Fotboll skapar ökad delaktighet

Ronjabollen 2.0 är ett fotbollsprojekt för flickor, 10-15 år, som bor i resurssvaga områden i Uppsala. Ronjabollen vill att fler flickor, oavsett bakgrund och etnicitet, ska få möjlighet att välja sin fritid och tänka fritt kring alla aktiviteter i verksamheten.
Senast uppdaterad: 6 augusti, 2018 - 05:00

Syftet med projektet är att öka delaktighet och handlingsutrymme för flickor som lever långt ifrån idrottsrörelsen.

– Vi har gett flickor inom Ronjabollen möjligheten att tänka fritt. Vi har även gett möjlighet till 50 flickor i Uppsala att få spela fotboll i ett riktigt lag genom att de har varit verksamma i Ronjabollens verksamhet, säger Sevana Bergström, projektledare.

Ronjabollen 2.0 startades som ett projekt av TRIS, Tjejers rätt i samhället, men drivs nu av Ronja FK.