Hur pratar man med tonåringar om tabubelagda ämnen?

Arvsfondsprojektet Suntprat vill få fler att prata om alkohol, droger, sociala medier, gaming och nätporr. Öppna och trygga samtal kan vara en hjälp att som tonåring göra bra och hållbara val för att må bra i livet.
Senast uppdaterad: 20 maj, 2020 - 16:23

Att prata med unga om svåra saker

För att sprida information om arbetet med unga och pedagogiskt material för ledare arrangerade Suntprat en konferens i mars 2020. Föreläsningarna riktade sig till ledare som möter barn och unga. Under dagen presenterade olika föreläsare ämnen som gaming och spelande, nätporr, psykisk ohälsa och ångest bland barn och tonåringar.

Filmade föreläsningar och metodmaterial för ledare

Föreläsningarna filmades av UR Samtiden och du hittar alla föreläsningar och fördjupat metodmaterial på Suntprats webbplats. Utöver webbplatsen har du även möjlighet att följa Suntprats verksamhet genom deras Facebook eller Instagram.

Om Suntprat

Arvsfondsprojektet Suntprat finansieras av Allmänna arvsfonden och drivs av Hela Människan och Equmenia. Suntprat syftar till att hjälpa ungdomar som riskerar att hamna i eller som redan finns i en beroendesituation. Det ska ske genom att man tar fram pedagogiska redskap för att upptäcka, uppmärksamma och bearbeta negativt beroende av spel, alkohol, droger och sex. Läs mer om projektet här på arvsfondens webbplats.