Fotboll för jämställdhet

Arvsfondsprojektet TUSS vill ge fler flickor och tjejer möjlighet att spela fotboll och engagera sig i föreningslivet.Till TUSS är alla flickor välkomna oavsett bakgrund, förkunskaper, socioekonomiska förutsättningar eller var de kommer ifrån.
Senast uppdaterad: 6 mars, 2020 - 09:31

‒ Projektet uppstod 2016 då engagerade i fotbollsföreningen Sunnanå Sportklubb såg att det var få tjejer med olika etnisk bakgrund som hittade till flick- och damlagen. Eldsjälarna Inger Arnesson och Margareta Eldebo-Zetterlund tog initiativet och startade då en trygghetsgrupp för flickor i årskurs 3 till 5 som träffades en gång per vecka för att spela fotboll, berättar Linnea Nilsson-Waara som är projektsamordnare.

TUSS står för trygghet, uppmuntran, självförtroende och självtillit. Fokus i projektet är att deltagarna ska bli starka i sig själva, få vara med och påverka och känna delaktighet. Projektet drivs av Sunnanå Sportklubb i Skellefteå och riktar sig främst till flickor och tjejer i åldern 9 till 25 år.

‒ De som vill vara med i TUSS behöver inte ha några förkunskaper alls inom fotboll eller av föreningsliv. Och allt vi gör i TUSS är kostnadsfritt så att alla har möjlighet att delta. Vi går igenom hur det fungerar att vara med i ett lag och vilka fördelar det ger för att kunna skapa en meningsfull fritid vilket i sin tur bidrar till att underlätta inkludering i samhället. Vi jobbar också med uppsökande verksamhet för att verkligen försöka nå de som vanligtvis inte idrottar på sin fritid, säger Linnea Nilsson-Waara.

Vad händer just nu i projektet?

‒ Delvis så utreder vi möjligheten att få projektet etablerat i Sunnanå Sportklubbs ordinarie verksamhet. Just nu drivs projektet med finansiella medel från Allmänna arvsfonden och andra samarbetspartners. Vi arbetar kontinuerligt med domar- och föreningskunskapsutbildning för de äldre tjejerna och erbjuder även hjälp till att söka jobb. Parallellt engagerar vi fritidslotsar på olika skolor som agerar som en brygga mellan skolan och fritidsaktiviteten, säger Linnea Nilsson-Waara.

Vad är nästa steg?

‒ Vi håller på att sprida vårt koncept till andra föreningar som vill öka sin mångfald och vill kunna erbjuda ett lågtröskellag för tjejer så att alla ska ha möjlighet att kunna vara med, säger Linnea Nilsson-Waara.

Vad kommer projektet att möjliggöra?

‒Vi hoppas att konceptet sprider sig och att vi hjälper fler föreningar att starta upp fler lågtröskellag. Kanske vi kan se en TUSS-liga i framtiden? Och att de tjejer som utbildats till ledare kan fungera som dörröppnare in till föreningslivet för sina framtida barn och andra, säger Linnea Nilsson-Waara.

TUSS startade 2016 och mellan åren 2016 till 2019 har projektet nått över 200 tjejer. Samt ytterligare drygt 40 män och kvinnor till gå-fotbollen. Under 2019 hade TUSS drygt 1500 deltagartillfällen och engagerade 122 tjejer, varav 70 var nyrekryteringar. Totalt har projektet inkluderat femton tjejer i ordinarie lag, 26 tjejer från den äldre gruppen har utbildats enligt SISU Idrottsutbildarnas grundledarutbildning, en tjej har genomfört fotbollsförbundets tränarutbildning C och åtta tjejer har genomfört domarutbildning.

Vad är din bästa upplevelse hittills inom projektet?

‒ Den glädje och gemenskap som råder inom våra TUSS-lag är det bästa med projektet. Och att få se tjejerna dyka upp träning efter träning och lära sig hur ett lag och föreningslivet fungerar. Hur de vågar ta för sig och uttrycka sina åsikter. Att de är schyssta mot varandra och ser till att alla ska känna sig välkomna på våra träningar och träffar, berättar Linnea Nilsson-Waara.

Hur skulle du beskriva projektets koppling till Agenda 2030 mål 5, Jämställdhet?

‒ För folkhälsan och individens välbefinnande är det viktigt att alla barn, oavsett kön och könsidentitet erbjuds bättre möjligheter för att röra på sig och idrotta. Enligt forskning och erfarenhet ser vi att tjejer rör på sig mindre än killar. Där vill vi som förening aktivt jobba med att erbjuda en arena dit alla tjejer är välkomna oavsett bakgrund, förkunskaper och socioekonomiska förutsättningar. Att arbeta för att skapa en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor behöver ske på flera plan i samhället, där deltagande i idrott och föreningsliv utgör en aspekt av många, säger Linnea Nilsson-Waara.

Arvsfonden uppmärksammar Agenda 2030
Under år 2020 uppmärksammar vi Agenda 2030 genom att varje månad lyfta projekt som finansieras av Arvsfonden och har kopplingar till de globala målen.