Hållbarhetsprojekt i Katrineholm får stöd med 4,3 miljoner kronor

Föreningen Teater K i Katrineholm får stöd med 4,3 miljoner kronor för sitt projekt Scenario 2030.
Senast uppdaterad: 25 februari, 2020 - 11:09

Projektet ska med drama och film som metod tillsammans med ungdomar utveckla och utforska deras tankar och visioner om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Syftet är att ge plats åt ungas röster, samt möta deras vilja och behov av att förstå hur samhället ser ut idag. Men även hur vi kan skapa ett hållbart samhälle inom 10 år kopplat till Agenda 2030. Hur kan samtal mellan unga och makthavare, forskare och beslutsfattare gestaltas?

Med dramapedagogiska verktyg och workshoppar som metod ska projektet bjuda in forskare och makthavare som tillsammans med målgruppen diskuterar sina visioner. Delar av arbetet ska filmas och bearbetas och spridas. Projektet ska genomföra läger och sprida metoderna och erfarenheterna till skolor i Katrineholm, Stockholm och Uppsala. Projektet kommer samarbeta med Fältbiologerna och det löst sammansatta nätverket Fridays for future. Ingen av dessa får medel från fonden, utan kommer delta i aktiviteter inom projektet.

– Teater K:s projekt Scenario 2030 är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Tillsammans får vi nya idéer att växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Runt om i Sverige finns det många goda idéer men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

Teater K är en fri teatergrupp som skapar föreställningar, driver sociala projekt, gör uppdragsutbildningar samt skräddarsyr forumteaterföreställningar efter behov. Teater K har drivit Arvsfondsprojekt tidigare.

Pressmeddelande - Hållbarhetsprojekt i Katrineholm får stöd med 4,3 miljoner kronor