Framtidens hus i Mellansel – en viktig mötesplats för aktivitet

Mellansels idrottsförening i Örnsköldsviks kommun har fått lokalstöd ur Allmänna arvsfonden för att förverkliga en önskan om en gymnastiksal för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Motorikgymmet är i dag en viktig mötesplats på orten och har utrustats med rep, ribbstolar, mjuka mattor och balansredskap för att träna motorik.
Senast uppdaterad: 8 november, 2017 - 09:23

 

 

– Vi hade en tydlig målbild att skapa en anläggning som skulle involvera alla grupper, från funktionsnedsatta till barn, ungdomar, flyktingar, äldre och familjer. Trots utmaningar har vi drivit detta projekt i mål. Vi gjorde det!, säger Roger Fjeldseth, projektledare och fortsätter:

– Det som gjort oss extra glada är det otroligt stora intresset bland ortsbefolkningen och andra grupper vi involverade via stormöten och riktade träffar med funktionshinderrörelsen, skolan, särskilda boenden, ungdomar och äldre.