Fäktning för synskadade – en aktiv rehabiliteringsform

Fäktning för synskadade var ett arvsfondsprojekt med syfte att förstärka synskadades orientering och rörlighet på ett lustfyllt sätt genom fäktning. Projektet har fört samman personer med olika kön, åldrar och bakgrunder som tillsammans jobbar med beröringskänsla, jämvikt och balans i olika övningar. För att alla deltagare skulle ha samma förutsättningar i utövandet fick seende deltagare bära ögonbindel.
Senast uppdaterad: 9 juli, 2018 - 05:00

– Det finns en förutbestämd idé om att personer med synnedsättning eller grav synskada inte kan fäktas. Det ville vi ändra på. För att träningen ska fungera använder alla ögonbindel, vilket gör att seende deltagare fäktar på lika villkor som mer synskadade, säger Claudia Garcia som var projektledare.

Fäktning för synskadade drevs av föreningen Syd i fokus tillsammans med LatiCe. Utövandet koncentrerades också på kinestetisk inlärning, att lära sig genom känselintryck. Exempel på det är att träna identifiering av tystnaden för att bland annat kunna bedöma avstånd till andra.

– Under träningspassen umgås man också med varandra, man skrattar mycket och uppskattar den tiden man är tillsammans, säger Claudia Garcia.

I dag lever projektet vidare genom Fäktklubben Prêt som bildades under projektets gång. Fäktklubben Prêt har under 2018 fortsatt med två träningar per vecka i Bromma i samarbete med föreningen Aktiva synskadade. Prêt deltar nu också i ett internationellt projekt, finansierat via ERASMUS, där fyra länder ingår: Frankrike, Italien, Spanien och Sverige. Träning och tävling genomfördes i franska Bouillargues utanför Nîmes 28 februari-4 mars. Motsvarande evenemang hålls i Stockholm 16-20 augusti.