ECPAT beviljas 7,8 miljoner kronor för att hjälpa barn som utsatts för sexuell exploatering på nätet

Arvsfonden har beviljat ECPAT Sverige 7,8 miljoner kronor för ett projekt där barn som har utsatts för sexuell exploatering ska kunna få rådgivning och hjälp med nedtagning av kränkande bilder och filmer som har spridits på nätet.
Senast uppdaterad: 12 juni, 2019 - 13:34

Projektet ”Barnets röst om sexuell exploatering” syftar till att minska det psykiska lidandet för barn vars bilder och filmer spridits utom deras kontroll. Via en särskild webbsida kommer barn att kunna få rådgivning och information om sexuell exploatering och om hur kränkande material kan tas ner. Drabbade barn kommer även kunna få praktisk hjälp med nedtagning av bilder och filmer. Som namnet säger är barnets egen röst och delaktighet en viktig del av projektet.

– ECPAT har ett unikt uppdrag att inhämta och sprida kunskap om sexuell exploatering av barn i Sverige. I det arbetet har vi sett ett ökat behov av att inhämta kunskap från barnen själva. Deras röster behövs för att vi ska kunna arbeta mer effektivt med stöd och förebyggande arbete, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

– Det här är ett projekt som återigen visar att civilsamhället ligger i utvecklingsfronten och snappar upp behov som växer fram i takt med samhällsutvecklingen. Jag är glad att vi kan ge stöd till såna här projekt. Det är det Arvsfonden är till för, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden. 

Projektet är treårigt och kommer att drivas i samråd med ECPATs egen Hotline, hotlines i de nordiska länderna, Nationella operativa avdelningen hos polisen och Sveriges främsta forskare på området.