arbetat hårt för att få till stånd ett växthus som kan agera grund för den verksamhet som skulle utvecklas. Genom en gedigen arbetsinsats och många omtag har vi lyckats nå fram till det målet, även om det blev i en något annan form än vad som först var tänkt. Det är viktigt för oss att fler personer från målgruppen ska få arbete. Vi vill också skapa arbetsträningsmöjligheter och möjligheter till en mer miljömässigt hållbar verksamhet genom en tydlig satsning på flerårigt växtmaterial, berättar Therese Lundgren.  

Hur skulle du beskriva projektets koppling till Agenda 2030 mål 8?

– Projektet möter mål 8 genom att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö. Att uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete, säger Therese Lundgren.

Arvsfonden uppmärksammar Agenda 2030
Under år 2020 uppmärksammar vi Agenda 2030 genom att varje månad lyfta projekt som finansieras av Arvsfonden och har kopplingar till de globala målen.